Raad voor de rechtspraak: fysieke zittingen in rechtszalen blijven doorgaan

02 oktober 2020

De nieuwe coronamaatregelen die op 28 september door het kabinet zijn aangekondigd hebben voorlopig geen directe invloed op de werkwijze van de rechtspraak. Omdat alle gerechtsgebouwen inmiddels coronabestendig en volgens de anderhalvemeter-norm zijn ingericht kunnen fysieke zittingen in rechtszalen op een veilige manier doorgaan. Ook journalisten en belangstellenden kunnen op beperkte schaal een zaak bijwonen, de werkwijze hiervoor blijft ongewijzigd. Wel geldt het dringende advies om vanaf 2 oktober in de publieke ruimten van gerechtsgebouwen een mondkapje te dragen.

Digitale mogelijkheden

Daarbij blijft het mogelijk om rechtszaken, zoals nu ook gebeurt, op een alternatieve (digitale) wijze te houden. En als er bijvoorbeeld sprake is van corona-gerelateerde klachten bij een betrokkene in een rechtszaak kan een rechter besluiten de zitting te laten plaatsvinden met behulp van video- of telefoonverbindingen.

Pers en publiek

Ook de werkwijze van de gerechten met betrekking tot de aanwezigheid van pers en publiek blijft hetzelfde. Afhankelijk van wat verantwoord is per rechtsgebouw wordt dus per zaak bekeken hoeveel journalisten en belangstellenden de zitting kunnen bijwonen. Tot slot blijft de Rechtspraak ook livestreams inzetten om zaken waar veel maatschappelijke belangstelling voor is, voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk te maken.

Mondkapjesadvies

Vanaf 2 oktober wordt ook in de publieke ruimten van alle gerechtsgebouwen dringend geadviseerd een mondkapje te dragen. Dat heeft de Rechtspraak besloten naar aanleiding van het dringende advies van de overheid om niet-medische mondkapjes te dragen in alle publieke binnenruimten, zoals winkels of overheidsgebouwen. In de zittingszalen hoeft, wanneer men zit, geen mondkapje gedragen te worden.

Openbare publieksruimtes

Het dragen van een mondkapje geldt voor alle ‘openbare publieksruimtes’ in de gerechtsgebouwen. Denk bijvoorbeeld aan de hal, de wachtruimten, gangen, liften en trappenhuizen. Bezoekers wordt gevraagd een eigen mondkapje mee te brengen.

Bronnen: Raad voor de rechtspraak, 30 september 2020 en 1 oktober 2020

Ook de fysieke zittingen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zullen de komende tijd hun doorgang vinden. Zie daarvoor het bericht Aan­ge­scherp­te co­ron­a­maat­re­ge­len, maar rechts­zit­tin­gen van de Af­de­ling be­stuurs­recht­spraak gaan door , in OpMaat Bestuursrecht van 30 september 2020.