Besluit uitstel vermogenstoets Tozo gepubliceerd

12 oktober 2020

Het kabinet heeft besloten om de invoering van een beperkte vermogenstoets voor de Tozo uit te stellen tot 1 april 2021. Dit besluit is nu in de Staatscourant verschenen.

Bij aanvragen die zien op het tijdvak oktober 2020 tot en met maart 2021, wordt het vermogen van de zelfstandige niet in aanmerking wordt genomen bij het beoordelen van het recht op algemene bijstand op grond van de Tozo. Bij een dergelijke aanvraag wordt uiteraard eveneens niet verlangd dat de zelfstandige verklaart over zijn vermogen. Daarom wordt tevens vastgelegd dat hij daarover niet hoeft te verklaren (artikel 4b, tweede lid).

Lees verder op Taxence.