Controle NOW 1 start in oktober

09 september 2020

Bedrijven die minder dan € 25.000 aan steun hebben ontvangen hoeven geen controle te laten doen door externe partijen. Dat hebben minister Koolmees van SZW en de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants NBA uitgewerkt en vastgelegd in een protocol.

Vanaf begin oktober, UWV streeft naar 7 oktober, kunnen bedrijven de eindafrekening van de loonsubsidie aanvragen. Hierbij wordt gekeken naar de daadwerkelijke omzetdaling in het eerste subsidietijdvak (maart, april en mei). Afhankelijk daarvan wordt de subsidie aangevuld. Maar het kan ook dat het bedrijf het beter heeft gedaan dan verwacht, en het omzetverlies hierdoor lager is dan begroot. Dan moet er subsidie worden terugbetaald. Ook daalt het subsidiebedrag als de loonsom is gedaald.

Lees verder op Taxence.