Herstelmogelijkheid NOW voor concerns

30 september 2020

Minister Koolmees geeft in de beantwoording van Kamervragen aan dat hij heeft besloten een herstelmogelijkheid te bieden aan werkgevers zodat zij op het moment van de vaststellingsaanvraag NOW het verzoek kunnen doen om de aanvraag op werkmaatschappijniveau te doen in plaats van op concernniveau. Een en ander is vastgelegd in een besluit.

In een artikel in het Financieel Dagblad hebben accountants onlangs hun zorg uitgesproken dat (onderdelen van) concerns mogelijk fouten hebben gemaakt bij het aanvragen van NOW en daardoor de noodsteun moeten terug betalen. In antwoord op vragen van Kamerlid Palland (CDA) heeft minister Koolmees laten weten bekend te zijn met de problematiek en een herstelmogelijkheid te gaan bieden.

Lees verder op Taxence.