Amsterdam en Rotterdam voeren mondkapjesplicht in op drukke plekken

31 juli 2020

In Amsterdam en Rotterdam wordt vanaf 5 augustus het dragen van een mondkapje verplicht op drukke plekken. Het gaat daarbij om gebieden waar veel mensen samenkomen en afstand houden moeilijk is.

Experimenteerruimte

De plicht om een mondkapje te dragen gaat gelden in de aangewezen gebieden voor iedereen vanaf dertien jaar en ouder, zowel op straat als in winkels. De gemeenten verwijzen bij het invoeren van de mondkapjesplicht naar de conclusie van het RIVM dat het dragen van een mondkapje ertoe kan leiden dat mensen voorzichtiger worden en meer afstand tot elkaar houden. 

De maatregel van de twee grote steden betreft een experiment en volgt op het besluit van het kabinet om geen landelijke mondkapjesplicht in te voeren, maar regionaal wel experimenteerruimte te bieden.

Niet in sportscholen, horeca en musea

De mondkapjesverplichting gaat niet gelden in inrichtingen waar al landelijke maatregelen gelden, zoals sportscholen, horeca en musea. Hier worden bezoekers namelijk al gedoseerd toegelaten, wat de kans op verspreiding van het virus verkleint.

Kritiek

Gemeente.nu meldt dat er vanuit wetenschappelijke kring kritiek is geuit op de maatregel. Deze kritiek heeft betrekking op verenigbaarheid met art. 10 Grondwet (eerbiediging persoonlijke levenssfeer) en de bevoegdheid van burgemeesters om het dragen van mondkapjes verplicht te stellen. Dit zou alleen kunnen na de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Kamerstukken II, 2019/20, 35 526, nr. 2). Het wetsvoorstel daartoe is op 13 juli bij de Tweede Kamer ingediend.

Bronnen: Gemeente Amsterdam, 30 juli 2020; Gemeente Rotterdam, 31 juli 2020; NOS, 24 juli 2020 en Gemeente.nu, 30 juli 2020

Zie ook onderstaande berichten in OpMaat Bestuursrecht:

Geen mondkapjesplicht op medische gronden, wel mogelijkheden op regionaal niveau ten behoeve van gedragsbeïnvloeding , 30 juli 2020

Tijdelijke wet maatregelen covid-19 naar de Tweede Kamer , 15 juli 2020