Start-ups vroegen massaal om steun, de overheid zei ook massaal ‘nee’

16 oktober 2020

Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over het bericht ‘Start-ups vroegen massaal om steun, de overheid zei ook massaal ‘nee’.

De verwachting was dat van het totaal aantal aanvragen dat bij de Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in behandeling wordt genomen ongeveer 50% gehonoreerd zal worden en daarmee 50% zal worden afgewezen. Dit is in de praktijk ook het geval. De meest voorkomende afwijzingsgronden zijn momenteel:

  • behoort niet tot de doelgroep,

  • onvoldoende relatie coronacrisis,

  • onvoldoende comfort dat onderneming in staat is om lening af te lossen uit eigen toekomstige cashflow,

  • onvoldoende comfort dat volgende investeringsronde wordt opgehaald, en

  • onvoldoende informatie aangeleverd om een inschatting te kunnen maken.

Lees verder op Taxence.