Regeling voor flexwerkers is geen maatwerk

27 augustus 2020

Minister Koolmees geeft aan dat een grofmazige regeling als de TOFA niet altijd recht kan doen aan de complexe werkelijkheid. Dit antwoordt de bewindsman op Kamervragen over flexwerkers die buiten het vangnet vallen voor de TOFA-regeling.

In zijn zoektocht naar een extra vangnet voor flexwerkers is de TOFA de enige uitvoerbare oplossing gebleken. In zijn brief van 20 mei jongstleden is de Kamer geïnformeerd over de haken en ogen van de regeling, waaronder de grofmazigheid als gevolg van de noodzaak om de regeling uitvoerbaar te houden. Koolmees gaf toen aan dat de selectie op basis van gegevens in de polisadministratie van de mensen die in aanmerking komen tamelijk willekeurige uitkomsten kan geven.

Lees verder op Taxence.