Geen mondkapjesplicht op medische gronden, wel mogelijkheden op regionaal niveau ten behoeve van gedragsbeïnvloeding

30 juli 2020

Er komt geen landelijke mondkapjesplicht. Maar met de veiligheidsregio's wordt nog wel gesproken over manieren om lokaal maatregelen te nemen om het gedrag van mensen te beïnvloeden. Dat is de uitkomst van overleg tussen Minister Van Ark voor Medische Zorg en het Veiligheidsberaad, waarin de 25 veiligheidsregio's zijn vertegenwoordigd.

Advies Outbreak Management Team

Het kabinet vroeg vorige week advies aan het Outbreak Management Team (OMT) over het verplicht stellen van mondkapjes buiten het openbaar vervoer. Dit gebeurde nadat het RIVM op 21 juli bekend had gemaakt dat het aantal besmettingen met het coronavirus in een week tijd bijna was verdubbeld en de meningen over het dragen van mondkapjes onder wetenschappers en burgemeesters uiteen bleken te lopen.

Volgens het OMT is er nog steeds geen reden om niet-medische mondkapjes verplicht te stellen. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de werking ervan, vindt het OMT na weging van de nieuwste inzichten en rapporten.

Geen landelijke mondkapjesplicht, wel lokale experimenten

Naar aanleiding van het advies van het OMT heeft het kabinet besloten geen landelijke verplichting voor het dragen van niet-medische mondkapjes in te voeren. Wel wordt met de veiligheidsregio’s gesproken over manieren om lokaal maatregelen te nemen om het gedrag van mensen te beïnvloeden.

De bedoeling is dat er mogelijkheden komen om lokaal in te grijpen. Dit omdat het aantal besmettingen in sommige regio’s sneller omhoog gaat dan in andere. Daarbij gaat het naast mondkapjes, ook over het beïnvloeden van gedrag op andere manieren, zoals publiekscampagnes en het benaderen van specifieke doelgroepen, zoals jongeren en studenten of terugkerende toeristen.

Bronnen: NOS, 29 juli 2020; NOS 24 juli 2020 en RIVM, 24 juli 2020