Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd

30 september 2020

De staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd.

In dit besluit worden termijnen verlengd van bestaande goedkeuringen en worden enkele nieuwe onderwerpen toegevoegd:

  • Reisaftrek in de inkomstenbelasting (onderdeel 11.2);

  • Voorkomen van dubbele meldingen vanwege het feit dat niet alle lidstaten gebruikmaken van de mogelijkheid de termijnen voor het melden van constructies te verschuiven (onderdeel 13.2).

  • Ook hebben verschillende onderdelen een vervaldatum gekregen:

  • Betalingsverzuimboetes (onderdeel 4);

  • Bepaalde wettelijke administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen (onderdeel 6.1);

  • Ongewijzigd doorlopen vaste reiskostenvergoedingen en andere vaste vergoedingen in de loonheffingen (onderdeel 6.2);

  • Uitstel publicatieplicht financiële gegevens ANBI’s (onderdeel 12).

Onderdeel 9b is vervallen aangezien sportscholen en dergelijke ondernemingen niet langer verplicht gesloten zijn. Tot slot is het tijdelijke uitstelbeleid aangevuld met de afbouw daarvan (onderdelen 3, 4 en 5).

Het besluit van 16 juni 2020, nr. 2020-12560, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 augustus 2020, nr. 2020-16809 is ingetrokken.

Lees verder op Taxence.