Strandpaviljoens mogen deze winter blijven staan

13 juli 2020

Strandpaviljoens mogen vanwege de coronacrisis tijdens het winterseizoen blijven staan. Dat scheelt de eigenaren hoge kosten om ze weg te halen en volgend jaar weer op te bouwen. Maar de paviljoens mogen niet geopend blijven in de winter.

Verzoek brancheorganisatie

Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland had aan Rijkswaterstaat, gemeenten en Waterschappen gevraagd of de strandpaviljoens in de winter mogen blijven staan. Het kabinet staat dit eenmalig toe vanwege de coronacrisis, aldus Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. ‘Dit verkleint de kans dat ondernemers als gevolg van de coronamaatregelen in financiële problemen komen,’ schrijft de bewindsvrouw aan de Tweede Kamer.

Veel strandtenten hebben het net als andere horecabedrijven moeilijk. Ze konden pas later in het seizoen openen vanwege de maatregelen. Ook kunnen ze minder klanten ontvangen door de anderhalvemeterregel.

Geen uitbreiding exploitatieperiode

De mogelijkheid van ‘overwinteren’ vanwege de uitzonderlijke omstandigheden is slechts éénmalig en betekent geen uitbreiding van de exploitatieperiode, aldus Ollongren. Alleen het hoofdgebouw mag blijven staan. Verder hebben de waterbeheerders generieke voorwaarden beschreven en de onderwerpen benoemd die in het lokale overleg tussen Rijkswaterstaat of waterschap, gemeente, eventueel de provincie, en de ondernemer aan de orde moeten komen.

Voorwaarden gemeenten

Ook gemeenten werken aan generieke en locatiespecifieke voorwaarden, die ‘op dit moment worden uitgewerkt en op een later moment gedeeld zullen worden met alle betrokkenen’. Om de strandpaviljoens toestemming te verlenen om te overwinteren zijn zowel een tijdelijke of aangepaste Waterwetvergunning nodig als een Omgevingsvergunning. In sommige gevallen zal er tevens een ontheffing van de Provinciale Verordening nodig zijn. De strandtenten kunnen de komende maanden aangeven of ze willen blijven staan.

Bronnen: Gemeente.nu, 13 juli 2020 en Kamerbrief Minister Ollongren, 13 juli 2020