Extra geld voor lokale voorzieningen

31 augustus 2020

Het kabinet trekt nog eens € 777 miljoen uit voor gemeenten, provincies en waterschappen die door de coronacrisis het financieel zwaar hebben.

Met deze steun kunnen lokale en regionale overheden de dienstverlening aan hun inwoners op peil houden. Hiermee komt de totale verleende steun op ruim € 1,5 miljard voor 2020.

Lees verder op Taxence.