De (niet)-verlengde verlaging tarieven belasting- en invorderingsrente

24 september 2020

Het niet-verlengen van de verlaging van de belastingrente en wél verlengen van de verlaging van de invorderingsrente heeft te maken met het feit dat de renten verschillende doelen dienen. Dit antwoordde minister Hoekstra op Kamervragen.

Belastingrente wordt in rekening gebracht of vergoed bij verschillende belastingmiddelen. Vanaf 1 oktober komt voor alle belastingmiddelen waarvoor belastingrente verschuldigd kan zijn, een percentage van 4 te gelden. Vanaf 1 januari 2021 kan tevens belastingrente verschuldigd zijn ten aanzien van bronbelasting. Aangezien de tijdelijke verlaging vooral dient voor het ontlasten van ondernemers, wordt in de memorie van toelichting kortheidshalve vooral aan hen gerefereerd. De tijdelijke verlaging van de belastingrente geldt echter voor iedere belastingplichtige.

Lees verder op Taxence.