Persconferentie 13 oktober: gedeeltelijke lockdown met sluiting horeca

14 oktober 2020

Premier Rutte heeft tijdens de persconferentie van 13 oktober een gedeeltelijke lockdown aangekondigd. De aangescherpte maatregelen gelden vanaf 14 oktober, 22.00 uur. In de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.

Routekaart met risiconiveaus en CoronaMelder-app

De maatregelen maken onderdeel uit van de routekaart die het kabinet heeft opgesteld: hoe hoger het aantal besmettingen, hoe harder de ingrepen. Deze routekaart is aan het coronadashboard toegevoegd. De routekaart met 4 risiconiveaus laat zien welke maatregelen per niveau gelden. Bestuurders kunnen aanvullend daarop extra maatregelen nemen. Het risiconiveau is nu 'zeer ernstig'. Bij een verdere verslechtering volgt een lockdown, aldus de routekaart.

Ook is op 10 oktober als tijdelijke uitbreiding op de Wet publieke gezondheid (Wpg) de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 in werking getreden (Stb. 2020, 374), waardoor de CoronaMelder-app nu als ondersteuning bij het bron- en contactonderzoek van de GGD gebruikt wordt.

Overzicht maatregelen zoals aangekondigd door het kabinet

Groepen:

 • Thuis ontvangt u maximaal 3 personen per dag.

 • In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30. Bestaande uitzonderingen worden losgelaten.

 • Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens.

 • Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen.

Het dagelijks leven:

 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.

 • Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.

 • In het voorgetzet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.

 • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk.

 • Uitgezonderd zijn:

  • Hotels voor hotelgasten

  • Uitvaartcentra

  • Luchthavens voorbij de security check

 • Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie.

 • Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden afgeschaft.

 • Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven.

 • Tussen 20:00 uur – 07:00 uur wordt er geen alcohol of softdrugs meer verkocht of bezorgd.

 • Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol of softdrugs op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.

 • Evenementen zijn verboden, met uitzondering van:

  • Markten voor levensmiddelen

  • Beurzen en congressen

  • Bioscopen en theaters

  • Wedstrijden

  • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties (Wom)

 • In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.

 • Op zogenaamde doorstroomlocaties (bijvoorbeeld monumenten, bibliotheken en musea) geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak met uitzondering van detailhandel en markten voor levensmiddelen.

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan. Sportscholen blijven open.

 • Uitgezonderd zijn:

  • Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal)

  • Voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.

 • Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).

 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Reizen:

 • Reis zo min mogelijk

 • Blijf zoveel mogelijk op het vakantieadres

 • Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte

 • Voor het buitenland geldt: volg reisadviezen van Buitenlandse Zaken

Mondkapjesplicht

Ook heeft het kabinet een mondkapjesplicht voor openbare binnenruimtes aangekondigd. Deze zal ingaan op het moment dat daarvoor een juridische basis is vastgesteld. Tot die tijd blijft het dringende mondkapjesadvies gelden.

De nieuwe coronaregels gelden in principe voor vier weken. Ze kunnen tussentijds ook worden gewijzigd en regionaal zijn aanvullende maatregelen mogelijk.

Bronnen: Rijksoverheid, 13 oktober 2020; NOS, 13 oktober 2020 (aangepast 14 oktober 2020); persconferentie, 13 oktober en Eerste Kamer

Zie ook onderstaande berichten in OpMaat Bestuursrecht:

Eerste Kamer stemt in met CoronaMelder-app , 7 oktober 2020

Tijdelijke aanpassing Wet publieke gezondheid voor CoronaMelder-app , 24 augustus 2020

Advies Raad van State over voorstel Tijdelijke wet notificatie­app covid-19 , 25 augustus 2020

AP: Privacy corona-app gebruikers nog onvoldoende gewaarborgd , 20 augustus 2020