Belastingdienst helpt niet mee met Coronamelder

20 juli 2020

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) meldt dat hij van plan is op 1 september 2020 de app CoronaMelder landelijk te introduceren. Aanvankelijk zou de Belastingdienst technische infrastructuur ter beschikking stellen voor de ontwikkeling van deze app. Gezien de huidige moeilijkheden van de Belastingdienst moet de minister een alternatief vinden.

De staatssecretaris van Financiën heeft de minister gevraagd om te onderzoeken of een andere landingsplek mogelijk is voor de ‘backend’ van de app dan het datacenter van de Belastingdienst. De Belastingdienst staat immers nu al voor grote uitdagingen. De minister van VWS onderzoekt daarom nu de mogelijkheden. Hij heeft het CIBG gevraagd hem te adviseren over het beste alternatief voor de landingsplek van de backend. Dit vraagt echter om aanvullende checks naar bijvoorbeeld beveiliging. Overigens zal de minister pas na positief advies van de Autoriteit Persoonsgegevens besluiten tot landelijke introductie.

Lees verder op Taxence.