Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties

16 september 2020

De regeling voorziet in een tegemoetkoming voor de in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 gederfde huurinkomsten als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

Voor de tegemoetkoming komen alle verhuurders van sportaccommodaties aan amateursportorganisaties in aanmerking. Door gemeenten en particuliere verhuurders een tegemoetkoming te verstrekken voor hun huurinkomstenderving kunnen zij de huur van amateursportorganisaties kwijtschelden.

Lees verder op Taxence.