Miljoenen extra steun voor bouwsector

20 mei 2020

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over een pakket aan maatregelen dat er op gericht is dat er in 2020 zoveel mogelijk wordt doorgebouwd en dat investeringen, aanbestedingen en opdrachten voor nieuwbouw, verbouw en verduurzaming niet worden uitgesteld.

De aanpak is erop gericht om vanuit Rijk het samen doorbouwen te ondersteunen langs twee pijlers:

  • Door laten gaan en zo mogelijk versnellen van investeringen vanuit overheidspartijen.

  • De bouw moet kunnen doorbouwen.

Lees verder op Taxence