Beslissing WOB-verzoek over intern onderzoek Belastingdienst naar BOR

12 oktober 2020

De staatssecretaris van Financiën heeft een beslissing op een WOB-verzoek genomen. Aanleiding is een beroep op de WOB waarin wordt verzocht om openbaarmaking van het interne onderzoek van de Belastingdienst waaruit blijkt dat in 75% van de onderzochte nalatenschappen over 2017 er voldoende vrije middelen waren om ook zonder bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) de erfbelasting te kunnen betalen.

Van het onderzoek is melding gemaakt in een voetnoot van het rapport ‘Belasten van (inkomen uit) aanmerkelijk belang’ dat onderdeel uitmaakt van het pakket Bouwstenen voor een beter belastingstelsel.

Het opgevraagde onderzoek wordt openbaar gemaakt. De achtergrond voor het onderzoek is het schrijven van de bouwstenennotities box 2, waarin voorstellen worden gedaan voor versobering van de BOR. De bouwstenennotitie gaat op dat moment nog uit van de uitkomsten van het promotieonderzoek van Mascha Hoogeveen waarin werd aangetoond dat in 69% van de onderzochte nalatenschappen voldoende vrije middelen aanwezig waren om de belasting te kunnen voldoen. In 10% van de gevallen was de erfbelasting de oorzaak voor het feit dat er onvoldoende middelen waren. Omdat het onderzoek op de jaren 2002 – 2005 ziet, is actualisatie vereist.

Lees verder op Taxence.