Ook steun voor kleinschalige kust- en binnenvisserij

27 augustus 2020

Niet alle visserijsectoren kwamen in aanmerking voor de tegemoetkomingsregeling voor de aquacultuursector. Voor de kleinschalige kust- en binnenvisserij komt nu een specifieke maatregel.

De beleidsregel voorziet in een tegemoetkoming voor gedupeerde ondernemingen die vallen onder de volgende twee categorieën: visserijbedrijven op de binnenwateren en visserijbedrijven die actief zijn in de kleinschalige kustvisserij. Dit betreft alle bedrijven die gebruik maken van schepen kleiner dan 12 meter of binnenvisserijbedrijven, en die niet in aanmerking komen voor subsidie op grond van de reeds opengestelde subsidiemodule voor het tijdelijk stopzetten van visserijactiviteiten in verband met COVID-19 (stilligregeling). De IJsselmeervissers komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van deze beleidsregel, omdat in die categorie vissers gemiddeld genomen weinig tot geen omzetverlies geleden is. Dit omdat de IJsselmeervisserij een groot deel van de betreffende periode gesloten was en niet of niet afdoende aangetoond kan worden dat een IJsselmeervisser schade heeft geleden door de coronamaatregelen.

Lees verder op Taxence.