Verplichtingen vanuit de overheid

drs. Gied J.J.M. Jaspars

Het kabinet heeft meerdere maatregelen ter bestrijding van het coronavirus genomen. Deze werden en worden in de loop van de tijd aangevuld en waar nodig aangescherpt of afgebouwd. Deze notitie geeft een overzicht van de stand van zaken.

check Bijgewerkt tot 24 november 2021

spiralbound Practice note

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, heeft de overheid diverse maatregelen genomen. Ieder mens, en ook iedere ondernemer, is verplicht om zich hieraan te houden. De eerste aangescherpte maatregelen in de strijd tegen het coronavirus werden op 12 maart aangekondigd. Daarna volgden diverse aanvullingen en verscherpingen. Op 21 april kwam er voor het eerst een lichte versoepeling.

Op 6 mei 2020 presenteerde Rutte namens het kabinet een opzet voor de verdere versoepeling van de coronamaatregelen. Dit betreft een ‘routekaart’ of een ‘spoorboekje’ voor de periode tot 1 september, waarbij steeds meer versoepelingen werden doorgevoerd. Voor iedere stap geldt dat deze wordt doorgezet voor zover de situatie rondom het coronavirus dit toelaat.

Op 1 september 2020 was de situatie nog stabiel, maar spannend. Dit was volgens het kabinet reden om de coronaregels niet verder te versoepelen. Op 18 september werden aanvullende maatregelen aangekondigd in veiligheidsregio’s in de risicocategorie ‘zorgelijk’. Door de toenemende verspreiding van het virus werden op 29 september nieuwe, landelijke, maatregelen van kracht.

Op 13 oktober 2020 werd een routekaart gepresenteerd met 4 risiconiveaus. Deze geeft per risiconiveau aan welke maatregelen (ten minste) gelden in een regio. Regionaal kunnen aanvullend strengere maatregelen worden genomen als de situatie daarvoor aanleiding geeft. Met ingang van 14 oktober gelden voor heel Nederland de maatregelen in de vierde categorie: “zeer ernstig”. Dit betekent feitelijk een “gedeeltelijke lockdown”. Om de daling te bespoedigen golden van woensdag 4 november 22.00 uur tot en met woensdag 18 november aanvullende maatregelen.

Begin december 2020 blijkt dat het coronavirus opnieuw razendsnel om zich heen grijpt, met als gevolg een snelle toename in het aantal besmettingen. Daarom geldt in Nederland vanaf dinsdag 15 december tot ten minste 9 februari de strengste lockdown tot nu toe. Op 19 januari is deze lockdown verder aangescherpt en vanaf 23 januari 2021 geldt in heel Nederland van 21:00 uur tot 4:30 uur een avondklok. Tijdens de persconferentie van 2 februari werd de lockdown tot minstens 2 maart verlengd om op de persconferenties van 23 februari, 8 maart en 23 maart verder verlengd te worden tot respectievelijk 15 maart, 30 maart en 20 april. Wel gingen de basisscholen en de kinderopvang vanaf 8 februari weer open, mogen niet-essentiële winkels sinds 10 februari beperkt open voor afhalen en sinds 16 maart voor winkelen op afspraak en gaat sinds 31 maart de avondklok een uur later in, om 22:00 uur. Op 28 april 2021 om 4.30 uur verviel de avondklok in Nederland.

Op 13 april 2021 is het ‘Openingsplan’ gepresenteerd. Met het openingsplan opent het kabinet stap voor stap de samenleving. Bij elke stap verdwijnen er coronamaatregelen. De 1e stap in het openingsplan is op 28 april 2021 gezet. Per 19 april ging de buitenschoolse opvang (bso) weer voor alle kinderen open. Voor het hoger onderwijs (WO en HBO) geldt dat studenten sinds 26 april 1 dag per week les op locatie kunnen volgen.

Op 11 mei 2021 is aangekondigd dat de tweede stap in het openingsplan op 19 mei wordt gezet. Op vrijdag 28 mei is aangekondigd dat de volgende stap (stap 3) van het openingsplan reeds op zaterdag 5 juni gezet kan worden, in plaats van 9 juni. Op 26 juni is stap 4 gezet.

Nadat op 26 juni bijna alle deuren zijn geopend, is het aantal besmettingen in Nederland sneller gestegen dan voorzien. De meeste mensen raakten besmet op plekken waar grote groepen mensen feesten en uitgaan. Op vrijdag 9 juli 2021 was er weer een persconferentie. Vanaf zaterdag 10 juli zijn een aantal versoepelingen teruggedraaid.

Op 19 juli 2021 werden de basisregels uitgebreid met het advies om voor voldoende frisse lucht te zorgen. Ook het thuiswerken is op die datum weer regel geworden, tenzij het echt niet anders kan.

Op dinsdag 14 september 2021 was er weer een persconferentie. Hierin werd aangekondigd dat er weer meer mag vanaf zaterdag 25 september. 1,5 meter afstand houden hoeft niet meer, maar het is nog wel verstandig. Het coronatoegangsbewijs werd ingevoerd. Werken op kantoor mag weer als dat nodig is.

Op dinsdag 2 november 2021 was er weer een persconferentie. Door de toename van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames werden een aantal regels aangescherpt. Opgeroepen werd minimaal de helft van de werktijd thuis te werken. Ook is het dragen van mondkapjes op bepaalde plaatsen weer ingevoerd en is het toegangsbewijs op meer plekken verplicht.

Op 12 november nam het kabinet weer strengere maatregelen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Deze zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag te verminderen. Daarbij gaat het dagelijks leven overdag (school, werk, sport et cetera) zoveel mogelijk door, terwijl in de avond het aantal contactmomenten meer wordt beperkt. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot zaterdag 4 december.

Basisregels

 • Thuisblijven bij klachten
 • Testen
 • Afstand houden van anderen
 • Geen handen schudden
 • Handen wassen
 • Hoesten en niezen in elleboog
 • Voldoende frisse lucht

Hygiëneregels

De hygiëneregels vormen de basis van alle maatregelen.

 • Was de handen vaak, zeker bij thuiskomst of bezoek:
  • Maak de handen goed nat

  • Neem wat vloeibare zeep uit een pompje
  • Wrijf de handen lang genoeg (20 seconden) over elkaar, zorg dat de boven- en onderkant goed bedekt zijn met zeep
  • Wrijf hierbij goed alle vingertoppen in en wrijf ook tussen de vingers
  • Neem ook de polsen mee
  • Spoel de zeep zorgvuldig af met stromend water
  • Droog de handen goed af, vergeet hierbij niet de huid tussen de vingers
 • Raak het gezicht zo min mogelijk aan
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen

Afstandsregels

Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten:

 • 1,5 meter blijft een veilige afstand.
 • Werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is.
 • Draag een mondkapje op plekken waar dat verplicht is. Bijvoorbeeld in het openbaar vervoer.

Thuisblijven en geen bezoek ontvangen bij klachten

Klachten die kunnen wijzen op corona zijn neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid.

Mensen moeten thuisblijven en mogen geen bezoek ontvangen als zij:

 • corona hebben;
 • klachten hebt die passen bij corona;
 • dicht in de buurt zijn geweest van iemand met corona;
 • een huisgenoot hebben die corona heeft;
 • een huisgenoot hebben die milde coronaklachten heeft én koorts heeft of benauwd is;
 • terugkomen uit het buitenland;
 • een melding hebben gekregen van de app CoronaMelder.

Testen

Een belangrijk wapen in de strijd tegen corona is dat iedereen met corona-gerelateerde klachten zich laat testen. Ook bij een milde verkoudheid, zoals een loopneus. Zo kunnen mensen die in contact zijn geweest met een patiënt snel gewaarschuwd worden en maatregelen treffen om het virus niet verder te verspreiden. Personen die nauw contact hebben gehad met iemand met corona, maar die zelf geen klachten hebben, kunnen zich ook laten testen. Zij horen van de GGD of via de CoronaMelder app hoe zij een testafspraak kunnen maken. Dit kan op de vijfde dag na het laatste contact met de besmette persoon. Zie voor meer informatie de pagina Klachten? Maak een afspraak voor een coronatest.

 • Geen corona: Als uit de test blijkt dat diegene op dit moment geen corona heeft, mogen die persoon en zijn huisgenoten weer naar buiten, tenzij ze daar te ziek voor zijn. Kinderen mogen weer naar school en naar de opvang. Gaan de klachten niet over, worden ze erger of ontstaan er nieuwe klachten, dan kan de huisarts worden gebeld.
 • Wel corona: Als uit de test blijkt dat er wel een besmetting met corona is, moeten die persoon en zijn huisgenoten thuisblijven. De GGD geeft verdere instructies aan betrokken persoenen en hun omgeving.

Frisse lucht

Frisse lucht is belangrijk. Frisse lucht helpt om de overdracht van het virus te beperken. Zorg dat thuis, in winkels, in horeca, op school en op het werk regelmatig wordt gelucht.

 • Zorg dat er thuis altijd een raampje of ventilatierooster open staat.
 • Zorg dat een huis meerdere keren per dag goed kan doorluchten door ramen en deuren wijd open te zetten.
 • In winkels, horeca, op scholen, op het werk en in andere ruimtes waar mensen samenkomen geldt: zet ramen open. Of zorg dat luchtverversingsinstallaties zo zijn ingesteld dat er regelmatig verse lucht een gebouw in wordt gebracht.

Overige maatregelen

In en om huis

Thuis gelden de basisregels tegen verspreiding van het coronavirus. Houd 1,5 meter afstand van mensen buiten het eigen huishouden. Het dringende advies is om niet meer dan 4 personen per dag te ontvangen.

Bijzondere gebeurtenissen

 • Bij een huwelijksvoltrekking geldt geen maximum groepsgrootte. Voor huwelijksfeesten en -recepties gelden de coronaregels voor evenementen. Voor een feest of receptie in bijvoorbeeld een restaurant, zaal of op het terras gelden de coronaregels voor de horeca.
 • Bij een uitvaart geldt geen maximum groepsgrootte.

Locaties die onder voorwaarden open zijn

Voor veel plekken gelden er beperkte openingstijden.

Open van 06:00 tot 18:00 uur:

 • Niet-essentiële winkels, zoals kledingwinkels.
 • Niet-essentiële dienstverlening, zoals zaalverhuur, contactberoepen, recreatie, pret- en dierenparken, wellnesscentra en sauna’s en zonnestudio’s.

Open van 06:00 tot 20:00 uur:

 • Essentiële winkels, zoals supermarkten, dierenwinkels, drogisterijen opticiens en groothandels.
 • Horeca, zoals restaurants en cafés.

Een vaste zitplaats is verplicht op plekken waar het coronatoegangsbewijs geldt, zoals in de horeca, sport, kunst en cultuur en evenementen.

Coronatoegangsbewijs

Voor toegang tot bepaalde plekken, moet de eigenaar of de organisator van het evenement een coronatoegangsbewijs vragen. Een coronatoegangsbewijs kan op 1 van deze 3 manieren worden verkregen:

 1. Vaccinatiebewijs:

  Volledige coronavaccinatie. Met een vaccin dat door het Europees Medicijn Agentschap (EMA) is goedgekeurd (EMA.nl).

 2. Herstelbewijs:

  Bewijs dat u minder dan 6 maanden geleden hersteld bent van corona.

 3. Testbewijs:

  Een negatieve testuitslag (www.testenvoortoegang.org) van minder dan 24 uur voor het evenement.

Checklist CoronaCheck

 • Stap1: Download CoronaCheck-app of ga naar CoronaCheck.nl

  De app is gratis te downloaden. Mensen die de app liever niet gebruiken of het coronabewijs liever (ook) op papier willen hebben, kunnen het coronabewijs uitprinten via de website CoronaCheck.nl.

 • Stap 2: Upload het coronatoegangsbewijs in de CoronaCheck-app of de website CoronaCheck.nl.

  Vul de ophaalcode van de negatieve testuitslag in op de CoronaCheck-app of op CoronaCheck.nl, de gegevens van het vaccinatiebewijs of het herstelbewijs worden automatisch geüpload.

 • Stap 3: Laat QR-code scannen bij ingang evenement

  De CoronaCheck-app of de website CoronaCheck.nl maakt automatisch een coronabewijs in de vorm van een QR-code. Deze QR-code wordt gescand bij de ingang van het evenement of de activiteit. Een groen scherm betekent dat het coronatoegangsbewijs geldig is. De persoon die de QR-code scant, ziet alleen een groen scherm, de voorletters van de naam en de geboortedatum.

  De CoronaCheck-app laat niet zien of de persoon getest, gevaccineerd of recent hersteld is.

 • Stap 4: Naar binnen met legitimatiebewijs en toegangskaartje

  De persoon bij de ingang vergelijkt de gegevens in het coronatoegangsbewijs (voorletter, geboortedatum) met de gegevens van het legitimatiebewijs.

Coronatoegangsbewijs verplicht

Het laten zien van een coronatoegangsbewijs geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Vanaf 14 jaar is het tonen van een ID-bewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) daarbij ook verplicht.

Het coronabewijs moet op de volgende plekken worden getoond:

 • restaurants en cafés, binnen en buiten op terrassen;
 • binnen sporten (sportschool, sportkantines, sportlessen binnen zoals zaalvoetbal en zwemmen);
 • theaters, concertzalen en bioscopen;
 • musea en monumenten;
 • casino's;
 • kermissen;
 • festivals, bij feesten en optredens;
 • beurzen en congressen;
 • kunstlessen zoals muziek en schilderen;
 • bij het oefenen voor zingen, dansen en toneel.

Coronatoegangsbewijs niet verplicht

Op de volgende plekken hoeft geen coronatoegangsbewijs te worden getoond.

Geen coronatoegangsbewijs in de horeca:

 • afhalen bij een eet- of drinkgelegenheid;
 • bij luchthavens na de securitycheck;
 • zorglocaties, zoals ziekenhuizen en verzorgingstehuizen;
 • bij dagbesteding voor kwetsbare groepen in buurt- en wijkcentra;
 • verzorgingsplaatsen langs de hoofdwegen, zoals wegrestaurants en tankstations;
 • in internationale treinen;
 • bij verblijf in hotels, campings en vakantieparken. Maar u heeft wel een coronatoegangsbewijs nodig als u in de horeca of ontbijtzaal binnen gaat zitten eten en/of drinken.

Andere uitzonderingen waarbij geen coronatoegangsbewijs nodig is:

 • bij uitvaarten;
 • bij warenmarkten. Maar wel als u daar in de horeca binnen gaat zitten eten en/of drinken;
 • bij evenementen die normaal gesproken worden georganiseerd in bibliotheken en buurt- of wijkcentra. Zoals de wekelijkse bingo. Zolang de maaltijd maar niet centraal staat tijdens de activiteit;
 • bij attractieparken, natuurparken en dierenparken (maar wel binnen en buiten in de horeca, of bij een evenement op het terrein zoals een voorstelling of optreden);
 • op scholen;
 • voor kinderen tot 18 jaar: bij georganiseerde jeugdactiviteiten;
 • voor mensen die aan het werk zijn. Horecamedewerkers of vrijwilligers op een sportlocatie hebben bijvoorbeeld tijdens het werk geen coronatoegangsbewijs nodig;
 • kinderen tot en met 12 jaar.

Mondkapjes

Het is wettelijk verplicht om een mondkapje te dragen op de volgende plekken:

 • in het openbaar vervoer, trein, tram, bus en veerboot;
 • op plekken rond het openbaar vervoer, zoals haltes, perrons en stations;
 • op vliegvelden en in vliegtuigen;
 • in het professioneel personenvervoer zoals touringcars en taxi's;
 • in publieke binnenruimtes, zoals supermarkten, winkels en bibliotheken;
 • op mbo-scholen, hogescholen en universiteiten;
 • bij bezoek aan mensen met een contactberoep, zoals de kapper, masseur of pedicure. Het is niet verplicht om een coronatoegangsbewijs te vragen aan bezoekers. Of om een gezondheidscheck te doen. Of om bezoekers te vragen om zich te registreren voor bron- en contactonderzoek.
 • In het vliegtuig of het openbaar vervoer moet het mondkapje altijd op. Ook als u op uw plek zit.

De mondkapjesplicht geldt voor iedereen vanaf 13 jaar. Een mondkapje is niet verplicht op plekken waar het coronatoegangsbewijs geldt.

Gezondheidscheck

Soms is een gezondheidscheck nodig. Medewerkers/bezoekers moeten de gezondheidscheck doen voor aanvang van de dienst/het bezoek. Bij een gezondheidscheck moeten de volgende vragen worden gesteld. Als één van de vragen met ja wordt beantwoord, dan moet die persoon thuis blijven.

 1. Had u de afgelopen 24 uur last van 1 van de volgende klachten?
  • U bent verkouden (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn).

  • U hoest.
  • U bent benauwd of kortademig.
  • U heeft verhoging of koorts.
  • U ruikt en/of proeft plotseling niets meer, maar uw neus is niet verstopt.
 2. Heeft u corona?
 3. Is dit vastgesteld met een coronatest? Dan hoort u van de GGD wanneer u weer naar buiten kunt.
 4. Heeft uw huisgenoot milde coronaklachten én koorts?
 5. Heeft uw huisgenoot milde coronaklachten én benauwdheidsklachten?
 6. Heeft u een huisgenoot met corona? En had u de afgelopen 10 dagen nauw contact met uw huisgenoot?
 7. Bent u in quarantaine omdat u:
  • nauw contact had met iemand die corona heeft of had?

  • in corona risicogebied was?

Maatregelen per sector

Winkels en warenmarkten

Het is voor iedereen van 13 jaar en ouder verplicht om een mondkapje te dragen in winkels en supermarkten. Supermarkten besteden extra aandacht aan een schone winkel. Zij maken materialen zoals winkelwagens, mandjes, scanners en pinautomaten regelmatig schoon. Supermarkten of winkels bepalen zelf of zij het karretje of mandje schoonmaken, of dat zij hun klanten vragen dit zelf te doen.

Een winkel of supermarkt kan eigen regels hebben. Soms is het verplicht om een winkelmandje of winkelwagentje gebruiken of om de handen schoon te maken met speciale gel.

Essentiële winkels

Voor essentiële winkels zoals supermarkten, dierenwinkels, drogisterijen, opticiens en groothandels gelden openingstijden van 06.00 tot 20.00 uur.

Essentiële dienstverlening

Geen wijziging in openingstijden voor essentiële dienstverlening zoals apotheken, zorglocaties, gemeentehuizen, bibliotheken, paramedische contactberoepen en (winkels in) tankstations.

Niet essentiële winkels en dienstverlening

Voor niet-essentiële winkels zijn de openingstijden van 6.00 tot 18.00 uur.

Denk bij niet-essentiële winkels aan kledingwinkels, woonwinkels of bouwmarkten.

Denk bij niet-essentiële dienstverlening aan contactberoepen, zaalverhuur, recreatie, pret- en dierenparken, wellnesscentra, sauna’s en zonnestudio’s, recreatief vervoer (zoals rondvaartboten). Ook cursussen en trainingen, behalve als deze noodzakelijk zijn voor beroepsuitoefening.

Horeca

Regels voor bezoek aan een horecalocatie

 • Horecalocaties (binnen en buiten) kunnen open tussen 6.00 uur ’s ochtends en 20.00 uur ‘s avonds. Afhalen en laten bezorgen is wel mogelijk na 20.00 uur ‘s avonds.
 • Alle bezoekers hebben een vaste zitplaats.
 • Alle bezoekers van een eet- en drinkgelegenheid moeten vanaf 13 jaar verplicht een coronatoegangsbewijs laten zien. Behalve bij afhalen. Vanaf 14 jaar wordt het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs gecontroleerd.
 • Het is ook verplicht een coronatoegangsbewijs te controleren als een eet- en drinkgelegenheden onderdeel is van een locatie waar coronatoegangsbewijs niet verplicht is. Bijvoorbeeld bij een koffiebar in een winkel of een café of restaurant in een hotel.
 • Registratie en een gezondheidscheck is verplicht.
 • Entertainment, zoals live muziek, is toegestaan.

Evenementen

Er is sprake van een evenement als er op een locatie (inclusief horeca) sprake is van bijvoorbeeld een voorstelling, festival, optreden of feest. Daarnaast is bijvoorbeeld een braderie, een professionele wedstrijd of congres ook een evenement. Wanneer sprake is van een evenement is uiteindelijk ter beoordeling aan het bevoegd (lokale) gezag.

Algemene regels voor bezoek aan een evenement of festival:

 • Evenementen zijn alleen toegestaan van 06:00 tot 18:00 uur.
 • Een vaste zitplaats is verplicht, behalve bij evenementen met doorstroom.
 • Maximaal 1250 personen per zaal (uitgezonderd van doorstroomlocaties).
 • Alle bezoekers vanaf 13 jaar aan een evenement moeten verplicht een coronatoegangsbewijs laten zien. Vanaf 14 jaar wordt het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs gecontroleerd.
 • Registratie en een gezondheidscheck is verplicht.
 • De organisator zorgt voor een gecontroleerde in- en uitstroom.
 • De organisator is verplicht te werken met kaartverkoop (al dan niet gratis).
 • De organisator zorgt voor voldoende afstand tussen artiesten en het publiek.
 • De organisator dient afspraken te maken met de gemeente over deze voorzorgsmaatregelen en hoe hij de toegangscontrole heeft ingericht.
 • De organisator maakt afspraken met de GGD, zodat bron- en contactonderzoek bij een eventuele uitbraak snel en effectief kan worden uitgevoerd.
 • De organisator moet zorgen dat bij een meerdaags (zakelijk) evenement met overnachting het coronatoegangsbewijs elke 24 uur wordt gecontroleerd.
 • Entertainment, zoals live muziek, is toegestaan.

Coronatoegangsbewijs bij open evenementen

Ook bij open evenementen is een coronatoegangsbewijs en identiteitsbewijs nodig. Bijvoorbeeld bij een marathon, dorpsfeest of een kerstbraderie. De organisator en de gemeente zorgen er samen voor dat deze regels op de juiste manier worden toegepast.

Bij georganiseerde jeugdactiviteiten voor kinderen tot 18 jaar, zoals sinterklaasintochten, is geen coronatoegangsbewijs verplicht. Ook voor begeleiders van kinderen is het niet nodig om een coronatoegangsbewijs te laten zien.

Onderwijs en kinderopvang

 • Kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar is open.
 • De basisscholen zijn open.
 • De buitenschoolse opvang (bso) is open.
 • Het voortgezet onderwijs is open.
 • Scholen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn open.
 • Het hoger onderwijs is open.
 • In het mbo, hbo en wo geldt een maximum groepsgrootte van 75 personen per ruimte.

Kunst en cultuur

 • Kunst- en cultuurvoorstellingen in bijvoorbeeld bioscopen, theaters en concertzalen hebben geen verplichte sluitingstijd.
 • Bij vertoningen van kunst en cultuur mogen maximaal 1250 mensen in een ruimte.

Sport

Spelregels voor sport

Iedereen mag weer binnen en buiten sporten. De basismaatregelen moeten de kans op besmettingen voorkomen. Er geldt:

 • Een coronatoegangsbewijs is verplicht op binnensportlocaties, inclusief sportkantines (met uitzondering van afhaal), kleedkamers en andere faciliteiten, voor iedereen vanaf 18 jaar.
 • Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor amateursporters vanaf 18 jaar die gebruik maken van faciliteiten binnen op sportlocaties, zoals kleedkamers en de sportkantine.
 • Sporten in groepsverband is toegestaan.
 • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht bij wedstrijden en trainingen.
 • Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden de basisregels.

Regels voor publiek bij sportwedstrijden

Er is geen publiek toegestaan bij wedstrijden en trainingen in de professionele- en amateursport. Alleen toegang hebben personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dit betekent ook dat zowel betaalde personen als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen in een binnensportlocatie. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten.

Sportkantines

Sportkantines zijn vanaf 20 uur gesloten. Voor eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties geldt dat een coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 18 jaar verplicht is. Dit is inclusief terras (met uitzondering van afhaal horeca, daar geldt wel een mondkapjesplicht), kleedkamers en andere binnen-voorzieningen.

Voor horeca-sporten geldt dat indien de locatie een coronatoegangsbewijs voorschrijft terwijl activiteit wordt uitgezonderd, de regel voor de locatie voorrang krijgt. Dit betekent dat wanneer de sportbeoefening echt in de horeca plaatsvindt (bv. darts of biljart in een café), er om een coronatoegangsbewijs gevraagd moet worden.

Bij een multifunctionele locatie zoals een sportkantine, kan de horeca-functie afgescheiden worden van de rest van de locatie. Dan hoeft alleen bij toegang tot de horeca-functie een coronatoegangsbewijs gevraagd te worden.

 • Hier moet sprake zijn van een gecontroleerde in- en uitstroom.
 • De ondernemer moet ervoor zorgen dat men alleen toegang krijgt tot de eet-en drinkgelegenheid als het coronatoegangsbewijs is gecontroleerd
 • Indien afscheiding gewenst is, mag de ondernemer zelf bepalen op welke wijze dit gebeurt, zolang aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.

Zwemmen

Vanaf 18 jaar is het coronatoegangsbewijs verplicht. Vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie zijn uitgezonderd.

Zwemles

 • Kinderen: geen coronatoegangsbewijs.
 • Er zijn geen ouders en begeleiders aanwezig.

Regels voor reizen

Reizen in Nederland

Mijd drukte onderweg en reis buiten de spits. Reis dus bij voorkeur niet tussen 06:30-09:00 uur en 16:00-18:30 uur.

Openbaar vervoer

In het openbaar vervoer (ov) is het door drukte niet altijd mogelijk om elkaar de ruimte te geven. Daarom is het overal in het ov verplicht een mondkapje te dragen. De mondkapjesplicht geldt in de trein, bus, tram en metro.

Taxi/touringcar

In de taxi of touringcars geldt een mondkapjesplicht voor iedereen van 13 jaar of ouder. Een mondkapje is niet nodig als er maar 1 passagier is. Er geldt geen maximaal aantal passagiers in touringcars.

Op reis naar het buitenland

Ga wijs op reis, reizen is en blijft een risico. Check het reisadvies op Wijsopreis.nl om te zien welke documenten nodig zijn voor de heen- en terugreis. Vakanties en familiebezoek zijn niet noodzakelijk. De CoronaCheck app (het digitale coronabewijs - DCC) is alleen geldig binnen de EU en Schengen, en landen die dit bewijs hebben erkend.

Reizen uit het buitenland

Reizigers van 12 jaar en ouder die (terug)komen uit:

 • een corona-risicogebied binnen EU/Schengen;
 • een veilig en corona-risicogebied buiten EU/Schengen;

moet 1 van de volgende bewijzen laten zien als zij Nederland binnenkomen:

 • een negatieve COVID-19 testuitslag;
 • of een vaccinatiebewijs;
 • of herstelbewijs (alleen afgegeven in een EU-lidstaat).

Reischeck bij terugreizen naar Nederland

Meer informatie voor reizigers die (terug)komen naar Nederland na een verblijf van 12 uur of langer in het buitenland is te vinden op de site reizentijdenscorona.nl. Op deze site staat informatie over welke regels er gelden en welke bewijzen er nodig zijn om Nederland in te reizen.

Generiek kader ‘Coronamaatregelen’

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een generiek kader ‘Coronamaatregelen’ opgesteld voor bedrijven, organisaties, instellingen, lokale overheden en verenigingen. Het kader geeft adviezen hoe al deze organisaties zich kunnen houden aan de Nederlandse maatregelen vanuit de rijksoverheid.

Uitgangspunten zoals anderhalve meter afstand houden, hygiënemaatregelen en de gezondheidscheck vormen de basis van dit kader. Deze uitgangspunten sluiten aan bij de basisregels voor iedereen.

Generieke uitgangspunten binnen

1. Afstand houden en doorstroming

Borg dat iedereen anderhalve meter afstand (2 armlengtes) van elkaar kan houden.

Uitzonderingen:

 • Jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden.

  Leerlingen houden op school wel zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar;

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven daarnaast geen anderhalve meter afstand te houden tot anderen;
 • Personen die tot één huishouden/gezin behoren hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden.

In sommige situaties is afstand houden niet mogelijk en mag de anderhalve meter tijdelijk worden losgelaten. Het gaat hierbij om:

 • Contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders;
 • Mensen met contactberoepen (kijk op Rijksoverheid.nl voor het overzicht van uitgezonderde contactberoepen tijdens de lockdown);
 • Acteurs tijdens optredens en repetities en dansers bij het samen trainen en dansen met vaste danspartners volgens choreografie.

Maatregelen om te zorgen dat bezoekers/personen anderhalve meter afstand van elkaar kunnen houden en voor het beheersen van de bezoekersstroom:

 • Plaats tafels en stoelen in een ruimte/zaal zo dat iedereen zich strikt aan anderhalve meter onderlinge afstand kan houden.
 • Attendeer iedereen erop om afstand van elkaar te houden. Herhaal deze boodschap op meerdere plekken.
 • Maak vaste looproutes en geef dit duidelijk aan. Richt looproutes zo in dat mensen elkaar in verschillende looprichtingen op anderhalve meter afstand kunnen passeren. Of maak er eenrichtingsverkeer van.
 • Laat bezoekers buiten wachten (met anderhalve meter afstand), als bij binnen wachten anderhalve meter afstand houden niet mogelijk is. Laat bezoekers pas binnen op de gereserveerde tijd (indien van toepassing).
 • Laat bezoekers in kleine groepen aankomen/vertrekken en naar binnen/buiten gaan om anderhalve meter onderlinge afstand te houden.
 • Zorg dat er voldoende afstand is tussen de zitplaatsen in een bioscoop, theaterzaal, wachtkamer of aankomstruimte, etc.
 • Beperk zoveel mogelijk het aantal personen in een ruimte. Borg altijd de anderhalve meter afstand in een ruimte én het maximale aantal mensen dat volgens de geldende maatregelen in een ruimte mag zijn.
 • Beperk het aantal personen in de sanitaire ruimtes (was-, toilet- en/of doucheruimtes). Laat bezoekers wachten met anderhalve meter afstand.
 • Houd toezicht op het aantal mensen en de onderlinge afstand bij het gebruik van de lift. Bijvoorbeeld bij krappe liften: laat mensen de lift naar boven nemen en laat mensen zo veel mogelijk naar beneden lopen.
 • Zorg voor een soepele doorstroming en voorkom opstoppingen door bijvoorbeeld deuren open te zetten.
 • Spreid bezoekers door ruimere openingstijden (uiteraard passend binnen de toegestane openingstijden).
 • Train en begeleid medewerkers op de maatregelen en adviezen en het toezien op het onderling anderhalve meter afstand houden.
 • Houd het kassa-/baliecontact zo beperkt mogelijk. Dat kan door zoveel mogelijk online of telefonisch te laten reserveren en online of contactloos te laten betalen.
 • Bevestig een fysieke (kunststof)barrière. Bijvoorbeeld bij balie/informatiepunt/kassa of receptie, wanneer de anderhalve meter afstand niet haalbaar is.
 • Bij het veilig inrichten van de ruimte, als werkplek of voor publiek, kan een arbeidshygiënist adviseren. Die kan onderzoek doen op locatie en adviseren over specifieke maatregelen. Bijvoorbeeld over het toepassen van schermen.

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij medewerkers onderling niet aan de anderhalvemeternorm kunnen voldoen. Bijvoorbeeld in een kleine keuken. In dat geval moeten de medewerkers de Extra aandachtspunten voor contactberoepen opvolgen.

2. Hygiënemaatregelen

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft hygiënerichtlijnen voor sectoren en instellingen zoals basisscholen, evenementen en sauna’s en badinrichtingen. Voor openbare ruimtes en sectoren waarvoor geen specifieke hygiënerichtlijnen zijn, is er een Algemene hygiënerichtlijn. De punten hieronder zijn aanvullende maatregelen en adviezen vanwege het nieuwe coronavirus. Houd ook rekening met maatregelen voor hygiëne of schoonmaak vanuit eigen richtlijnen/kwaliteitseisen of (arbeidsomstandigheden)wetgeving van de branche/sector.

 • Laat iedereen de hygiënemaatregelen nauwkeurig opvolgen. Voor medewerkers en bezoekers geldt: was je handen regelmatig met water en zeep, zit niet met je handen aan je gezicht, schud geen handen, hoest of nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Communiceer op meerdere plekken de algemene hygiëneadviezen.
 • Als er een handenwasgelegenheid is, zorg dan dat iedereen bij aankomst en vertrek zijn handen kan wassen met water en zeep. Als er geen handenwasgelegenheid is, adviseer iedereen om de handen direct na thuiskomst te wassen.
 • Zorg voor voldoende (hand)zeep en papieren handdoekjes in de toiletten.
 • Maak handcontactpunten zoals deurklinken, winkelwagentjes en -mandjes, pinautomaten, touchscreens (die meerdere personen aanraken) meerdere keren per dag schoon met schoonmaakdoekjes of met water en zeep (bijvoorbeeld allesreiniger).
 • Maak stoelen, leuningen, tafels, etc. en de toiletten meerdere keren per dag schoon.
 • Maak na iedere werkdag de ruimte/voorziening goed schoon volgens het reguliere schoonmaakprotocol.
 • Zorg dat medewerkers over een eigen eetgelegenheid/pauzeruimte/toilet(ten)/omkleedruimte, etc. beschikken waar zij afstand kunnen houden en hygiënemaatregelen kunnen opvolgen.

3. Maximaal aantal bezoekers per ruimte

 • De algemene regels vanuit de rijksoverheid voor activiteiten binnen moeten opgevolgd worden.
 • In de ruimtes waarvoor de overheid een maximumaantal bezoekers heeft aangegeven, moet dat aantal worden aangehouden.
 • Als er meerdere ruimtes zijn (o.a. in zalen, kantoorruimtes, etc.) geldt het maximumaantal personen/bezoekers per ruimte, mits de anderhalve meter afstand voor de bezoekersstroom ook toegepast kan worden in de overige ruimtes (o.a. sanitair, looproutes, in- en uitgang, etc.).
 • Bepaal het aantal toe te laten personen in een ruimte, zodat iedereen zich strikt aan de anderhalve meter afstand kan houden.
 • Geef bezoekers geen toegang tot privéruimtes, keuken of personeelsruimtes.

4. Reservering en placering

 • Als het vereist is moet vooraf een reservering gemaakt worden.
 • Als het vereist is, moeten vaste zitplaatsen (placering) voor de bezoekers en/of medewerkers worden aangewezen.
 • Als het vereist is moet met tijdvakken worden gewerkt, met begin- en eindtijd.
 • Zorg er bij bedrijven en instellingen voor dat vooraf bekend is hoeveel medewerkers tijdens een dienst/werkdag aanwezig zijn en leg vast wie wanneer gewerkt heeft.
 • Werk zoveel als mogelijk in vaste teams. Als er minder wisseling is in personeel is de kans op verspreiding van het nieuwe coronavirus kleiner bij onverhoopte a- of presymptomatische medewerkers.

5. Gezondheidscheck (triage)

 • Als het is vereist, dan is een gezondheidscheck nodig. Medewerkers/bezoekers moeten de gezondheidscheck doen voor aanvang van de dienst/het bezoek. Als één van de vragen met ‘ja’ wordt beantwoord, dan moet die persoon thuisblijven.
 • Bij de kaartverkoop/reservering en bij aanvang van het bezoek moeten de bezoekers gewezen worden op de gezondheidscheck.
 • Stuur/geef de gezondheidscheck mee met een afspraakbevestiging/kaartverkoop.
 • Als iemand gezondheidsklachten heeft, zoals verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak, dan moet die persoon thuisblijven.
 • Als iemand gedurende de dag klachten ontwikkelt, dan moet die persoon direct naar huis.
 • Iedereen kan bij klachten, ook als die mild van aard zijn, laagdrempelig worden getest via de bedrijfsarts of GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Zo snel mogelijk testen is nodig om de verspreiding van het virus effectief in te dammen. Bij een positieve testuitslag wordt verwacht dat iedereen meewerkt aan bron- en contactopsporing. Werkgevers moeten daarom bij werknemers het testbeleid actief stimuleren. Lees hier meer over het testbeleid.

6. Ventilatie

 • Zorg ervoor dat de ventilatie voldoet aan de regelgeving (Bouwbesluit) en richtlijnen. In het Bouwbesluit is vermeld wat de minimale ventilatienormen zijn per verblijfsruimte of -gebied.
 • Het is van belang dat een verblijfsruimte 24 uur per dag wordt geventileerd via natuurlijke ventilatie (roosters boven een raam, kieren). Of via mechanische ventilatiesystemen. Goed ventileren is nodig voor het verversen van de lucht en draagt bij aan een prettig en gezond binnenklimaat.
 • Lucht een verblijfsruimte minimaal 1 keer per dag ca. 10-15 minuten. Ook als snelle luchtverversing van de ruimte gewenst is, bijvoorbeeld na een groepsbijeenkomst in een ruimte, of na het koken. Zet voor het luchten de ramen/deuren tegen elkaar open.
 • Aanpassingen van mechanische ventilatiesystemen zijn niet nodig.
 • Volg de onderhoudsinstructies van het mechanische ventilatiesysteem om een goede werking te waarborgen.
 • Lees meer over ventilatie en het nieuwe coronavirus.

7. Risicogroepen

 • Het RIVM heeft aanvullende adviezen voor medewerkers die behoren tot een van de risicogroepen.
 • Bezoekers die tot een risicogroep behoren, wegen zelf af of zij een dergelijk voorziening kunnen en willen bezoeken.
 • De branche maakt voor risicogroepen, eventueel met een bedrijfsarts en/of arbeidshygiënist, beleid zodat de werkomstandigheden voor de medewerkers (én bezoekers) die in een risicogroep zitten zo veilig mogelijk zijn.

8. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Op plekken in Nederland is er vanuit de Rijksoverheid een verplichting voor het gebruik van een mondneusmasker.

Daarnaast is te allen tijde van belang dat:

 • Iedereen de gezondheidscheck doorloopt en thuisblijft als op 1 of meer vragen ‘JA’ het antwoord is;
 • En iedereen zich aan de verdere maatregelen houdt.

Het dragen van bijvoorbeeld schort of wegwerphandschoenen wordt niet geadviseerd. Dat kan vanwege de adviezen om al bij milde klachten thuis te blijven, om anderhalve meter afstand te houden, geen handen te schudden en vaak de handen met water en zeep te wassen. Deze adviezen blijven belangrijk en voorkomen verspreiding.

Overige aandachtspunten voor specifieke groepen medewerkers:

 • Voor zwangere medewerksters kan in overleg met de bedrijfsarts een passend advies gemaakt worden. Hiervoor kunnen de uitgangspunten worden gebruikt zoals beschreven door het RIVM. De branchevereniging of koepelorganisatie kan op basis van dit document eigen beleid voor zwangere medewerkers opstellen.
 • Jongeren (< 18 jaar) zoals bijvoorbeeld ook vakantiekrachten, hebben recht op extra bescherming vanuit arbeidsomstandighedenwet.

Generieke uitgangspunten buiten

De onderstaande uitgangspunten zijn ook te gebruiken door organisaties, bedrijven en instellingen voor de organisatie van meld- en vergunningsplichtige evenementen, als deze weer worden toegestaan.

1. Afstand houden en doorstroming

Borg dat iedereen anderhalve meter afstand (2 armlengtes) van elkaar kan houden.

Uitzonderingen:

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen anderhalve meter afstand te houden;
 • Jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden. Leerlingen houden op school wel zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar;
 • Personen die tot één huishouden/gezin behoren hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden.

De regel is dat iedereen anderhalve meter afstand houdt. Maar in sommige situaties is dat niet mogelijk en mag de anderhalve meter tijdelijk worden losgelaten. Het gaat om:

 • Contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders;
 • Mensen met contactberoepen (kijk op Rijksoverheid.nl voor het overzicht van uitgezonderde contactberoepen tijdens de lockdown);
 • Acteurs tijdens optredens en repetities en dansers bij het samen trainen en dansen met vaste danspartners volgens choreografie.

Adviezen om ervoor te zorgen dat personen afstand van elkaar kunnen houden en voor het beheersen van de bezoekersstroom:

 • Bij de inrichting van de buitenruimte moet iedereen zich strikt aan de anderhalve meter afstand kunnen houden.
 • Attendeer iedereen er op dat zij afstand van elkaar houden en herhaal deze boodschap op meerdere plekken.
 • Maak vaste looproutes en geef dit duidelijk aan. Richt looproutes zo in dat iedereen elkaar in verschillende looprichtingen op anderhalve meter afstand kan passeren. Of maak er eenrichtingsverkeer van.
 • Laat bezoekers wachten met anderhalve meter afstand. Laat bezoekers pas binnen op de gereserveerde tijd (indien van toepassing).
 • Laat bezoekers in kleine groepen aankomen/vertrekken en naar binnen/buiten gaan, zodat bezoekers hierbij anderhalve meter onderlinge afstand kunnen houden.
 • Zorg dat er voldoende afstand is tussen de zitplaatsen.
 • Beperk het aantal personen in de sanitaire ruimtes (was-, toilet- en/of doucheruimtes). Laat bezoekers wachten met anderhalve meter afstand.
 • Zorg voor een soepele doorstroming van personen.
 • Spreid de bezoekers door ruimere openingstijden (uiteraard passend binnen de geldende openingstijden).
 • Train en begeleid medewerkers op de maatregelen en adviezen en op het toezien op het onderling anderhalve meter afstand houden.
 • Houd het kassa-/baliecontact zo beperkt mogelijk, bijvoorbeeld door zoveel mogelijk online of telefonisch te laten reserveren en online of contactloos te laten betalen.
 • Bevestig een fysieke (kunststof)barrière. Bijvoorbeeld bij balie/informatiepunt of kassa, wanneer de anderhalve meter afstand niet haalbaar is.
 • Overweeg om op terrassen 'kuchschermen' te plaatsen.
 • Bij het veilig inrichten van de ruimte, kan een arbeidshygiënist, na onderzoek op locatie, de ondernemer op maat adviseren over specifiek passende technische en organisatorische maatregelen, zoals over de toepassing van schermen.

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij medewerkers onderling niet aan de anderhalve meter norm kunnen voldoen. In dat geval moeten de medewerkers de Extra aandachtspunten voor contactberoepen opvolgen.

2. Hygiënemaatregelen

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft hygiënerichtlijnen voor sectoren en instellingen zoals basisscholen, evenementen, sauna’s en badinrichtingen. Voor openbare ruimtes en sectoren waarvoor geen specifieke hygiënerichtlijnen zijn is er een Algemene hygiënerichtlijn. De punten hieronder zijn aanvullende maatregelen en adviezen vanwege het nieuwe coronavirus. Houd ook rekening met maatregelen voor hygiëne of schoonmaak vanuit eigen richtlijnen/kwaliteitseisen of (arbeidsomstandigheden)wetgeving van de branche/sector.

 • Laat iedereen de hygiënemaatregelen nauwkeurig opvolgen. Was je handen regelmatig met water en zeep, zit niet met je handen aan je gezicht, schud geen handen, hoest of nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Communiceer op meerdere plekken de algemene hygiëneadviezen.
 • Als er een handenwasgelegenheid is, zorg dan dat iedereen bij aankomst en vertrek zijn handen kan wassen met water en zeep. Als er geen handenwasgelegenheid is, adviseer iedereen om de handen direct na thuiskomst te wassen. Meer informatie over toegelaten desinfectiemiddelen is hier te lezen.
 • Zorg voor voldoende (hand)zeep en papieren handdoekjes in de toiletten.
 • Maak handcontactpunten zoals deurklinken, winkelwagentjes en -mandjes, pinautomaten, touchscreens (die meerdere personen aanraken) meerdere keren per dag schoon met schoonmaakdoekjes of met water en zeep (bijvoorbeeld allesreiniger).
 • Maak stoelen, leuningen, tafels, etc. en de toiletten meerdere keren per dag schoon.
 • Maak na iedere werkdag de ruimte/voorziening goed schoon volgens het reguliere schoonmaakprotocol.
 • Zorg dat medewerkers over een eigen eetgelegenheid/pauzeruimte/toilet(ten)/omkleedruimte, etc. beschikken waar zij afstand kunnen houden en hygiënemaatregelen kunnen opvolgen.

3. Maximaal aantal bezoekers

 • De algemene regels vanuit de Rijksoverheid voor activiteiten buiten moeten opgevolgd worden.
 • De locaties waarvoor de overheid een maximumaantal bezoekers heeft aangegeven, moeten dat aantal aanhouden.
 • Beperk het aantal personen in de buitenruimte, zodat iedereen zich strikt aan de anderhalve meter afstand kan houden.
 • Geef bezoekers geen toegang tot privéruimtes, keuken of personeelsruimtes.

4. Reservering en/of placering

 • Als het vereist is moet vooraf een reservering gemaakt worden.
 • Als het vereist is, moeten vaste zitplaatsen (placering) voor de bezoekers en/of medewerkers aangewezen worden.
 • Als het vereist is moet met tijdvakken worden gewerkt, met begin- en eindtijd.
 • Werk zoveel als mogelijk in vaste teams en leg vast wie wanneer gewerkt heeft. Als er minder wisseling is in personeel, is de kans op verspreiding van het nieuwe coronavirus kleiner, bij onverhoopte a- of presymptomatische medewerkers.

5. Gezondheidscheck (triage)

 • Als het is vereist dan is een gezondheidscheck nodig. Medewerkers/bezoekers moeten de gezondheidscheck doen voor aanvang van de dienst/het bezoek. Als één van de vragen met ‘ja’ wordt beantwoord, dan moet die persoon thuisblijven.
 • Bij de kaartverkoop/reservering en bij aanvang van het bezoek moeten de bezoekers gewezen worden op de gezondheidscheck.
 • Stuur de gezondheidscheck mee met een afspraakbevestiging/kaartverkoop.
 • Als iemand gezondheidsklachten heeft zoals verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak, dan moet die persoon thuisblijven.
 • Als iemand gedurende de dag klachten ontwikkelt, dan moet die persoon direct naar huis.
 • Iedereen kan bij klachten, ook als die mild van aard zijn, laagdrempelig worden getest via de bedrijfsarts of GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Zo snel mogelijk testen is nodig om de verspreiding van het virus effectief in te dammen. Bij een positieve testuitslag wordt verwacht dat men meewerkt aan bron- en contactopsporing. Werkgevers dienen daarom bij werknemers het testbeleid actief te stimuleren. Lees meer over het testbeleid.

6. Risicogroepen

 • Het RIVM heeft aanvullende adviezen voor medewerkers die behoren tot een van de risicogroepen.
 • Voor bezoekers die tot een risicogroep behoren is het extra belangrijk om de basisregels goed op te volgen, zoals anderhalve meter afstand houden.
 • De branche maakt voor risicogroepen, eventueel met een bedrijfsarts en/of arbeidshygiënist, beleid, zodat de werkomstandigheden voor de medewerkers (én bezoekers) die in een risicogroep zitten zo veilig mogelijk zijn.

7. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Op plekken in Nederland is er vanuit de Rijksoverheid een verplichting voor het gebruik van een mondneusmasker.

Daarnaast is te allen tijde van belang dat:

 • Iedereen de gezondheidscheck doorloopt en thuisblijft als op 1 of meer vragen ‘JA’ het antwoord is;
 • En iedereen zich aan de verdere maatregelen houdt.

Het dragen van bijvoorbeeld schort of wegwerphandschoenen wordt niet geadviseerd. Dat kan vanwege de adviezen om al bij milde klachten thuis te blijven, om anderhalve meter afstand te houden, geen handen te schudden en vaak de handen met water en zeep te wassen. Deze adviezen blijven belangrijk en voorkomen verspreiding.

Overige aandachtspunten voor specifieke groepen medewerkers:

 • Voor zwangere medewerksters kan in overleg met de bedrijfsarts een passend advies gemaakt worden. Hiervoor kunnen de uitgangspunten worden gebruikt zoals beschreven door het RIVM. De branchevereniging of koepelorganisatie kan op basis van dit document eigen beleid rondom zwangere medewerkers opstellen.
 • Jongeren (< 18 jaar) zoals bijvoorbeeld ook vakantiekrachten, hebben recht op extra bescherming vanuit de arbeidsomstandighedenwet

Lokale maatregelen corona

Afhankelijk van de situatie kunnen lokale maatregelen in een gemeente of veiligheidsregio genomen worden.

Gemeenten

Welke aanvullende maatregelen in een gemeente gelden, wordt vermeld op de website van de betreffende gemeente.

Veiligheidregio’s

Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s. Bekijk de website van de veiligheidsregio’s voor meer informatie over regionale maatregelen: 

Tijdelijke wet COVID-19

Sinds 1 december 2020 is de tijdelijke coronawet van kracht. De wet vervangt de noodverordeningen, waarin de maatregelen sinds maart 2020 werden opgenomen. Noodverordeningen zijn namelijk voor kortdurende (crisis)situaties. Maar de coronacrisis duurt langer. Daarom heeft het kabinet de noodverordeningen vervangen door de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 .

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 geldt sinds 1 december 2020 en heeft een looptijd van 3 maanden. Indien nodig kan de coronawet steeds 3 maanden worden verlengd. Ook is het mogelijk de wet tussentijds in te trekken, zodra deze niet meer nodig is. De Tweede Kamer is betrokken bij deze besluiten.

Regelingen die op 1 december 2020 zijn ingegaan

Op 1 december 2020 zijn 5 regelingen ingegaan. Namelijk 3 regelingen voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. En 2 regelingen voor het Europese deel van Nederland:

Melding van betalingsonmacht bij belastingen en premies

Ter voorkoming van bestuurdersaansprakelijkheid is het noodzakelijk om betalingsonmacht van rechtspersonen zoals bv’s en nv’s tijdig te melden. Er is een formulier om betalingsonmacht te melden bij de Belastingdienst (voor belastingen en premies) en een formulier om betalingsonmacht te melden bij het bedrijfspensioenfonds. In het formulier moet worden aangegeven voor welk tijdvak niet betaald kan worden. De melding geldt automatisch ook voor dezelfde verschuldigde bedragen in de tijdvakken daarna.

Advies Afdeling advisering over vierde verlenging Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (24 november 2021)

Advies Afdeling advisering over wets­voor­stel Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen (2G) (23 november 2021)

College voor de Rechten van de Mens: noodzaak 2G-beleid en uitbreiding coronatoegangsbewijs onvoldoende aangetoond (17 november 2021)

Kabinet wil Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 verlengen (2 november 2021)

NK Schaken: gemeente mocht en moest coronatoegangsbewijs verplicht stellen (25 oktober 2021)

Minister moet snel besluit nemen over openbaarmaking coronadocumenten (21 oktober 2021)

Rechter geeft Bredase advocaat geen gelijk: ‘Coronapas is legitiem’ (7 oktober 2021)

Herindelingsverkiezingen november: afschaling coronamaatregelen (30 september 2021)

Advies Afdeling advisering over loslaten anderhalve meter (29 september 2021)

Gemeenten krijgen vrijheid bij handhaving coronatoegangsbewijs (24 september 2021)

Hof wijst in kort geding eisen Viruswaarheid over coronamaatregelen af (6 september 2021)

Advies Afdeling advisering over derde verlenging Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (30 augustus 2021)

Eindhovense restaurants mogen voorlopig openblijven (3 augustus 2021)

Termijnoverschrijding verschoonbaar vanwege uitbraak coronapandemie (15 juli 2021)

Kabinet presenteert brede aanpak voor jongeren na corona (9 juli 2021)

‘Testen voor toegang’ verloopt nog niet vlekkeloos (2 juli 2021)

Tien tips voor een succesvolle lokale herstelaanpak (25 juni 2021)

Eerste Kamer neemt wijzigingsvoorstel ‘Tijdelijke regels voor inzet coronatoegangsbewijzen’ aan (23 juni 2021)

Eerste Kamer neemt Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen en Quarantaineplicht voor inreizigers uit hoogrisicogebieden aan (26 mei 2021)

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel quarantaineplicht reizigers uit hoogrisicogebieden aan (20 mei 2021)

Handhaving na de versoepelingen: handreiking voor gemeenten met inzichten uit gedragspsychologie en crowdmanagement (30 april 2021)

Wetsvoorstel sluitingsbevoegdheid voor burgemeesters bij corona-uitbraak (15 maart 2021)

‘Gele boekje inzetten voor registratie coronavaccinatie’ (22 januari 2021)

Avondklok vanaf 23 januari van kracht (20 januari 2021)

Coronawet ingediend bij Tweede Kamer (14 juli 2020)

Tijdelijk geen btw op mondkapjes (13 mei 2020)

Jaarlijkse ava wordt digitaal mogelijk (9 april 2020)