Eerste Kamer stemt in met CoronaMelder-app

07 oktober 2020

De Eerste Kamer heeft op 6 oktober ingestemd met het wetsvoorstel van Minister De Jonge (VWS) voor een Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 ook wel bekend als de CoronaMelder-app (Kamerstukken I, 2019/20, 35 538, nr. A).

Tijdelijke wijziging Wet publieke gezondheid

Het wetsvoorstel betreft een tijdelijke wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) en bevat een wettelijke grondslag voor het vrijwillige gebruik van de CoronaMelder-app. De CoronaMelder is een applicatie voor de smartphone die een bericht stuurt als de gebruiker van de telefoon enige tijd in de buurt is geweest van iemand die besmet is met het coronavirus. Ook geeft de app advies over wat iemand dan het beste kan doen. Dit verlaagt het risico dat iemand onbewust andere mensen in zijn of haar omgeving besmet. De app is een aanvulling op het reguliere bron- en contactonderzoek van de gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD) en helpt de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan.

Vrijwillig gebruik

Het gebruik van de app is geheel vrijwillig en er wordt geen informatie van gebruikers of de locatie van een gebruiker opgeslagen. Bovendien mag iemand nooit, direct dan wel indirect, door wie dan ook worden gedwongen tot het gebruik van de app. In het voorstel wordt ook een antimisbruikbepaling geïntroduceerd om te voorkomen dat de app voor de verkeerde doeleinden wordt gebruikt.

Bron: Eerste Kamer, 6 oktober 2020

Zie ook onderstaande berichten in OpMaat Bestuursrecht:

Tijdelijke aanpassing Wet publieke gezondheid voor CoronaMelder-app , 24 augustus 2020

Advies Raad van State over voorstel Tijdelijke wet notificatie­app covid-19 , 25 augustus 2020

AP: Privacy corona-app gebruikers nog onvoldoende gewaarborgd , 20 augustus 2020