Werkgevers kunnen vanaf 7 oktober echt omzetverlies melden bij UWV

01 oktober 2020

Werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de NOW 1.0-maatregel kunnen vanaf woensdag 7 oktober bij UWV een aanvraag indienen voor de definitieve subsidievaststelling.

Op basis van het feitelijke omzetverlies en de loonsom over maart, april en mei stelt UWV vervolgens vast hoe hoog de definitieve tegemoetkoming is waar de werkgever recht op heeft. Dat kan leiden tot een nabetaling of een terugvordering. Het vaststellingsproces is een stuk ingewikkelder dan het verstrekken van de voorschotten en zal daardoor meer tijd kosten.

Lees verder op Taxence.