Beleidsregel NOW-subsidie gepubliceerd

05 oktober 2020

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een beleidsregel over de vaststelling van de NOW-subsidie gepubliceerd. In deze beleidsregel is een standaardkorting opgenomen bij een oordeelonthouding van de accountant.

Een belangrijk onderdeel van de NOW-regeling is dat alle voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde gegevens kunnen worden nagegaan. Daarom regelt artikel 13, eerste lid onderdeel e van de Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, dat de werkgever verplicht is een zodanig controleerbare administratie moet voeren en regelt artikel 14, tweede lid, onderdeel b, van de Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, dat een (goedkeurende) accountantsverklaring of een derdenverklaring moet worden meegezonden met de aanvraag van de vaststelling.

Lees verder op Taxence.