Vastlopen in de NOW-procedure

15 september 2020

Er zijn signalen van bedrijven die vastlopen in de NOW-procedure terwijl de regeling wel voor hen bestemd lijkt te zijn. Minister Koolmees beantwoordt Kamervragen.

Koolmees geeft aan dat hij signalen heeft ontvangen dat ondernemingen die een NOW-1 aanvraag hebben gedaan voor 5 mei en zich niet bewust waren van het feit dat dit een aanvraag op concernniveau was, op basis van de regeling niet in aanmerking komen voor subsidie op werkmaatschappijniveau. Hij is voornemens de regeling zo aan te passen dat er geen (administratieve) belemmeringen meer zijn om in een dergelijke situatie de subsidie vast te stellen op werkmaatschappijniveau.

Lees verder op Taxence.