Termijn verzoek tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19 verlengd tot 30 november 2020

21 oktober 2020

De termijn voor het indienen van een verzoek tot definitieve vaststelling van de tegemoetkoming is, voor ondernemers in de sierteelt- en voedingstuinbouw en telers van fritesaardappelen, verlengd tot 30 november 2020.

Sinds 7 mei 2020 kunnen ondernemers in sierteelt en voedingstuinbouw een verzoek tot tegemoetkoming indienen. De uiterste datum van indiening was 31 oktober 2020 en deze datum wordt 30 november 2020. Reden voor de verlenging van de termijn is dat de werkzaamheden die een accountant dient te verrichten alvorens een onderneming tot een aanvraag tot vaststelling van de tegemoetkoming kan overgaan, nog niet voor alle tegemoetkomingen zijn vastgesteld. Voor tegemoetkomingen tot € 125.000 kunnen aanvragen voor vaststelling inmiddels worden ingediend. Voor tegemoetkomingen boven dat bedrag vindt nog nader overleg met de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en sectoraccountants plaats over de exacte protocollen voor het indienen van bewijsstukken. Daarbij is het van belang zo snel mogelijk tot vaststelling over te kunnen gaan. Aan de andere kant moet worden geborgd dat ondernemingen voldoende tijd hebben om de noodzakelijke bewijsstukken te verzamelen.

Lees verder op Taxence.