Europese Commissie verlengt regeling voor staatssteun tijdens coronacrisis

13 oktober 2020

De Europese Commissie heeft besloten de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun, te verlengen en het toepassingsgebied ervan te verruimen. Alle punten van de tijdelijke kaderregeling worden met zes maanden verlengd, tot en met 30 juni 2021, en het punt over steun voor herkapitalisaties wordt met drie maanden verlengd, tot en met 30 september 2021.

De tijdelijke kaderregeling zou aanvankelijk aflopen op 31 december 2020, met uitzondering van de herkapitalisatiemaatregelen, die tot 30 juni 2021 kunnen worden toegekend. Met deze wijziging worden de bestaande bepalingen van de tijdelijke kaderregeling met behoud van de huidige drempels verlengd met zes maanden tot 30 juni 2021, met uitzondering van de herkapitalisatiemaatregelen die worden verlengd met drie maanden tot 30 september 2021.

Doel is het voor de lidstaten mogelijk te maken bedrijven te ondersteunen in de context van de coronacrisis, in het bijzonder wanneer de tijdelijke kaderregeling tot dusver nog niet volledig kon of moest worden gebruikt, en tegelijkertijd het gelijke speelveld te beschermen. Vóór 30 juni 2021 zal de Commissie evalueren en bestuderen of de tijdelijke kaderregeling verder moet worden verlengd of gewijzigd.

Lees verder op Taxence.