toolbox Overzicht Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) 3.0

NOW2.0 loopt 1 oktober 2020 af. Steun blijft van belang om werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden en tegelijkertijd bedrijven de mogelijkheid te bieden om zich samen met werknemers voor te bereiden op de nieuwe economische situatie. NOW3.0 loopt vanaf 1 oktober in 3 tijdvakken van 3 maanden tot 1 juli 2021.

check Bijgewerkt tot 15 februari 2022

gear Tool