Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 [Tekst geldig vanaf 20-06-2019]

Opschrift

Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990

[Tekst geldig vanaf 20-06-2019]

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiƫn van 17 maart 1989, nr. WDB89/106, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Directe Belastingen;

Gelet op de artikelen 25, derde lid , 28, tweede lid , en 36, tweede lid, van de Invorderingswet 1990 (Stb. 221);

De Raad van State gehoord (advies van 19 juli 1989, nr. W06.89 0153);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiƫn van 18 mei 1990, nr. WDB 90/273, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Directe Belastingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Algemeen

Hoofdstuk I. Versnelde tenuitvoerlegging dwangbevel

Artikel 2

 
 
 

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-1998]

 
 
 

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-1998]

 
 
 

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-1998]

 
 
 

Hoofdstuk II. Renteberekening

 
 
 

Artikel 6

 
 
 

Hoofdstuk IIa. Aansprakelijkheid van begunstigden

 
 
 

Artikel 6a

 
 
 

Hoofdstuk III. Meldingsregeling bestuurdersaansprakelijkheid

 
 
 

Artikel 7

 
 
 

Artikel 7a

 
 
 

Artikel 8

 
 
 

Artikel 9

 
 
 

Hoofdstuk IIIa. Overgangsbepaling

 
 
 

Artikel 9a

 
 
 

Hoofdstuk IV. Inwerkingtreding en citeertitel

 
 
 

Artikel 10

 
 
 

Slotformulier en ondertekening