Middelen aantrekken

drs. Gied J.J.M. Jaspars

Dit thema wordt op dit moment verbeterd.

Door de coronacrisis hebben ondernemingen behoefte aan extra liquide middelen. De overheid ondersteunt ondernemingen hierbij door het verkrijgen van kredieten te vergemakkelijken. Ook zijn er vanwege de coronacrisis speciale maatregelen getroffen om ondernemingen te ‘subsidiëren’. Daarnaast is het voor sommige ondernemers mogelijk om extra middelen te verkrijgen door toeslagen aan te vragen of hun recht op toeslagen te wijzigen. De steunmaatregelen voor ondernemers die zijn getroffen door de coronacrisis, zijn ook van toepassing op ondernemers die zijn getroffen door de watersnood.

check Bijgewerkt tot 13 juli 2022

spiralbound Practice note

Uitbreiding Coronasteun Q4 2021 en Q1 2022

Om het aantal contacten tot een minimum te beperken en daarmee de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen, zijn de coronamaatregelen sinds 28 september 2021 weer verder aangescherpt. Dit heeft grote gevolgen voor ondernemers en werkenden. Daarom wordt het steunpakket weer uitgebreid. Zo keert de loonsubsidie NOW terug en wordt de Tegemoetkoming Vaste Lasten verhoogd.

Einde steunpakket voor banen en economie

Eerder werden de Coronamaatregelen nog grotendeels opgeheven omdat de economie weer volop draaide en de werkloosheid laag is. Daarom werden per 1 oktober de generieke steunmaatregelen, die sinds maart 2020 de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen, gestopt. Een aantal specifieke ondersteunende maatregelen blijft van kracht, net als de aanvullende maatregelen gericht op omscholing en aanpassingsvermogen van de economie.

Huidige regelingen

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) Q1 2022

Algemeen

Alle ondernemers die in het eerste kwartaal van 2022 minimaal 30% omzetverlies verwachten ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 en ook aan de overige voorwaarden voldoen, kunnen zo snel mogelijk weer een TVL-subsidie aanvragen als tegemoetkoming voor hun vaste bedrijfslasten.

Tegemoetkoming

De tegemoetkoming wordt berekend met het totale omzetverlies en een percentage vaste lasten per sector. Het percentage vaste lasten per sector is bepaald met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De berekening van de subsidie is:

Hoogte subsidie = Normale omzet (A) x omzetverlies in % (B) x aandeel vaste kosten van de omzet in % (C) x subsidie in % (D).

In Q4 2021 bedraagt het subsidiepercentage (D) 100%. De regeling is ook toegankelijk voor wie nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van de TVL-regeling. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De TVL is vrijgesteld van winstbelastingen.

Voorwaarden

TVL Q1 2022 krijgt dezelfde voorwaarden als TVL Q4 2021:

 • Een onderneming of groep verbonden ondernemingen verwacht minimaal 30% of meer omzetverlies in het eerste kwartaal (Q1 2022).
 • De referentiekwartalen voor TVL Q1 2022 worden nog bekend gemaakt.
 • Het subsidiepercentage van TVL Q1 2022 is 100%.
 • Het maximale subsidiebedrag voor dit kwartaal is € 550.000 voor mkb-ondernemingen en € 600.000 voor niet-mkb-ondernemingen.
 • De onderneming stond op 30 juni 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, en heeft minimaal een vestiging in Nederland. Die vestiging moet een aparte voordeur of opgang hebben van het huisadres. Op deze vestigingseis zijn een paar uitzonderingen:
  • Horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30.

  • Markthandel met SBI-code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2 en 47.89.9.
  • Taxivervoer met SBI-code 49.39.1 en 49.32.
  • Auto-en motorrijscholen met SBI-code 85.53.
  • Kermisattracties met SBI-code 93.21.2.
  • Luchtballonvaart & recreatieve sportvliegtuigen met SBI-code 51.10
  • Binnenvaart (SBI 50.40), zee- en kustvaart (SBI 50.20), goederenvervoer over de weg (SBI 49.41), verhuisvervoer (SBI 49.42), post- en koeriersdiensten (SBI 53.10 en 53.20).
 • De onderneming of verbonden ondernemingen waren op 31 december 2019 niet in financiële moeilijkheden. Dit geldt ook voor de buitenlandse verbonden ondernemingen.
 • Een onderneming of groep verbonden ondernemingen mag tussen maart 2020 en 30 juni 2022 niet meer dan € 2,3 miljoen aan overheidssteun voor vaste lasten ontvangen. Voor bedrijven in de visserij is het maximale bedrag aan staatssteun € 345.000. Voor bedrijven in land- en tuinbouw is het maximale bedrag € 290.000.
 • De hogere staatssteungrens geldt vanaf de aanvraag van TVL Q4 2021 en niet voor eerdere TVL-periodes.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) Q4 2021

Algemeen

Alle ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 20% omzetverlies verwachten ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 en ook aan de overige voorwaarden voldoen, kunnen een TVL-subsidie aanvragen als tegemoetkoming voor hun vaste bedrijfslasten. De openingsdatum voor de aanvraag loopt van 20 december 2021 tot 28 januari 2022.

Tegemoetkoming

De tegemoetkoming wordt berekend met het totale omzetverlies en een percentage vaste lasten per sector. Het percentage vaste lasten per sector is bepaald met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De berekening van de subsidie is:

Hoogte subsidie = Normale omzet (A) x omzetverlies in % (B) x aandeel vaste kosten van de omzet in % (C) x subsidie in % (D).

In Q4 2021 bedraagt het subsidiepercentage (D) 100%. De regeling is ook toegankelijk voor wie nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van de TVL-regeling. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De TVL is vrijgesteld van winstbelastingen.

Voorwaarden

Voorwaarden TVL Q4 2021:

 • TVL Q4 2021 heeft dezelfde voorwaarden als TVL Q3 2021.
 • Een onderneming of groep verbonden ondernemingen verwacht minimaal 20% of meer omzetverlies in het vierde kwartaal (Q4 2021).
 • Het subsidiepercentage van TVL Q4 2021 bedraagt 100%.
 • Het aandeel vaste lasten van een onderneming moet minimaal €1.500 per kwartaal zijn.
 • Het minimale subsidiebedrag per kwartaal is € 1.500. Als de berekende subsidie lager is, wordt de subsidie verhoogd naar €1.500.
 • Het maximale subsidiebedrag voor dit kwartaal bedraagt € 550.000 voor mkb-ondernemingen en € 600.000 voor niet-mkb-ondernemingen.
 • De verwachte omzet in het vierde kwartaal (Q4 2021) wordt vergeleken met het vierde kwartaal van 2019 (Q4 2019) of met het eerste kwartaal van 2020 (Q1 2020). De ondernemer kan een van deze referentiekwartalen kiezen.
 • Ondernemingen die zich na 30 september 2019, maar voor 1 juli 2020 hebben ingeschreven bij de KVK kunnen als referentiekwartaal kiezen voor:
  • het eerste volledige kwartaal na inschrijving; of

  • het derde kwartaal van 2020 (Q3 2020).
 • De onderneming stond op 30 juni 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, en heeft minimaal een vestiging in Nederland. Die vestiging moet een aparte voordeur of opgang hebben van het huisadres. Op deze vestigingseis zijn een paar uitzonderingen:
  • Horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30, 51.10.

  • Markthandel met SBI-code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2 en 47.89.9.
  • Taxivervoer met SBI-code 49.32 en 49.39.1.
  • Auto-en motorrijscholen met SBI-code 85.53.
  • Kermisattracties met SBI-code 93.2.12.
  • Luchtballonvaart & recreatieve sportvliegtuigen met SBI-code 51.10
  • Binnenvaart (SBI 50.40), zee- en kustvaart (SBI 50.20), goederenvervoer over de weg (SBI 49.41), verhuisvervoer (SBI 49.42), post- en koeriersdiensten (SBI 53.10 en 53.20).
 • De onderneming of verbonden ondernemingen waren op 31 december 2019 niet in financiële moeilijkheden. Dit geldt ook voor de buitenlandse, verbonden ondernemingen.
 • Een onderneming of groep verbonden ondernemingen mag tussen maart 2020 en 30 juni 2022 niet meer dan € 2,3 miljoen aan overheidssteun voor vaste lasten ontvangen. Voor bedrijven in de visserij is het maximale bedrag aan staatssteun € 345.000. Voor bedrijven in land- en tuinbouw is het maximale bedrag € 290.000.
 • De hogere staatssteungrens gaat vanaf de aanvraag van TVL Q4 2021 gelden, maar niet voor eerdere TVL-periodes. De maximale vergoeding in Q4 2021 blijft € 550.000 voor mkb en € 600.000 voor niet-mkb.
 • Met de eerder ontvangen subsidiebesluiten kan een onderneming controleren hoeveel subsidie sinds maart 2020 is toegekend. De TVL valt onder het Europese steunkader paragraaf 3.1 voor ondersteuning van de economie vanwege de Covid-19-uitbraak. Het steunkader staat op het subsidiebesluit vermeld.

Aanvragen

De aanvraagperiode voor TVL Q4 2021 loopt van 20 december, 8.00 uur tot 11 februari, 17.00 uur. Ondernemers kunnen TVL Q4 2021 vanuit huis zelf online aanvragen met eHerkenning. Een aantal KVK-gegevens wordt automatisch ingevuld. Voor de aanvraag zijn verder de volgende gegevens nodig:

 • KVK-nummer van de onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN).
 • Contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Het bankrekeningnummer dat op naam staat van de onderneming. Eenmanszaken die geen zakelijk bankrekeningnummer hebben, mogen het privérekeningnummer doorgeven waarop de zakelijke transacties uit de onderneming plaatsvinden.
 • De verwachte omzet van oktober tot en met december 2021. Onder omzet vallen alle inkomsten zonder de btw, en vóór aftrek van kosten en vaste lasten. Ontvangen TVL of andere Covid-19 subsidies (zoals TOGS, NOW, etc.) tellen niet mee als omzet.
 • Welke omzetgegevens nodig zijn voor de referentieperiode, hangt af van de datum waarop het bedrijf voor het eerst ingeschreven werd in het Handelsregister van KVK. Voor grote ondernemingen telt de inschrijfdatum van het eerste onderdeel van de hele groep.
 • Uit de 2 referentieperiodes mag de gunstigste periode worden gekozen.

Regeling subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19 (OVK)

OVK is een aanvulling op TVL voor de land- en tuinbouw. Deze sector heeft te maken met doorlopende kosten voor het in leven houden van planten en dieren, zoals kosten voor voeding, (plant)verzorging en gewasbescherming. Deze kosten kunnen niet zomaar stopgezet of aangepast worden, omdat het gaat om dierlijke- of plantaardige producten die vaak aan een cyclus verbonden zijn.

De OVK heeft als doel om de maxima van het steunpakket voor de primaire landbouwbedrijven gelijk te trekken met die van niet-landbouwbedrijven. De OVK is uitdrukkelijk bedoeld als een aanvulling op de TVL. Daarom zullen agrarische ondernemers eerst de reguliere TVL moeten uitputten. Dat de volledige TVL wordt uitgeput door de subsidieaanvrager, is een toelatingseis voor deze regeling.

Bedrijven kunnen, gedeeltelijk via de TVL, aanspraak maken op maximaal € 550.000 per kwartaal voor mkb-bedrijven en € 600.000 per kwartaal voor grote bedrijven (>250 werknemers). Van deze maxima wordt de, in dat kwartaal, al aangevraagde reguliere TVL afgetrokken. Dus als de OVK in het tweede kwartaal wordt aangevraagd en er in dat kwartaal ook nog € 150.000 reguliere TVL kon worden aangevraagd dan is de maximale subsidie onder de OVK € 400.000. De subsidie voor deze kwartalen waarvoor OVK kon worden aangevraagd, wordt in één keer verleend.

Bij het vaststellen van de ongedekte vaste kosten zal worden gekeken naar de kosten die land- en tuinbouwbedrijven maken voor het verzorgen van planten en dieren. Dit zijn kosten die niet vermeden kunnen worden doordat het een continue of lang-cyclische productie betreft die wordt gekenmerkt door natuurlijke processen en die niet eenvoudig aangepast kan worden.

Evenementensector

Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC)

Van 13 november tot 4 december 2021 mogen er geen ongeplaceerde evenementen plaatsvinden. Evenementen die wel door kunnen gaan mogen maar tot 18:00 uur plaatsvinden. Daarnaast geldt er een maximale capaciteit van 1250 bezoekers per ruimte. Voor evenementen die de overheid verbiedt in verband met corona loopt tot en met 31 december 2021 de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC).

Omdat het evenementverbod vrijwel onmiddellijk is ingegaan, wordt het subsidiepercentage verhoogd naar 100%, zoals ook in de zomerperiode gebeurde.

Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE)

Deze geldt voor evenementen die buiten de TRSEC vallen. De ATE wordt gedurende 2021 uitgebreid zolang er een verbod op evenementen geldt. Ook de ATE kent een 100% vergoeding van de kosten. Deze regeling wordt nog uitgewerkt.

Culturele en creatieve sector

Voor deze sector geldt een voortzetting van de eerdere specifieke steun: ondersteuning voor de BIS- en Erfgoedwetinstellingen en de meerjarig gefinancierde instellingen bij de Rijkscultuurfondsen, en ondersteuning voor makers via onder andere de rijkscultuurfondsen.

Suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten

Het Fonds Podiumkunsten breidt uit van een vergoeding van 25% naar maximaal 85% van de kaarten van de totale reguliere capaciteit per voorstelling. De regeling geldt voor culturele instellingen die te maken hebben met de nieuwe coronamaatregelen. De regeling is ook open voor voorstellingen met een zitplaats. Meer informatie is te vinden op de site van het Fonds Podiumkunsten. Afhankelijk van hun omzetderving zullen sommige culturele ondernemingen ook aanspraak kunnen maken op de hierboven genoemde TVL-regeling.

Cultuurleningen

De Cultuurleningen zijn onderdeel van het steunpakket dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap vanaf juni 2020 beschikbaar heeft gesteld voor de cultuursector in het kader van de coronapandemie. Vanaf januari 2022 is het steunpakket uitgebreid en de aanvraagperiode verlengd.

De leningen zijn geschikt voor organisaties en zelfstandigen uit alle disciplines: van podiumkunsten, films, mode en boeken tot musea, audio-visueel, galeries en festivals.

Meer informatie over de Cultuurleningen is te vinden op de site van Cultuur+Ondernemen.

Ondersteuning voor de sportsector

Voor de amateursport zijn de eerdere compensatieregelingen weer geopend voor compensatie van de vaste lasten en de huurkosten. Ook krijgen gemeenten de mogelijkheid om de ijsbanen en zwembaden te ondersteunen.

Ook de topsport wordt ondersteund vanwege het niet langer toestaan van publiek. De topsport kan onder meer gebruik maken van de reguliere steunmaatregelen TVL en NOW. Voor professionele sportevenementen komt er ondersteuning ter compensatie van inkomsten uit kaartverkoop en om seizoenskaarthouders tegemoet te komen. De hoogte van de compensatie zal afhangen van het karakter en draagkracht van de desbetreffende sector of organisatie. Het gaat zowel over wedstrijden in competitieverband als losse sportevenementen.

Sportverenigingen

Onderstaande steunmaatregelen voor de sportsector zijn inmiddels weer geopend en gelden in ieder geval tot en met januari 2022. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt deze regelingen in samenwerking met de sportsector uit.

Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO)

Ook sportverenigingen worden geraakt door de coronacrisis en krijgen daarom financiële ondersteuning. Deze bestaat uit een eenmalige tegemoetkoming van minimaal € 1.500.

Tegemoetkoming

De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager en bedraagt:

Financiële schade

Tegemoetkoming (forfaitair)

€ 1.500 t/m € 5.000

€ 1.500

€ 5.001 t/m € 8.500

€ 3.000

€ 8.501 t/m € 12.000

€ 4.500

€ 12.001 t/m € 15.500

€ 6.000

€ 15.501 t/m € 19.000

€ 7.500

€ 19.001 t/m € 23.000

€ 9.000

€ 23.001 t/m € 27.500

€ 10.500

€ 27.501 en hoger

€ 12.500

Voorwaarden

Een amateursportorganisatie komt in aanmerking voor een tegemoetkoming als het:

 • een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid is;
 • geen winstoogmerk heeft;
 • in het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat ingeschreven met een SBI-code zoals vermeld in bijlage I van de regeling.

Wijze van aanvraag

Sportorganisaties kunnen de tegemoetkoming aanvragen met een door de minister vastgesteld formulier via www.dus-i.nl/. De aanvraagperiode voor TASO Q4 2020 loopt van 19 februari 2021 tot en met 5 april 2021. De aanvraagperiode voor TASO Q1 2021 loopt van 17 mei tot en met 12 juni 2021. De aanvraagperiode voor TASO Q2 2021 loopt van 26 juli tot en met 20 september 2021. Binnen acht weken na sluiting van de aanvraagperiode wordt er beslist op de aanvraag.

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS)

De TVS-regeling is bedoeld om de huur van een sportaccommodatie kwijt te schelden als deze accommodatie vanwege de coronamaatregelen niet door amateursportorganisaties gebruikt kon worden. De aanvraagperiode voor TVS Q1 2021 loopt van 17 mei tot en met 12 juni 2021. De aanvraagperiode voor TVS Q2 2021 loopt van 26 juli tot en met 20 september 2021.

Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK IJZ)

Zwembaden en ijsbanen zijn een onmisbaar onderdeel van de Nederlandse sportinfrastructuur. Vanwege de corona maatregelen was die exploitatie economisch niet rendabel. Om de financiële gevolgen te verzachten kon de specifieke uitkering worden aangevraagd van 1 april tot en met 31 mei 2021 via een link naar het aanvraagformulier. Aanvragen kunnen alleen ingediend worden door de gemeente. Daarbij worden de volgende gegevens gevraagd:

 • Een overzicht van de uitgaven of gederfde inkomsten per exploitant die zijn gerealiseerd of nog gerealiseerd gaan worden.
 • Een overzicht van de exploitatiebijdrage per exploitant die door een gemeente in het jaar 2020 is verstrekt.
 • Een onderbouwing van de bovenstaande bedragen.

Klein Krediet Corona garantieregeling (KKC)

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven voor voldoende liquiditeit, zoals KKC, zijn zeker tot en met het tweede kwartaal 2022 beschikbaar.

Het kabinet helpt ook ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte. Daarom is de KKC geïntroduceerd. Daarmee kunnen ondernemingen kredieten aanvragen van € 10.000 tot € 50.000. De ondernemingen moeten minimaal € 50.000 omzet behalen, sinds 1 januari 2019 zijn ingeschreven in het handelsregister en voor de coronacrisis voldoende winstgevend zijn geweest. Kredietverstrekkers die een dergelijke kredietaanvraag honoreren krijgen een overheidsgarantie van 95%. De looptijd van kredieten onder de KKC bedraagt maximaal vijf jaar.

De KKC kan worden aangevraagd via de kredietverstrekker. Leningen die sinds 7 mei 2020 zijn verstrekt en voldoen aan de voorwaarden van de regeling kunnen worden geherfinancierd tegen de voorwaarden van de KKC. De regeling is goedgekeurd door de Europese Commissie (EC).

Qredits

Qredits is een stichting zonder winstoogmerk met steun van banken en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Qredits helpt startende en bestaande ondernemers bij het succesvol starten van of investeren in hun bedrijf. Het doel is met name om ondernemers die via andere kanalen niet aan krediet kunnen komen, te voorzien van leningen tot € 250.000 en advies.

Lopende regelingen

Via Qredits kunnen ondernemers tot en met het tweede kwartaal 2022 overbruggingskredieten aanvragen. Ook ondernemers die gestart zijn in Q1 en Q2 2020 kunnen een overbruggingskrediet aanvragen. Ondernemers die al een krediet bij Qredits hadden (en geraakt zijn door de coronacrisis) konden uitstel tot aflossing met rentekorting aanvragen tot maximaal 12 maanden. Deze maatregel liep tot en met 31 december 2020.

BMKB (MKB-ondernemers)

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven voor voldoende liquiditeit, zoals BMKB-C, blijven beschikbaar tot en met het tweede kwartaal van 2022.

De Borgstelling MKB-Kredieten (BMKB) ondersteunt ondernemers bij het verkrijgen van leningen. Dat gebeurt door het onderpand voor een lening te vergroten. De BMKB is bedoeld voor ondernemingen met maximaal 250 (fte) werknemers en een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen.

Vanwege de coronacrisis is er sinds 16 maart een tijdelijke maatregel voor de BMKB. Bedrijven die, de coronacrisis buiten beschouwing gelaten, financieel gezond zijn, kunnen een borgstellingskrediet van 75% in plaats van 50% verkrijgen. Verder is de premie verlaagd van 3,9% naar 2% bij een looptijd tot en met twee jaar en naar 3% bij een looptijd tot en met vier jaar. Hierdoor kunnen ondernemers gemakkelijker en sneller een krediet verkrijgen.

Gebruikmaken van de BMKB kan door contact op te nemen met de kredietverstrekker van de onderneming. De kredietverstrekker meldt zich bij de RVO. Zowel bancaire als niet-bancaire kredietverstrekkers kunnen dit doen.

Garantie Ondernemersfinanciering (GO-C)

De Garantie Ondernemersfinanciering (GO-C), blijft zeker tot en met het tweede kwartaal 2022 beschikbaar.

Als ondernemingen problemen hebben om bankleningen en bankgaranties te verkrijgen, kunnen zij gebruikmaken van de Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C-regeling). De bank krijgt dan een 80%-garantie op een lening voor grootbedrijven en een 90%-garantie op een lening voor het MKB, waardoor het risico wordt verkleind. Banken verstrekken daardoor sneller een lening aan ondernemers.

Het garantiebudget van de GO-regeling wordt verhoogd naar € 10 miljard. Het maximum per onderneming wordt verhoogd van € 50 miljoen naar € 150 miljoen.

Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL-C)

De Borgstelling MKB-Landbouwkredieten voor corona-overbruggingsfinanciering (BL-C) is beschikbaar voor bedrijven in de land- en tuinbouw, visserij en aquacultuur. Zij kunnen de BL-C aanvragen bij hun bank of financier tot en met 31 december 2021. De BL-C lijkt op de GO-regeling.

Met ingang van 18 maart 2020 zijn de mogelijkheden voor borgstelling verruimd met een borgstelling voor overbruggingskrediet (BL-C). Gezonde land- en tuinbouwbedrijven die door de coronacrisis worden getroffen, kunnen hierdoor gefinancierd blijven. Het maximale borgstellingskrediet bedraagt per bedrijf € 1,5 miljoen (€ 2,8 miljoen als de zogenoemde BL-plus van toepassing is). De maximale looptijd van het BL-C-krediet is vier jaar.

Provisiekosten

De provisiekosten voor Borgstelling MKB-Landbouwkredieten voor corona-overbruggingsfinanciering (BL-C) met een looptijd van 2 jaar is 0,5% voor startende ondernemers en overnemers en 1,5% voor overige bedrijven. Bij kredieten langer dan 2 jaar is de provisie 0,75% voor startende ondernemers en overnemers en 2,25% voor overige bedrijven.

Overige kredietmogelijkheden

Crowdfunding

Crowdfunding kan een aantrekkelijk alternatief vormen om extra liquiditeit te verkrijgen op de langere termijn. Nadeel is dat de voorbereiding tijd vergt, en succes is niet gegarandeerd.

Sale-and-lease-back

Ook sale-and-lease -back is interessant voor de langere termijn, omdat er veel liquiditeit mee gewonnen kan worden. Een onderneming verkoopt een pand of een ander activum en leaset dat weer terug. Hij ontvangt de verkoopopbrengst direct en betaalt gespreid in de tijd de leasetermijnen. Veel banken bieden deze mogelijkheid of kunnen doorverwijzen naar een partner.

Toeslagen

Als het inkomen van ondernemers terugloopt als gevolg van de coronacrisis, ontstaat er mogelijk recht op toeslagen. Was er al recht op toeslagen, dan kan er recht ontstaan op meer toeslag. Adviseurs kunnen aanvragen of wijzigingen van kinderopvangtoeslag voor hun cliënten indienen via hun softwarepakket, mits zij daartoe specifiek gemachtigd zijn. Ondernemers kunnen ook zelf een aanvraag of wijziging indienen. Zij loggen daarvoor in op ‘Mijn toeslagen’ via de site van de Belastingdienst.

Debiteurenbeheer

Een goed debiteurenbeheer kan ervoor zorgen dat een onderneming meer liquide middelen ter beschikking krijgt. Er zijn diverse mogelijkheden om de liquiditeit te verbeteren.

Factureren

Een goed debiteurenbeheer begint bij het tijdig versturen van facturen. Door meteen na een levering te factureren en facturen niet op te sparen tot het einde van de week of maand, komt er sneller geld binnen. Bij facturatie per mail, ontvangt de klant de factuur nog sneller.

De standaardbetalingstermijn in Nederland is 30 dagen. Ondernemers die gebruik maken van een betalingstermijn van 30 dagen kunnen overwegen om een kortere betalingstermijn te hanteren van bijvoorbeeld 14 of 7 dagen. Dit dienen zij natuurlijk vooraf wel kenbaar te maken aan hun klanten. Bij aanpassing van de betalingstermijnen, moeten waarschijnlijk ook de algemene voorwaarden en offertes worden aangepast.

Om de liquiditeit snel te verbeteren kan ook een betalingskorting aangeboden worden bij snelle betaling, bijvoorbeeld in de vorm van een percentage of een vast bedrag. Een betalingskorting gaat wel ten koste van de winstmarge.

Aanbetaling of termijnbetaling

Het is niet ongebruikelijk om een aanbetaling aan klanten te vragen, zeker als er materialen e.d. moeten worden voorgefinancierd. Bij grotere projecten kunnen ook tussentijds facturen worden verstuurd. Dit heeft diverse voordelen, zoals de mogelijkheid om sneller in te grijpen als een betaling niet wordt voldaan en het eerder beschikken over het geld. Daarbij is het voor de klant vaak makkelijker om meerdere kleinere bedragen gespreid te betalen dan een groot bedrag ineens.

Betaling bij levering

Betaling bij levering kan heel eenvoudig door een betaalverzoek aan te maken via internetbankieren. Dit betaalverzoek kan vervolgens gedeeld worden via e-mail, sms, WhatsApp e.d. Een andere manier is bijvoorbeeld om een pinapparaat aan te schaffen.

Debiteurenlijst bewaken

Het is ook aan te raden om geregeld de debiteurenlijst door te lopen en telefonisch contact op te nemen met klanten die niet binnen de betalingstermijn hebben betaald. Zo is meteen duidelijk waarom een factuur nog niet betaald is. Wanbetalers moeten altijd een aanmaning ontvangen. Zo staat vast dat de klant juridisch gezien in verzuim is. Dat is niet alleen belangrijk voor de incassokosten, maar ook voor eventuele latere juridische stappen.

Zodra het zeker is dat een vordering (gedeeltelijk) oninbaar is, is het mogelijk de reeds afgedragen btw terug te vragen in de btw-aangifte over het tijdvak waarin de oninbaarheid is ontstaan. Een vordering wordt in ieder geval als oninbaar aangemerkt uiterlijk een jaar na het verstrijken van de uiterste betaaltermijn. Is er geen betalingstermijn vastgelegd, dan geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur door de klant.

Schenkingen

Ondernemers kunnen ondersteund worden door donaties vanuit familie, vrienden, bekenden of derden. Voor een ondernemer is dit uiteraard een welkome aanvulling, maar er dient wel rekening te worden gehouden met de mogelijke verschuldigdheid van schenkbelasting. De vrijstellingen van schenkbelasting kunnen hierbij eventueel uitkomst bieden ( art. 33 SW ).

Regelingen tot 1 oktober 2021

Hieronder zijn de regelingen opgenomen zoals deze tot 1 oktober 2021 golden. Deze regelingen kunnen niet meer aangevraagd worden, maar de informatie hierover blijft relevant totdat de tegemoetkoming definitief is vastgesteld.

Krediet

Vanwege de coronacrisis hebben veel ondernemingen behoefte aan extra liquiditeit. De overheid wil ondernemingen hierin tegemoetkomen door op diverse manieren de kredietverstrekking te vergemakkelijken.

Tozo 5, zelfstandigen (ook dga’s)

Het aanvragen van extra kapitaal via de Tozo 5 is niet meer mogelijk. Het aanvragen van extra krediet op basis van de Tozo 5 kon van 1 juli tot en met 30 september 2021 en loopt via de gemeente, vaak digitaal. Werd er al eerder een beroep gedaan op de Tozo 4, dan kon een verkorte aanvraagprocedure worden gevolgd. Er vindt geen automatische verlenging plaats.

Gemeenten proberen binnen vier weken op een aanvraag te reageren. Lukt dat niet, dan kunnen ze een voorschot geven. Gemeenten bieden extra dienstverlening aan zelfstandig ondernemers, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie.

Extra bedrijfskapitaal

Op basis van de tijdelijke regeling:

 • kan versneld een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd;
 • bedraagt de lening voor de Tozo 1 t/m 5 gezamenlijk maximaal € 10.157; en
 • zal het rentepercentage voor die lening lager dan gebruikelijk worden vastgesteld, namelijk op 2% in plaats van 8%.

De maximale looptijd van de lening is vijf jaar. Tot 1 januari 2022 hoeft er nog niet te worden afgelost. Voor de lening bedrijfskapitaal was uitstel van de aflossingsverplichting mogelijk op basis van individuele omstandigheden.

Voorwaarden

Om van de regeling gebruik te kunnen maken, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • het gaat om gevestigde zelfstandigen, vanaf achttien jaar (inclusief zelfstandigen die de AOW-gerechtigde leeftijd reeds hebben bereikt);
 • de zelfstandige moet in Nederland of in een andere EU-lidstaat wonen en daar rechtmatig verblijven;
 • het bedrijf of beroep moet in Nederland worden uitgeoefend;
 • er moet worden voldaan aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf;
 • het krediet bedraagt voor de Tozo 1, Tozo 2, Tozo 3, Tozo 4 en Tozo 5 gezamenlijk maximaal € 10.157;
 • de onderneming moet voor 17 maart 2020 zijn gestart;
 • er moet over 2019 aan het urencriterium zijn voldaan;
 • een directeur-grootaandeelhouder (DGA) moet alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren, meer dan 50% van de aandelen bezitten;
 • de zelfstandige moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd voor hemzelf, de onderneming of een vennoot waarmee wordt samengewerkt.

Op basis van het urencriterium moet er 1.225 uur per jaar voor de onderneming zijn gewerkt. Als een onderneming nog geen jaar geleden is gestart, moet in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week voor de onderneming zijn gewerkt.

Via de overheidssite krijgiktozo.nl kan snel worden gecontroleerd of in een bepaalde situatie recht bestaat op toepassing van deze regeling. Bovendien verwijst deze site direct door naar de aanvraagsite voor Tozo van de van toepassing zijnde gemeente. Dit voorkomt zoekwerk.

Bbz

De Tozo liep tot uiterlijk 1 oktober 2021. Dat betekent niet dat na die datum de ondersteuning voor zelfstandige ondernemers wegvalt. Het Bbz blijft als vangnet dienen voor de groep zelfstandigen. Met het Bbz kan de ondernemer ondersteuning krijgen voor bijstand voor levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal. Dat kan zowel voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, als voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.

Tozo 4, zelfstandigen (ook dga’s)

Het aanvragen van extra kapitaal via de Tozo 4 is niet meer mogelijk. Het aanvragen van extra krediet op basis van de Tozo 4 kon van 1 april tot en met 30 juni 2021 en loopt via de gemeente, vaak digitaal. Was er al eerder een beroep gedaan op de Tozo 3, dan kan een verkorte aanvraagprocedure worden gevolgd. Er vindt geen automatische verlenging plaats.

Gemeenten proberen binnen vier weken op een aanvraag te reageren. Lukt dat niet, dan kunnen ze een voorschot geven. Gemeenten bieden extra dienstverlening aan zelfstandig ondernemers, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie.

Extra bedrijfskapitaal

Op basis van de tijdelijke regeling:

 • kan versneld een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd;
 • bedraagt de lening voor de Tozo 1, Tozo 2, Tozo 3 en Tozo 4 gezamenlijk maximaal € 10.157; en
 • zal het rentepercentage voor die lening lager dan gebruikelijk worden vastgesteld, namelijk op 2% in plaats van 8%.

De maximale looptijd van de lening is vijf jaar. Tot 1 januari 2022 hoeft er nog niet te worden afgelost. Voor de lening bedrijfskapitaal is uitstel van de aflossingsverplichting mogelijk op basis van individuele omstandigheden.

Voorwaarden

Om van de regeling gebruik te kunnen maken, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • het gaat om gevestigde zelfstandigen, vanaf achttien jaar (inclusief zelfstandigen die de AOW-gerechtigde leeftijd reeds hebben bereikt);
 • de zelfstandige moet in Nederland of in een andere EU-lidstaat wonen en daar rechtmatig verblijven;
 • het bedrijf of beroep moet in Nederland worden uitgeoefend;
 • er moet worden voldaan aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf;
 • het krediet bedraagt voor de Tozo 1, Tozo 2, Tozo 3 en Tozo 4 gezamenlijk maximaal € 10.157;
 • de onderneming moet voor 17 maart 2020 zijn gestart;
 • er moet over 2019 aan het urencriterium zijn voldaan;
 • een directeur-grootaandeelhouder (DGA) moet alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren, meer dan 50% van de aandelen bezitten;
 • de zelfstandige moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd voor hemzelf, de onderneming of een vennoot waarmee wordt samengewerkt.

Op basis van het urencriterium moet er 1.225 uur per jaar voor de onderneming zijn gewerkt. Als een onderneming nog geen jaar geleden is gestart, moet in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week voor de onderneming zijn gewerkt.

Via de overheidssite krijgiktozo.nl kan snel worden gecontroleerd of in een bepaalde situatie recht bestaat op toepassing van deze regeling. Bovendien verwijst deze site direct door naar de aanvraagsite voor Tozo van de van toepassing zijnde gemeente. Dit voorkomt zoekwerk.

Tozo 3, zelfstandigen (ook dga’s)

Het aanvragen van extra kapitaal via de Tozo 3 is niet meer mogelijk. Het aanvragen van extra krediet op basis van de Tozo 3 kon van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021 via de gemeente. Was er al eerder een beroep gedaan op de Tozo 2, dan kan een verkorte aanvraagprocedure worden gevolgd. Er vindt geen automatische verlenging plaats.

Gemeenten proberen binnen vier weken op een aanvraag te reageren. Lukt dat niet, dan kunnen ze een voorschot geven. Gemeenten bieden extra dienstverlening aan zelfstandig ondernemers, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie.

Extra bedrijfskapitaal

Op basis van de tijdelijke regeling:

 • kan versneld een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd;
 • bedraagt de lening voor de Tozo 1, Tozo 2 en de Tozo 3 gezamenlijk maximaal € 10.157; en
 • zal het rentepercentage voor die lening lager dan gebruikelijk worden vastgesteld, namelijk op 2% in plaats van 8%.

De maximale looptijd van de lening is vijf jaar. Tot 1 januari 2022 hoeft er nog niet te worden afgelost. Voor de lening bedrijfskapitaal is uitstel van de aflossingsverplichting mogelijk op basis van individuele omstandigheden.

Voorwaarden

Om van de regeling gebruik te kunnen maken, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • het gaat om gevestigde zelfstandigen, vanaf achttien jaar (inclusief zelfstandigen die de AOW-gerechtigde leeftijd reeds hebben bereikt);
 • de zelfstandige moet in Nederland of in een andere EU-lidstaat wonen en daar rechtmatig verblijven;
 • het bedrijf of beroep moet in Nederland worden uitgeoefend;
 • er moet worden voldaan aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf;
 • het krediet bedraagt voor de Tozo 1, Tozo 2 en de Tozo 3 gezamenlijk maximaal € 10.157;
 • de onderneming moet voor 1 januari 2020 zijn gestart en er moet aan het urencriterium worden voldaan;
 • de zelfstandige moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd voor hemzelf, de onderneming of een vennoot waarmee wordt samengewerkt.

Op basis van het urencriterium moet er 1.225 uur per jaar voor de onderneming zijn gewerkt. Als een onderneming nog geen jaar geleden is gestart, moet in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week voor de onderneming zijn gewerkt.

Via de overheidssite krijgiktozo.nl kan snel worden gecontroleerd of in een bepaalde situatie recht bestaat op toepassing van deze regeling. Bovendien verwijst deze site direct door naar de aanvraagsite voor Tozo van de van toepassing zijnde gemeente. Dit voorkomt zoekwerk.

Tozo 2, zelfstandigen (ook dga’s)

Het aanvragen van extra kapitaal via de Tozo 2 is niet meer mogelijk. Zelfstandige ondernemers kunnen op basis van een tijdelijke regeling extra bedrijfskapitaal aanvragen (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)). De tijdelijke regeling is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) en geldt sinds 1 maart 2020 (Tozo 1). Vanaf 1 juni 2020 geldt de Tozo 2, met enigszins aangepaste voorwaarden.

Het aanvragen van extra krediet op basis van de Tozo 2 kon per 1 juni 2020 via de gemeente, vaak digitaal. Werd er al eerder een beroep gedaan op de Tozo 1, dan kon een verkorte aanvraagprocedure worden gevolgd. Er vindt geen automatische verlenging van de Tozo plaats.

Gemeenten proberen binnen vier weken op een aanvraag te reageren. Lukt dat niet, dan kunnen ze een voorschot geven.

Extra bedrijfskapitaal

Op basis van de tijdelijke regeling:

 • kan versneld een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157 worden aangevraagd; en
 • zal het rentepercentage voor die lening lager dan gebruikelijk worden vastgesteld, namelijk op 2% in plaats van 8%.

De maximale looptijd van de lening is vijf jaar. Tot 1 januari 2022 hoeft er nog niet te worden afgelost.

Voorwaarden

Om van de regeling gebruik te kunnen maken, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • het gaat om gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar (inclusief zelfstandigen die de AOW-gerechtigde leeftijd reeds hebben bereikt);
 • de zelfstandige moet in Nederland of in een andere EU-lidstaat wonen en daar rechtmatig verblijven;
 • het bedrijf of beroep moet in Nederland worden uitgeoefend;
 • er moet worden voldaan aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf;
 • het krediet bedraagt voor de Tozo 1 en de Tozo 2 gezamenlijk maximaal € 10.157;
 • de onderneming moet voor 1 januari 2020 zijn gestart en er moet aan het urencriterium worden voldaan; en
 • de zelfstandige moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd voor hemzelf, de onderneming of een vennoot waarmee wordt samengewerkt.

Op basis van het urencriterium moet er 1.225 uur per jaar voor de onderneming zijn gewerkt. Als een onderneming nog geen jaar geleden is gestart, moet in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week voor de onderneming zijn gewerkt.

Via de overheidssite krijgiktozo.nl kan snel worden gecontroleerd of in een bepaalde situatie recht bestaat op toepassing van deze regeling. Bovendien verwijst deze site direct door naar de aanvraagsite voor Tozo van de van toepassing zijnde gemeente. Dit voorkomt zoekwerk.

Tozo 1, zelfstandigen (ook dga’s)

Het aanvragen van extra kapitaal via de Tozo 1 is niet meer mogelijk. Zelfstandige ondernemers konden op basis van een tijdelijke regeling extra bedrijfskapitaal aanvragen (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo 1)). De tijdelijke regeling, gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz), gold vanaf 1 maart 2020 tot 1 juni 2020.

Gemeenten proberen binnen vier weken op een reeds ingediende aanvraag te reageren. Lukt dat niet, dan kunnen ze een voorschot geven.

Extra bedrijfskapitaal

Op basis van de Tozo 1:

 • wordt de toets op levensvatbaarheid van de onderneming niet toegepast, die in de reguliere regeling standaard is ( art. 2 Bbz );
 • wordt geen vermogens- of partnertoets toegepast, wat in de reguliere regeling wel gebeurt ( art. 3 Bbz );
 • kon versneld een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157 worden aangevraagd; en
 • zal het rentepercentage voor de lening lager dan gebruikelijk zijn vastgesteld, namelijk op 2% in plaats van 8%.

De maximale looptijd van de lening is vijf jaar. Tot 1 januari 2022 hoeft er nog niet te worden afgelost.

Voorwaarden

Om van de regeling gebruik te kunnen maken, moest aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • het gaat om gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar (inclusief zelfstandigen die de AOW-gerechtigde leeftijd reeds hebben bereikt);
 • de zelfstandige moet in Nederland of in een andere EU-lidstaat wonen en daar rechtmatig verblijven;
 • het bedrijf of beroep moet in Nederland worden uitgeoefend;
 • er moet worden voldaan aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf;
 • de onderneming moet voor 1 januari 2020 zijn gestart en er moet aan het urencriterium worden voldaan; en
 • de zelfstandige moet in de gemeente wonen waar de aanvullende inkomensondersteuning is aangevraagd.

Op basis van het urencriterium moet er 1.225 uur per jaar voor de onderneming zijn gewerkt. Als een onderneming nog geen jaar geleden is gestart, moet in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week voor de onderneming zijn gewerkt.

Corona-Overbruggingslening (startups, scale-ups en innovatieve MKB-ondernemingen)

De overheid wil het ook voor startups en scale-ups die getroffen worden door de coronacrisis mogelijk maken om een overbruggingskrediet aan te vragen. Dit gaat via de Corona-Overbruggingslening (COL). De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) voeren deze regeling uit.

De ROM’s verstrekken leningen van € 50.000 tot € 2 miljoen. Bij bedragen boven € 250.000 wordt verwacht dat de aandeelhouders of andere investeerders 25% co-financieren. Het rentetarief bedraagt 3% (+ een premium van 2% per jaar bij leningen boven € 500.000). De looptijd is in beginsel drie jaar.

De COL is verlengd tot en met 30 juni 2021. De COL kan worden aangevraagd via ROM-Nederland. Er is nog een laatste mogelijkheid om een COL aan te vragen en de indiendatum is 16 mei 2021. Na deze datum is het niet meer mogelijk een COL aan te vragen.

Exportkredietverzekeringen

De coronacrisis heeft een aanzienlijke invloed op de internationale handel. Om de handel zoveel mogelijk in stand te houden, verruimt de overheid de mogelijkheden voor exportkredietverzekeringen. Met een exportkredietverzekering kan een onderneming zich verzekeren tegen het risico dat klanten niet betalen. Dit geldt voor transacties vanaf circa € 200.000. De dekking ligt tussen de 90 en 98%. De verzekering betaalt doorgaans na verloop van de wachttermijn van drie maanden vanaf de vervaldatum van de factuur.

Voor de exportkredietverzekering van de overheid gelden onder andere de volgende voorwaarden:

 • de onderneming is in Nederland gevestigd;
 • er worden kapitaalgoederen of gerelateerde diensten vanuit Nederland geëxporteerd of het gaat om een aannemer van bouwprojecten in het buitenland; en
 • het gaat om een risico dat een particuliere verzekeraar niet kan verzekeren.

De verruiming vanwege de coronacrisis houdt in dat:

 • dekking op kortlopende exportkredieten mogelijk wordt gemaakt;
 • indirecte exporttransacties in verzekering worden genomen;
 • het landenbeleid en de landenplafonds worden verruimd;
 • exportkredietgaranties op bestaande leningen worden verleend;
 • het gedekte percentage op contragaranties en werkkapitaaldekkingen wordt verhoogd;
 • het aanbetalingsvereiste van 5% vervalt; en
 • de werkprocessen worden versneld.

Een exportkredietverzekering wordt aangevraagd via ADSB (Atradius Dutch State Business).

‘Subsidie’

Naast de ondersteuning bij kredietaanvragen wil de overheid de liquiditeit van ondernemingen ook vergroten door een soort van subsidies te betalen. Tot 1 oktober 2021 waren er verschillende maatregelen.

Tozo 5, zelfstandigen (ook dga’s)

Veel zelfstandigen derven inkomsten door de coronacrisis. Dit geldt bijvoorbeeld voor de culturele sector en de horeca. Daarom heeft de overheid een tijdelijke regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)). De tijdelijke regeling was gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) en geldt sinds 1 maart 2020 (Tozo 1). Vanaf 1 juni tot en met 30 september 2020 geldt de Tozo 2, van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 de Tozo 3, van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 de Tozo 4 en van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 geldt Tozo 5.

Het aanvragen van inkomensondersteuning op basis van de Tozo 5 is niet meer mogelijk. Dit kon van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 via de gemeente. Werd er al eerder een beroep gedaan op de Tozo 4, dan kan een verkorte aanvraagprocedure worden gevolgd. Er vindt geen automatische verlenging plaats.

Tozo 5 kon niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht worden aangevraagd. De uitkering levensonderhoud kon met terugwerkende worden aangevraagd voor de huidige en de voorafgaande maand (maar niet eerder dan 1 juli). Op 15 september 2021 kan een ondernemer de Tozo-uitkering dus aanvragen vanaf 1 augustus 2021.

Gemeenten proberen binnen vier weken op een aanvraag te reageren. Lukt dat niet, dan kunnen ze een voorschot geven.

Voorwaarden

Op basis van de tijdelijke regeling konden zelfstandige ondernemers onder voorwaarden een aanvullende uitkering voor levensonderhoud aanvragen. Het inkomen kon hierdoor worden aangevuld tot het sociaal minimum. Het exacte bedrag van de uitkering hangt af van de samenstelling van het huishouden en het inkomen. Als een ondernemer ook inkomsten uit loondienst heeft, is er slechts recht op ondersteuning vanuit de Tozo tot aan het sociaal minimum.

Om van de regeling gebruik te kunnen maken, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • het gaat om gevestigde zelfstandigen, vanaf achttien jaar (inclusief zelfstandigen die de AOW-gerechtigde leeftijd reeds hebben bereikt);
 • de zelfstandige moet in Nederland of in een andere EU-lidstaat wonen en daar rechtmatig verblijven;
 • het bedrijf of beroep moet in Nederland worden uitgeoefend;
 • er moet worden voldaan aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf;
 • het krediet bedraagt voor de Tozo 1, Tozo 2, Tozo 3 en Tozo 4 gezamenlijk maximaal € 10.157;
 • de onderneming moet voor 17 maart 2020 zijn gestart;
 • er moet over 2019 aan het urencriterium zijn voldaan;
 • een directeur-grootaandeelhouder (DGA) moet alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren, meer dan 50% van de aandelen bezitten;
 • de zelfstandige moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd voor hemzelf, de onderneming of een vennoot waarmee wordt samengewerkt.

Op basis van het urencriterium moet er 1.225 uur per jaar voor de onderneming zijn gewerkt. Als een onderneming nog geen jaar geleden is gestart, moet in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week voor de onderneming zijn gewerkt.

De tijdelijke regeling was gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Op basis van de tijdelijke regeling wordt binnen vier weken gedurende maximaal drie maanden inkomensondersteuning verstrekt (nu kan dat dertien weken duren ( art. 35 Bbz )). De inkomensondersteuning op basis van de tijdelijke regeling wordt om niet verstrekt, wat betekent dat deze dus niet terugbetaald hoeft te worden.

Tozo kent vanaf 1 januari 2021 de volgende normbedragen voor personen boven de 21 jaar:

 • alleenstaande, bij een leeftijd tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd: € 1.075,44;
 • gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan beide echtgenoten tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd zijn: € 1.536,34;
 • gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan één echtgenoot tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd is en 1 echtgenoot ouder is dan de AOW-leeftijd: € 1.620,74.

Jongerennormen, zonder kinderen (vanaf 1 januari 2021):

 • alleenstaande, bij een leeftijd van 18, 19 of 20 jaar: € 265,49;
 • gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar zijn: € 530,98;
 • gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan één echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder: € 1.033,66.

Jongerennorm, met kinderen (vanaf 1 januari 2021):

 • alleenstaande ouder, indien hij 18, 19 of 20 jaar is: € 265,49;
 • gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar zijn: € 838,25;
 • gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan één echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder: € 1.340,93.

Tozo 4, zelfstandigen (ook dga’s)

Veel zelfstandigen derven inkomsten door de coronacrisis. Dit geldt bijvoorbeeld voor de culturele sector en de horeca. Daarom heeft de overheid een tijdelijke regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)). De tijdelijke regeling was gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) en geldt sinds 1 maart 2020 (Tozo 1). Vanaf 1 juni tot en met 30 september 2020 geldt de Tozo 2, van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 de Tozo 3 en van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 de Tozo 4.

Het aanvragen van de Tozo 4 is niet meer mogelijk. Het aanvragen van inkomensondersteuning op basis van de Tozo 4 kon van 1 mei tot 1 juli 2021. Was er al eerder een beroep gedaan op de Tozo 3, dan kon een verkorte aanvraagprocedure worden gevolgd. Er vindt geen automatische verlenging plaats.

Tozo 4 kon niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht worden aangevraagd. De uitkering levensonderhoud kon met terugwerkende worden aangevraagd voor de huidige en de voorafgaande maand. Op 15 mei 2021 kon een ondernemer de Tozo-uitkering dus aanvragen vanaf 1 april 2021.

Gemeenten proberen binnen vier weken op een aanvraag te reageren. Lukt dat niet, dan kunnen ze een voorschot geven.

Voorwaarden

Op basis van de tijdelijke regeling kunnen zelfstandige ondernemers onder voorwaarden een aanvullende uitkering voor levensonderhoud aanvragen. Het inkomen kon hierdoor worden aangevuld tot het sociaal minimum. Het exacte bedrag van de uitkering hangt af van de samenstelling van het huishouden en het inkomen. Als een ondernemer ook inkomsten uit loondienst heeft, is er slechts recht op ondersteuning vanuit de Tozo tot aan het sociaal minimum.

Om van de regeling gebruik te kunnen maken, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • het gaat om gevestigde zelfstandigen, vanaf achttien jaar (inclusief zelfstandigen die de AOW-gerechtigde leeftijd reeds hebben bereikt);
 • de zelfstandige moet in Nederland of in een andere EU-lidstaat wonen en daar rechtmatig verblijven;
 • het bedrijf of beroep moet in Nederland worden uitgeoefend;
 • er moet worden voldaan aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf;
 • het krediet bedraagt voor de Tozo 1, Tozo 2, Tozo 3 en Tozo 4 gezamenlijk maximaal € 10.157;
 • de onderneming moet voor 17 maart 2020 zijn gestart;
 • er moet over 2019 aan het urencriterium zijn voldaan;
 • een directeur-grootaandeelhouder (DGA) moet alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren, meer dan 50% van de aandelen bezitten;
 • de zelfstandige moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd voor hemzelf, de onderneming of een vennoot waarmee wordt samengewerkt.

Op basis van het urencriterium moet er 1.225 uur per jaar voor de onderneming zijn gewerkt. Als een onderneming nog geen jaar geleden is gestart, moet in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week voor de onderneming zijn gewerkt.

De tijdelijke regeling was gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Op basis van de tijdelijke regeling wordt binnen vier weken gedurende maximaal drie maanden inkomensondersteuning verstrekt (nu kan dat dertien weken duren ( art. 35 Bbz )). De inkomensondersteuning op basis van de tijdelijke regeling wordt om niet verstrekt, wat betekent dat deze dus niet terugbetaald hoeft te worden.

Tozo kent vanaf 1 januari 2021 de volgende normbedragen voor personen boven de 21 jaar:

 • alleenstaande, bij een leeftijd tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd: € 1.075,44;
 • gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan beide echtgenoten tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd zijn: € 1.536,34;
 • gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan één echtgenoot tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd is en 1 echtgenoot ouder is dan de AOW-leeftijd: € 1.620,74.

Tozo 3, zelfstandigen (ook dga’s)

Veel zelfstandigen derven door de coronacrisis inkomsten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de culturele sector en de horeca. Daarom heeft de overheid een tijdelijke (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)). De tijdelijke regeling was gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) en geldt sinds 1 maart 2020 (Tozo 1). Vanaf 1 juni tot en met 30 september 2020 geldt de Tozo 2, en van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021 de Tozo 3.

Het aanvragen van de Tozo 3 is niet meer mogelijk.

Tozo 3 kon, in afwijking van Tozo 1 en Tozo 2, niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht worden aangevraagd. De uitkering levensonderhoud op basis van de Tozo 3 kon in de maanden oktober en november 2020 met terugwerkende tot maximaal 1 oktober 2020 aangevraagd worden. Vanaf 1 december 2020 kon de uitkering levensonderhoud op basis van Tozo 3 aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vanaf 1 februari 2021 gold dat de Tozo 3-uitkering kon worden aangevraagd voor de huidige en de voorafgaande maand. Op 1 februari 2021 kon een ondernemer de Tozo-uitkering dus aanvragen vanaf 1 januari 2021.

Gemeenten proberen binnen vier weken op een aanvraag te reageren. Lukt dat niet, dan kunnen ze een voorschot geven.

Voorwaarden

Op basis van de tijdelijke regeling kunnen zelfstandige ondernemers onder voorwaarden een aanvullende uitkering voor levensonderhoud aanvragen. Het inkomen kon hierdoor worden aangevuld tot het sociaal minimum. Het exacte bedrag van de uitkering hangt af van de samenstelling van het huishouden en het inkomen. Als een ondernemer ook inkomsten uit loondienst heeft, is er slechts recht op ondersteuning vanuit de Tozo tot aan het sociaal minimum.

Om van de regeling gebruik te kunnen maken, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • het gaat om gevestigde zelfstandigen, vanaf achttien jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd;
 • de zelfstandige moet in Nederland wonen en rechtmatig in Nederland verblijven;
 • het moet gaan om een Nederlander of een daarmee gelijkgestelde;
 • het bedrijf of beroep moet in Nederland of in een andere EU-lidstaat worden uitgeoefend;
 • er moet worden voldaan aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf;
 • de onderneming moet voor 1 januari 2020 zijn gestart en er moet aan het urencriterium worden voldaan;
 • de zelfstandige moet in de gemeente wonen waar de aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd; en
 • uit de partnerinkomenstoets moet volgen dat het huishoudinkomen niet boven het sociaal minimum uitkomt.

Op basis van het urencriterium moet er 1.225 uur per jaar voor de onderneming zijn gewerkt. Als een onderneming nog geen jaar geleden is gestart, moet in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week voor de onderneming zijn gewerkt.

De tijdelijke regeling was gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Op basis van de tijdelijke regeling:

 • wordt binnen vier weken gedurende maximaal drie maanden inkomensondersteuning verstrekt (nu kan dat dertien weken duren ( art. 35 Bbz )); en
 • bedraagt de inkomensondersteuning maximaal € 1.500 netto per maand.

De inkomensondersteuning op basis van de tijdelijke regeling wordt om niet verstrekt, wat betekent dat deze dus niet terugbetaald hoeft te worden.

Tozo kent vanaf 1 januari 2021 de volgende normbedragen voor personen boven de 21 jaar:

 • alleenstaande, bij een leeftijd tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd: € 1.075,44;
 • gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan beide echtgenoten tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd zijn: € 1.536,34;
 • gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan één echtgenoot tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd is en één echtgenoot ouder is dan de AOW-leeftijd: € 1.620,74.

Tozo 2, zelfstandigen (ook dga’s)

Veel zelfstandigen derven door de coronacrisis inkomsten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de culturele sector en de horeca. Daarom heeft de overheid een tijdelijke (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)). De tijdelijke regeling was gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) en geldt sinds 1 maart 2020 (Tozo 1). Vanaf 1 juni tot en met 30 september 2020 geldt de Tozo 2, met enigszins aangepaste voorwaarden.

Het aanvragen van de Tozo 2 is niet meer mogelijk.

Voorwaarden

Op basis van de tijdelijke regeling kunnen zelfstandige ondernemers onder voorwaarden een aanvullende uitkering voor levensonderhoud aanvragen. Het inkomen kon hierdoor worden aangevuld tot het sociaal minimum. Het exacte bedrag van de uitkering hangt af van de samenstelling van het huishouden en het inkomen. Als een ondernemer ook inkomsten uit loondienst heeft, is er slechts recht op ondersteuning vanuit de Tozo tot aan het sociaal minimum.

Om van de regeling gebruik te kunnen maken, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • het gaat om gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd;
 • de zelfstandige moet in Nederland wonen en rechtmatig in Nederland verblijven;
 • het moet gaat om een Nederlander of een daarmee gelijkgestelde;
 • het bedrijf of beroep moet in Nederland of in een andere EU-lidstaat worden uitgeoefend;
 • er moet worden voldaan aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf;
 • de onderneming moet voor 1 januari 2020 zijn gestart en er moet aan het urencriterium worden voldaan;
 • de zelfstandige moet in de gemeente wonen waar de aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd; en
 • uit de partnerinkomenstoets moet volgen dat het huishoudinkomen niet boven het sociaal minimum uitkomt.

Op basis van het urencriterium moet er 1.225 uur per jaar voor de onderneming zijn gewerkt. Als een onderneming nog geen jaar geleden is gestart, moet in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week voor de onderneming zijn gewerkt.

De tijdelijke regeling was gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Op basis van de tijdelijke regeling:

 • wordt binnen vier weken gedurende maximaal drie maanden inkomensondersteuning verstrekt (nu kan dat 13 weken duren ( art. 35 Bbz )); en
 • bedraagt de inkomensondersteuning maximaal € 1.500 netto per maand.

De inkomensondersteuning op basis van de tijdelijke regeling wordt om niet verstrekt, wat betekent dat deze dus niet terugbetaald hoeft te worden.

Tozo 1, zelfstandigen (ook dga’s)

Het aanvragen van extra kapitaal via de Tozo 1 is niet meer mogelijk. De tijdelijke regeling gold vanaf 1 maart 2020 tot 1 juni 2020. Veel zelfstandigen derven door de coronacrisis inkomsten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de culturele sector en de horeca. Daarom is de overheid met een tijdelijke ondersteuningsmaatregel (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo 1)) gekomen.

Gemeenten proberen binnen vier weken op een reeds ingediende aanvraag te reageren. Lukt dat niet, dan kunnen ze een voorschot geven.

Voorwaarden

Op basis van de Tozo 1 konden zelfstandige ondernemers onder voorwaarden een aanvullende uitkering voor levensonderhoud aanvragen. Het inkomen kon hierdoor worden aangevuld tot het sociaal minimum. Het exacte bedrag van de uitkering hangt af van de samenstelling van het huishouden en het inkomen. Als een ondernemer ook inkomsten uit loondienst heeft, is er slechts recht op ondersteuning vanuit de Tozo tot aan het sociaal minimum.

Om van de regeling gebruik te kunnen maken, moest aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • het gaat om gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd;
 • de zelfstandige moet in Nederland wonen en rechtmatig in Nederland verblijven;
 • het moet gaat om een Nederlander of een daarmee gelijkgestelde;
 • het bedrijf of beroep moet in Nederland of in een andere EU-lidstaat worden uitgeoefend;
 • er moet worden voldaan aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf;
 • de onderneming moet voor 1 januari 2020 zijn gestart en er moet aan het urencriterium worden voldaan; en
 • de zelfstandige moet in de gemeente wonen waar de aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Op basis van het urencriterium moet er 1.225 uur per jaar voor de onderneming zijn gewerkt. Als een onderneming nog geen jaar geleden is gestart, moet in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week voor de onderneming zijn gewerkt.

Op basis van de Tozo 1:

 • wordt de toets op levensvatbaarheid van de onderneming niet toegepast, die in de reguliere regeling standaard is ( art. 2 Bbz );
 • wordt geen vermogens- of partnertoets toegepast, wat in de reguliere regeling wel gebeurt ( art. 3 Bbz );
 • wordt binnen vier weken gedurende maximaal drie maanden inkomensondersteuning verstrekt (nu kan dat 13 weken duren ( art. 35 Bbz )); en
 • bedraagt de inkomensondersteuning maximaal € 1.500 netto per maand.

De inkomensondersteuning op basis van de tijdelijke regeling wordt om niet verstrekt, wat betekent dat deze dus niet terugbetaald hoeft te worden.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

Algemeen

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) hielp bedrijven met het betalen van een deel van hun vaste lasten in juni, juli, augustus en september 2020, het vierde kwartaal (Q4) van 2020, het eerste (Q1), tweede (Q2) en derde (Q3) kwartaal van 2021. De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2022, maar blijft van toepassing op subsidies die voor 1 januari 2022 zijn verleend.

De subsidie is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. De subsidie voor vaste lasten komt bovenop de tegemoetkoming in de loonkosten (NOW). De grens van maximaal 250 medewerkers is in 2021 losgelaten.

De TVL is aan te vragen door alle bedrijven in Nederland. Ook door niet-mkb bedrijven. Aanvragen kon bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via www.rvo.nl/tvl. Aanvragen TVL Q3 2021 kon tot en met 29 oktober 2021. Doordat de aanvragen handmatig verwerkt worden, is de verwerkingstijd toegenomen. Voor enkele dossiers wordt daardoor de beslistermijn niet gehaald.

Bedrijven konden de subsidie voor de eerste periode tot uiterlijk 30 oktober 2020 aanvragen. Aanvragen TVL Q4 2020 kon tot en met 29 januari 2021. Aanvragen TVL Q1 2021 kon tot 18 mei 2021. Aanvragen TVL Q2 2021 kon tot 21 augustus 2021. Op 29 oktober 2021 om 17.00 uur sloot de laatste subsidieperiode, TVL Q3.

Ondernemers die een Tegemoetkoming Vaste lasten (TVL) Q2 2021 hebben aangevraagd, ontvangen vanaf medio november 2021 per e-mail het vaststellingsverzoek, waarmee ze de werkelijke omzet kunnen doorgeven. Voor Q1 was dit medio juli 2021. De deadline voor het doorgeven van de werkelijke omzet van TVL Q4 2020 sloot op 1 september 2021. Dit was eigenlijk 1 juli 2021. De deadline voor Q1 2021 sluit op 11 november 2021.

Met de werkelijke omzet bepaalt Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de definitieve subsidie.

Tegemoetkoming

De tegemoetkoming wordt berekend met het totale omzetverlies en een percentage vaste lasten per sector. Het percentage vaste lasten per sector is bepaald met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De berekening van de subsidie is:

Hoogte subsidie = Normale omzet (A) x omzetverlies in % (B) x aandeel vaste kosten van de omzet in % (C) x subsidie in % (D).

In 2020 liep het vergoedingspercentage op van 50% (bij 30% omzetverlies) naar 70% (bij 100% omzetverlies). In Q1 2021 bedraagt het subsidiepercentage voor een ieder en onafhankelijk van het omzetverlies 85%. In Q2 2021 bedraagt het subsidiepercentage maximaal 100%.

De subsidie per bedrijf bedroeg in 2020 minimaal € 1.000 en maximaal € 90.000. In 2021 bedraagt het minimum € 1.500 en het maximum € 550.000. Voor bedrijven met meer dan 250 werknemers bedraagt het maximum € 600.000.

De tegemoetkoming vaste Lasten in de totale coronaperiode bedraagt maximaal:

 • Mkb’ers en grote ondernemingen per groep: € 1,8 miljoen
 • Visserij en aquacultuur: € 270.000
 • Primaire productie landbouwgoederen: € 225.000

Als de subsidieaanvraag in Q2 of Q3 tegen deze grens aankomt, wordt de subsidie naar beneden bijgesteld tot het maximaal toegestane bedrag. Is de maximale steun bereikt met TVL Q2 2021? Dan wordt de aanvraag voor TVL Q3 af als op het moment van beoordeling blijkt dat de grens is overschreden.

De TVL is met terugwerkende kracht vrijgesteld van winstbelastingen.

Aanvullende tegemoetkoming voorraad- en aanpassingskosten horeca (HVA)

De HVA opslag was bedoeld om kosten voor de bederfelijke voorraad en extra gemaakte aanpassingen aan 1,5 meter door de plotselinge horecasluiting in oktober 2020 op te vangen. Hoewel de coronabeperkingen voortduren, hebben ondernemers deze kosten niet opnieuw hoeven maken. De noodzaak voor de HVA opslag is hiermee weg. Bovendien hebben gesloten eet- en drinkgelegenheden de mogelijkheid om via afhaal en bezorging omzet te maken. Voor de doorlopende kosten kunnen gesloten eet- en drinkgelegenheden terecht bij de reguliere TVL Q1 2021 en de NOW.

Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD)

Nu de verplichte sluiting van een groot deel van de detailhandel langer duurt, zal wintervoorraad voor een groter deel moeten worden afgeschreven, aangezien uitgestelde aankopen voor een groter deel afstel zullen worden. Ook zijn nieuwe voorraden reeds onderweg.

Voor de VGD wordt in het vierde kwartaal (Q4) van 2020 een opslag van 5,6% opgeteld bij het percentage vaste lasten. Omdat de TVL in Q4 minstens 50% van de vaste lasten vergoedt en maximaal 70%, komt de VGD neer op minstens 2,8% van het omzetverlies (bij een omzetverlies van 30%). Het maximumbedrag aan subsidie is 20.160 euro en de opslag komt bovenop de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en is voor ondernemers die daar aanspraak op kunnen maken.

De berekening van de opslag in Q1 2021 is: referentieomzet(€) (A) * omzetverlies(%) (B) * 21% (C) * subsidiepercentage (D). Hierbij is D vastgesteld op 85%. De opslag komt bovenop de (reguliere) TVL-subsidie en bedraagt maximaal € 300.000. Het minimumbedrag voor deze opslag bedraagt € 1.200.

Voorwaarden

De voorwaarden voor toepassing van de TVL zijn als volgt:

 • Het bedrijf heeft in 2020 maximaal 250 werknemers. Dat is te zien aan de inschrijving in het KVK Handelsregister. In 2021 geldt geen maximumaantal werknemers.
 • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis.
 • Het bedrijf heeft minimaal € 4.000 aan vaste lasten in 2020 en minimaal € 1.500 in 2021. Het gaat om vaste lasten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten, afschrijving van apparatuur en abonnementen. Loonkosten en variabele kosten horen hier niet bij. Loonkosten worden gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).
 • De SBI-code van het bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes. In het laatste tijdvak van 2020 en in 2021 is de regeling opengesteld voor álle sectoren.
 • Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
 • Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Is dat laatste het geval, dan moet u bij uw aanvraag bewijs meesturen dat de vestiging los staat van de privéwoning en een eigen opgang of toegang heeft.
 • Wanneer een mkb-bedrijf 30% of meer omzet verliest voor zijn geregistreerde nevenactiviteit, wordt alleen het omzetverlies van de nevenactiviteit in de subsidieberekening meegenomen.
 • Mkb-ondernemingen die zelf produceren en daarbij een winkel hebben, komen alleen met het omzetverlies van de winkel in aanmerking voor de subsidie.
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.

SBI-code

SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en geeft aan wat de hoofd- en de nevenactiviteiten van een bedrijf zijn. Met welke hoofdactiviteit een bedrijf op 15 maart 2020 stond ingeschreven in het Handelsregister van KVK is leidend. Soms komt een werkelijke hoofdactiviteit niet overeen met de hoofdactiviteit op de inschrijving in het Handelsregister van KVK. En dat kan gevolgen hebben voor de (hoogte van de) TVL-subsidie. Aanvragers van Q4 2020 kunnen vanaf 24 juni tot en met 5 augustus 2021 een zogeheten herzieningsverzoek SBI-code doen.

RVO berekent de TVL met het percentage vaste lasten dat hoort bij de SBI-code van de hoofdactiviteit. Het CBS beschikt over het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van de betreffende branche, uitgedrukt in een percentage. Het aandeel van de vaste lasten in de omzet voor de branche staat dus vast en hangt samen met de SBI-code. Zoek de SBI-code op in het overzicht op de site van RVO om het percentage vaste lasten te vinden, of raadpleeg de Adviestool. Met de Adviestool kan een ondernemer in 3 stappen zien of hij in aanmerking komt voor TVL en voor welk bedrag. Als de ondernemer zijn KVK-nummer invult in de Adviestool, vindt hij de SBI-code van de hoofdactiviteit.

Evenementenbranchemodule

Er zijn bedrijven uit de evenementenindustrie die in TVL 1.0 subsidie hebben ontvangen, maar waarbij in het vierde kwartaal van 2019 de referentieomzet zo laag was dat ze niet aan de minimale voorwaarden van de TVL voldoen en daarom niet in aanmerking komen voor een nieuwe TVL Q4 2020 en TVL Q1 2021-aanvraag. Voor deze bedrijven uit de evenementenindustrie is eenmalig een module ingericht. Deze bedraagt 33,3% van de TVL-subsidie van juni tot en met september 2020. Zij ontvangen minimaal € 750 en maximaal € 16.650.

Bedrijven komen voor deze module in aanmerking wanneer:

 • Ze wel voor TVL 1.0 in aanmerking is gekomen, maar niet voor TVL Q4 2020 of TVL Q1 2021 in aanmerking zal komen vanwege een te lage referentieomzet in het 4e kwartaal respectievelijk het eerste kwartaal van 2019.
 • Ze binnen een SBI-code valt die aangeduid is als evenement-gerelateerd.
 • Ze kan aantonen minimaal één festival of evenement te hebben georganiseerd of voor haar omzet voor minimaal 70% afhankelijk te zijn van levering aan festivals of evenementen.

Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19

Wanneer een organisator kosten maakt voor het organiseren van een evenement in de tweede helft van 2021 en dat evenement onverhoopt door de overheid wordt verboden vanwege de coronasituatie, kunnen reeds gemaakte kosten voor de organisatie van het evenement worden gesubsidieerd op grond van deze regeling.

Voor wie/wat is de regeling bedoeld?

Deze regeling is gericht op evenementen. Daarmee worden bedoeld professioneel en projectmatig opgezette, één- of meerdaagse fysieke events binnen een periode van ten hoogste vijftien dagen, zowel culturele en sportevenementen als evenementen voor de zakelijke markt. Voorwaarde is dat het gaat om voor het publiek toegankelijke (in tegenstelling tot besloten) evenementen op basis van vrije kaartverkoop of deelnamegelden. De evenementen moeten gefinancierd zijn uit private middelen. Inkomsten uit subsidie of sponsoring worden in mindering gebracht op de subsidiabele kosten. Gratis evenementen vallen niet onder de regeling. Deze worden uitgesloten omdat zij op andere wijze gefinancierd worden dan betaalde evenementen, bijvoorbeeld doordat zij worden gesubsidieerd door de overheid of gesponsord door het bedrijfsleven (zij hebben niet te maken hebben met de restitutie van ticketgelden). Evenementen die worden georganiseerd door de overheid vallen evenmin onder de regeling.

Aanvraagprocedure

De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Indiening van een aanvraag gebeurt via een aanvraagformulier dat door RVO.nl beschikbaar wordt gesteld. Indiening van de aanvraag moet minimaal drie weken voor de datum van het evenement plaatsvinden.

Een aanvraag tot subsidieverlening kan worden ingediend door de organiserende ondernemer. Er kan sprake zijn van verschillende partijen die in uiteenlopende constructies samen verantwoordelijkheid en/of risico dragen voor de totstandkoming van een evenement. Ook is het mogelijk dat niet alle investeringen worden gedaan door één (rechts-)persoon. In dat geval dienen de verschillende organisatoren samen te werken in een samenwerkingsverband, zodat de subsidie door de penvoerder van het samenwerkingsverband wordt aangevraagd namens de deelnemers aan het samenwerkingsverband.

Eisen aan de subsidieaanvrager

De regeling is bedoeld voor organisatoren van een evenement dat ten minste één keer eerder in Nederland is gehouden. De vereiste eerdere editie zal, net als de in 2021 te houden editie, moeten voldoen aan de definitie van evenement, zoals opgenomen in artikel 1 van de regeling. De eis van aantoonbare historie heeft te maken met de doelstelling van de regeling: het gaat om het voortbestaan van bestaande partijen. Deze regeling is niet bedoeld om nieuwe initiatieven te ondersteunen.

Een ander belangrijk criterium voor dekking onder deze regeling is het vereiste van een eerdere annuleringsverzekering met pandemiedekking. Daarbij gaat het erom dat voor de vorige geheel of gedeeltelijk in Nederland gehouden of te houden editie van het evenement een annuleringsverzekering met pandemiedekking was afgesloten. Dit kan de laatste editie zijn die daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, of een editie die was gepland, maar uiteindelijk niet is doorgegaan, bijvoorbeeld door de COVID-uitbraak in 2020.

Subsidiabele kosten

De kosten die vergoed worden op grond van deze regeling zijn de projectkosten die voorafgaand aan de vaststelling van het evenementenverbod daadwerkelijk zijn gemaakt om het geannuleerde evenement te organiseren. Vaste lasten, zoals kosten voor de aanschaf van zaken die worden gebruikt voor de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld computers of software voor ticketsystemen), worden niet vergoed. Kosten waarvoor reeds uitkeringen (kunnen) worden ontvangen uit de NOW-regeling, zijn niet subsidiabel.

Terugbetaling

De subsidie bedraagt ten hoogste 100% van de subsidiabele kosten in de begroting. Bij een verbod drie tot zes weken voor het evenement moet er een eindafrekening opgemaakt worden. Indien subsidie wordt aangevraagd voor 100% van de subsidiabele kosten, geldt voor 20% van de subsidie een terugbetalingsverplichting. Dit bedrag moet in maximaal vijf jaar terugbetaald worden. Het is ook mogelijk om voor minder dan 100% van de subsidiabele kosten subsidie aan te vragen. In dat geval geldt alleen een terugbetalingsverplichting voor zover de subsidie meer dan 80% van de subsidiabele kosten op de eindafrekening bedraagt. Het is dus ook mogelijk om alleen te kiezen voor subsidie zonder terugbetalingsverplichting, door subsidie aan te vragen voor maximaal 80% van de subsidiabele kosten.

De terugbetalingsverplichting geldt niet voor evenementen in de periode van 10 juli tot en met 3 september 2021.

Compensatieregeling Coronacrisis Meerjarige Kunstpodia Vierde Steunmaatregel

Instellingen die tot doel hebben hedendaagse beeldende kunst te presenteren, kunnen onder voorwaarden een subsidie krijgen van het Mondriaan Fonds. Dit is bepaald in de Compensatieregeling Coronacrisis Meerjarige Kunstpodia Vierde Steunmaatregel. De doelgroep bestaat uit instellingen die tot primair doel hebben hedendaagse beeldende kunst te presenteren. Meer specifiek gaat het om instellingen die:

 • in de periode van 2021-2024 (waarbij in ieder geval 2021 is inbegrepen) een subsidie van het Mondriaan Fonds kregen op grond van de Deelregeling Kunstpodia 2020-2024; of
 • in de jaren 2019-2021, waaronder in ieder geval in 2021, voor minstens twee aaneengesloten jaren subsidie hebben ontvangen op grond van de Deelregeling Meerjarenprogramma’s Presentatie- en Erfgoedinstellingen 2017, zoals die luidde op 8 juni 2020. In dat geval is het gebruik van de compensatieregeling beperkt tot subsidies aan instellingen die primair tot doel hebben hedendaagse beeldende kunst te presenteren.

De subsidie is een gedeeltelijke tegemoetkoming in de inkomsten die de instelling heeft gederfd als gevolg van COVID-19-maatregelen.

Voorwaarden

Het Mondriaan Fonds geeft alleen maar compensatie voor zover de eigen inkomsten van de desbetreffende instelling minstens 15% bedragen van haar totale baten. Vindt de hoofdpublieksactiviteit van de instelling hooguit één keer in de twee jaar plaats? En heeft die hoofdactiviteit in 2018 plaatsgevonden? Dan moeten de eigen inkomsten over 2018 minstens 15% bedragen van de totale baten van die instelling. Bij het bepalen van het percentage dient men trouwens rekenkundig af te ronden op gehele getallen (14,7% telt dus als 15%). Het bestuur van het Mondriaan Fonds kan bij het bepalen van het percentage eigen inkomsten bepaalde eigen inkomsten buiten beschouwing laten om oneigenlijk gebruik van de compensatieregeling te voorkomen.

Hoogte subsidie

Op grond van de compensatieregeling is de hoogte van de subsidie in principe 8,2% van de gemiddeld over de jaren 2018 en 2019 verworven eigen inkomsten van de desbetreffende instelling. Als de hoofdactiviteit van de instelling hooguit één keer in de twee jaar plaatsvindt, bestaat de grondslag van de subsidie uit de eigen inkomsten van het jaar in de periode 2017 – 2019, waarin de recentste editie van de hoofdactiviteit heeft plaatsgevonden. In beginsel is de subsidie gemaximeerd op 200% van het totaal aan structurele subsidies van bestuursorganen die aan de instelling zijn verstrekt ten behoeve van haar exploitatie in 2019. Het subsidiebedrag wordt naar boven afgerond op honderd euro.

De compensatieregeling kent een subsidieplafond van € 1.414.400. Daardoor kan de subsidie uiteindelijk lager uitvallen.

Wijze van aanvraag

Het bestuur van het Mondriaan Fonds verleent de subsidie zonder voorafgaande aanvraag.

Wijze van aanvraag

Mkb-bedrijven kunnen de subsidie zelf aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via www.rvo.nl/tvl. Voor de aanvraag is een eHerkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD nodig. Bij gebruik van DigiD, moet de aanvrager degene zijn die bij KvK staat geregistreerd als eigenaar of bestuurder van het bedrijf. De eigenaar of bestuurder kan de subsidie voor zijn onderneming zelf aanvragen of dit door een intermediair laten doen. Er zijn vier subsidieperiodes. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, moeten voor iedere periode een nieuwe TVL-aanvraag doen bij de RVO:

 • TVL subsidieperiode 1: 1 juni t/m 30 september 2020
 • TVL subsidieperiode 2: 1 oktober 2020 t/m 31 december 2020
 • TVL subsidieperiode 3: 1 januari t/m 31 maart 2021
 • TVL subsidieperiode 4: 1 april t/m 30 juni 2021
 • TVL subsidieperiode 5: 1 juli t/m 30 september 2021

Vergelijking TVL-periodes

TVL

TVL Q4 2020

TVL Q1 2021

TVL Q2 2021

TVL Q3 2021

Periode

jun-sep 2020

okt-dec 2020

jan-mrt 2021

apr-jun 2021

jul-sep 2021

Voor wie

mkb-bedrijven

met <250 medewerkers

en specifieke SBI-codes

mkb-bedrijven

met <250 medewerkers

en vrijwel alle SBI-codes

bedrijven

met vrijwel alle SBI-codes

bedrijven

met vrijwel alle SBI-codes

bedrijven

met vrijwel alle SBI-codes

Minimale bedrag

€ 1.000

€ 750

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

Maximale bedrag

€ 50.000

€ 90.000

mkb: € 550.000

niet-mkb: € 600.000

mkb: € 550.000

niet-mkb: € 1.200.000

mkb: € 550.000

niet-mkb: € 600.000

Subsidie–percentage

50%

50-70%

85%

100%

100%

Minimale omzetverlies

30%

30%

30%

30%

30%

Minimale berekende vaste lasten

€ 4.000

€ 3.000

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

Opslag

geen

5,6% HVA voor horeca

5,6% VGD

voor non-food detailhandel, maximaal € 20.160

geen HVA

21% VGD

voor non-food detailhandel, maximaal € 300.000

3,4% AR voor de reissector 21% opslag voor land- en tuinbouwbedrijven

geen HVA

geen VGD

geen AR

21% opslag voor land- en tuinbouwbedrijven

geen HVA

geen VGD

geen AR

21% opslag voor land- en tuinbouwbedrijven

Module

geen

VLE voor

evenementenbranche

VLE voor

evenementenbranche

Startersregeling

geen VLE

geen Startersregeling

geen VLE

geen Startersregeling

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Als sprake is van aanzienlijk inkomensverlies door de coronacrisis en bestaande regelingen uit het steun- en herstelpakket onvoldoende zijn om de vaste lasten te kunnen betalen, kunnen huishoudens bij hun gemeente terecht voor ondersteuning via de TONK.

Gemeenten kunnen verschillende keuzes maken in het bepalen van de doelgroep en de hoogte van de vergoeding, omdat zij het beste kunnen inschatten wat er specifiek in hun gemeente nodig is. Het kabinet heeft gemeenten opgeroepen ruimhartig te zijn in het toekennen van de TONK. Aanvragers kunnen bij de eigen gemeente terecht voor nadere informatie. Ongeacht de startdatum in de eigen gemeente kon de TONK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 worden aangevraagd.

Voorwaarden TONK

Iemand komt voor TONK in aanmerking als hij:

 • 18 jaar of ouder is;
 • aanzienlijk inkomen verliest door de coronacrisis;
 • woonkosten niet meer uit het huishoudensinkomen of het vermogen kan betalen;
 • ook met een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering, niet voldoende inkomsten heeft om de woonkosten van te betalen.

Kinderopvangtoeslag

Voor de kinderopvangtoeslag geldt dat deze gewoon doorloopt zolang de factuur voor de kinderopvang volledig is betaald. Het maakt niet uit dat de opvang tijdelijk niet daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De overheid heeft voorts aangegeven de eigen bijdrage van ouders voor niet-benutte kinderopvang te compenseren. De voorwaarden van de tegemoetkoming zijn verschillend voor 3 groepen ouders.

1. Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag

Ouders die kinderopvangtoeslag krijgen voor de kosten van kinderopvang (tot de maximum uurprijs) zullen een tegemoetkoming ontvangen voor hun eigen bijdrage. Dit geldt voor alle formele opvang: kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zal (net als bij de sluiting in het afgelopen voorjaar) de tegemoetkoming aan ouders uitbetalen. Ouders ontvangen deze tegemoetkoming automatisch op hun rekening en hoeven dit dus niet zelf aan te vragen.

Gegevens aanpassen

Het is niet nodig de kinderopvangtoeslag vanwege de sluiting aan te passen, behalve bijvoorbeeld als het aantal uren in uw contract of uw inkomen verandert.

Factuur doorbetalen

Het is wel van belang de factuur van de kinderopvang door te betalen. Als ouders de factuur niet doorbetalen, vervalt voor de periode waar de factuur op ziet het recht op kinderopvangtoeslag. De toeslag wordt dan naar beneden bijgesteld.

2. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten

Deze ouders krijgen een tegemoetkoming via de gemeenten (mogelijk via de kinderopvangaanbieder).

3. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang

Deze ouders krijgen ook een tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs. De SVB zal hiervoor een aanvraagloket openen. Aanvragen tot tegemoetkoming kunnen worden ingediend vanaf 15 mei 2021 tot en met 15 juli 2021. Bij het aanvraagloket kunnen ouders de tegemoetkoming aanvragen voor beide sluitingsperiodes.

Bij de aanvraag moeten de volgende documenten worden aangeleverd:

 1. een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
 2. een volledig ingevuld en door het kindercentrum of het gastouderbureau ondertekende Verklaring Kinderopvang; en
 3. de facturen van de kinderopvang over de sluitingsperioden.

De hoogte van de tegemoetkoming per kind en per opvangsoort wordt bepaald overeenkomstig de volgende rekensom:

maximum uurprijsopvangsoort * aantal urenopvangsoort

Om het aantal urenopvangsoort te berekenen wordt per maand de hoeveelheid gefactureerde uren vermenigvuldigd met de factor waarmee de betreffende maand meetelt, met een maximum van 230 uur per maand voor alle soorten van kinderopvang. Het totaalaantal urenopvangsoort betreft de som van alle maanden.

De factor waarmee de betreffende maand meetelt betreft:

 • 16/31 voor de gefactureerde uren in de maanden maart 2020 en december 2020;
 • 30/30 voor de gefactureerde uren in de maand april 2020;
 • 10/31 voor de gefactureerde uren in de maand mei 2020 wat betreft dagopvang en gastouderopvang;
 • 31/31 voor de gefactureerde uren in de maand mei 2020 wat betreft de buitenschoolse opvang;
 • 7/30 voor de gefactureerde uren in de maand juni 2020 wat betreft de buitenschoolse opvang;
 • 31/31 voor de gefactureerde uren in de maand januari 2021;
 • 7/28 voor de gefactureerde uren in de maand februari 2021 wat betreft de dagopvang en gastouderopvang;
 • 28/28 voor de gefactureerde uren in de maand februari 2021 wat betreft de buitenschoolse opvang;
 • 31/31 voor de gefactureerde uren in de maand maart 2021 voor wat betreft de buitenschoolse opvang;
 • 18/30 voor de factureerde uren in de maand april 2021 voor wat betreft de buitenschoolse opvang.

De SVB beoogt uiterlijk acht weken na ontvangst van de aanvraag te beslissen over de tegemoetkoming. Daarna wordt deze uitbetaald.

Rekenmodel liquiditeitsplanning bv

Een dga zal ook de financiële kant van zijn bv in de gaten willen houden. Welke inkomsten verwacht hij de komende tijd? En welke uitgaven? Hoe hoog is toekomstige ruimte voor grotere uitgaven? Deze rekentool helpt bij het plannen van de liquiditeiten van de bv.

E-debiteuren

Deze rekentool houdt de vervaldata van de gemaakte facturen in de gaten.

Voorziening dubieuze debiteuren

Iedere ondernemer wordt vroeg of laat geconfronteerd met een afnemer die niet kan betalen. Voor dit risico kan fiscaal een voorziening worden gevormd, de zogenoemde 'voorziening voor dubieuze debiteuren'.

Overzicht data en termijnen coronamaatregelen

De overheid biedt op diverse vlakken ondersteuning aan ondernemingen om de coronacrisis door te komen. Dit document geeft een overzicht van de verschillende regelingen, de periode waarin ze gelden en de periode waar ze aangevraagd kunnen worden. Ook is opgenomen op welke wijze een aanvraag voor de betreffende regelingen kan worden ingediend.

Tijdelijke subsidieregeling NL leert door geactualiseerd

Kunstenbond wil compensatie voor zzp’ers in de culturele sector

Aanvraagtermijn regeling ongedekte vaste kosten (OVK) land- en tuinbouw verlengd

Uitspraken CBb: SBI-code verschilt van werkelijke activiteiten

Wijziging subsidiemodule Borgstelling MKB-kredieten

Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 gewijzigd

Hoger beroep over Tozo-regeling grensondernemers

Meerderheid Tweede Kamer voor solidariteitsheffing bedrijven

Kamer wil steun voor bedrijven die getroffen zijn door oorlog in Oekraïne

Laatste kans om werkelijke omzet voor TVL door te geven

Vanaf 7 juni begint TVL-startersregeling

Wijziging onderneming kan nieuwe onderneming zijn voor TVL

Wijziging TVL: steun voor startende mkb-bedrijven in Q4 2021 en Q1 2022

Borgstelling MKB-kredieten verlengd tot 1 juli 2023

Bijna helft failliete bedrijven in Q1 2022 kreeg coronasteun

Regeling subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19 aangepast

Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties COVID-19 aangepast

Buitenlandse ondernemer kan ook recht op Tozo hebben

‘Ondernemer moet anticiperen op contactbeperkende maatregelen’

Regeling subsidie ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven gewijzigd

Regeling aanvullende ondersteuning Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Compensatieregeling Coronacrisis Musea Vijfde Steunmaatregel

Subsidieregelingen GO-C en KKC opnieuw gepubliceerd

Tozo-krediet komt op naam van dga in plaats van bv

Compensatieregeling Coronacrisis Meerjarige Kunstpodia Vijfde Steunmaatregel

Deadline vaststelling TVL Q3 2021 verschuift naar 1 augustus 2022

RVO moet voor TVL Q4 2020 rekening houden met feitelijke activiteiten

Vijfde voortgangsrapportage TVL: nog steeds vertraging bij afhandeling bezwaar

Extra coronasteun voor startende ondernemers

Voorwaarden Subsidieregeling Evenementengarantie (SEG22) bekend

CPB raadt nieuwe coronasteunmaatregelen af

Tegemoetkoming bij derde sluiting buitenschoolse opvang

Subsidieplafond corona-overbruggingskredieten land-, tuinbouw en visserij gepubliceerd

TVL en NOW stoppen per 1 april 2022

Subsidieregeling evenementen opent 28 februari 2022

Aanvragen TVL Q1 2022 kan vanaf 28 februari 2022

Bijna 20% van 31 miljard aan coronasteun naar horeca

Europese regels kunnen steunmaatregelen beperken

TVL Q4 2021 vooral naar horeca, landbouw en taxibranche

Corona als ondernemersrisico

Geen Tozo als zelfstandige niet voldoet aan urencriterium

Toch TVL Q4 2021 voor ondernemers met zwangerschaps- en bevallingsverlof

Extra steun culturele sector, vooral voor zzp’ers

Afhandeling bezwaren TVL duurt vaak te lang

Waarschijnlijk een miljard minder Europese coronasteun voor Nederland

Levensvatbaarheidstoets en kostendelersnorm blijven in Bbz

Aanvraagtermijn TVL Q4 2021 verlengd met twee weken

Opengestelde Monumenten-Lening verlengd tot 1 juli 2022

TVL-regeling wacht nog op goedkeuring uit Brussel

Omzetverlies voor TVL is gebaseerd op btw-aangiftes

Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd

Bedrijf kan voor TVL ouder zijn dan inschrijving

Extra mogelijkheden om TVL terug te betalen

Regeling subsidie vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven gewijzigd

‘Steun voor zzp’er verschilt per gemeente’

Uitbreiding steunpakket

Betaal factuur kinderopvang, ondanks sluiting vanwege corona

Deadline vaststelling TVL Q2 2021 verschoven naar 8 maart

Werkgeversorganisaties willen meer steun voor ondernemers

Aanvragen TVL Q4 2021 kan vanaf 20 december

Coronasteunpakket verlengd tot eind maart 2022

Extra steun voor culturele sector

TVL Q4 2021 open voor kerst

Ondernemers en coronaschulden

Subsidieregeling praktijkleren gepubliceerd

‘Geen nieuwe Tozo-regeling’

Vaststelling TVL Q2 2021 gestart

Herzieningsregeling voor teveel betaalde eigen bijdrage kinderopvang

EC: coronasteun mogelijk tot eind juni 2022

Kabinet maakt nieuwe steunmaatregelen bekend

Half miljoen mensen ontving Tozo-uitkering

VNO-NCW: ‘Nieuwe beperkende maatregelen voor ondernemers niet zonder compensatie’

Vaststelling TVL Q2 start 29 november

Op tijd met vaststellingsverzoek? Dan sneller een nabetaling

Tijdelijke regeling subsidie evenementen gewijzigd

Voor TVL mag RVO uitgaan van inschrijfdatum KVK

Einde TVL: 6,2 miljard aan steun toegekend

Aanvraag subsidie ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw open voor derde kwartaal 2021

39% bedrijven kreeg minimaal een periode steun

Vaststelling TVL Q2 2021 start tweede helft november

Verwerkingstijd TVL-aanvragen flink toegenomen

Wijziging Bbz door einde Tozo-regeling

Financiële steun voor nachtclubs

Steunpakket fysieke boekhandel

Besluiten over herstelplan culturele sector aan volgend kabinet

Publicatieplicht vanaf € 100.000 TVL-steun

Accountantsproducten voor vaststelling TVL Q2 en TVL Q3 beschikbaar

Terugbetaling NOW en TVL door ongelukkig geformuleerde regels

Hof: minder huurkorting voor hotel

Inschatting van teveel uitbetaalde steun vrij onzeker

Vraag op tijd TVL Q3 aan

Kredietverlening banken stijgt met € 3,5 miljard in juli

‘Blijf cultuursector ook na 1 oktober steunen’

Aandacht voor kritiek Ombudsman op TONK-regeling

Kabinet trekt steunmaatregelen in

OVK verlengd tot en met 30 september

Ondernemers wachten langer op uitbetaling TVL

Veel minder aanvragen TVL in tweede kwartaal

Vierde Steunmaatregel Meerjarige Kunstpodia

Gewijzigde TVL-regeling Q3 2021 gepubliceerd

CRvB: inschrijving bij KvK wettelijk vereiste om in aanmerking te komen voor Tozo

Kredietverlening banken tijdens coronacrisis loopt op tot 60 miljard

Herzieningsverzoek hoofdactiviteit Q4 2020 kan tot en met 5 augustus

Verruiming aanvullende steun evenementen

Steunmaatregelen getroffen Limburgse ondernemers

Geen uitbreiding bruine vlootregeling voor schepen minder dan 50 jaar oud

Limburgse ondernemers mogen coronasteun gebruiken voor omzetverlies door waterschade

Accountantsproducten aanvraag TVL beschikbaar

Eerste Kamer neemt wetsvoorstel Verlengingsprocedures Tijdelijke wet maatregelen covid-19 aan

Extra geld voor evenementenbranche

TVL terugbetalen? Dit zijn de opties

Gemeenten passen TONK-regeling ruimhartiger toe maar aantal aanvragen blijft laag

TVL Q1 2021 aangevraagd door 1.308 startende ondernemers

Bezwaren tegen TVL-besluiten

Aanvulling op TVL voor grote land- en tuinbouwbedrijven

Vijfde openstelling TVL Caribisch Nederland

Knelpunten bij aanvraag coronasteunmaatregelen

Versobering coronasteunpakket door herstel

Openstelling aanvraag TVL Q2 2021

Verzoek om herziening hoofdactiviteit TVL Q4 2020 nu mogelijk

Zorgvuldig zijn met SBI-code redt recht op TOGS en TVL

Onderscheid Tozo en Bbz-krediet rechtvaardigt verschillende rente

Vaststelling TVL eerste kwartaal 2021 start vanaf medio juli 2021

TOZO gewijzigd per 14 juni 2021

Subsidieregeling evenementen gepubliceerd

Coronakredietregelingen ook voor investeringen

Kredietgarantieleningen verlengd tot eind 2021

Aanvullende steun voor dierentuinen

Regeling voor startende ondernemers gepubliceerd

Geen aparte regeling voor grensondernemers

Subsidieregeling voor bruine vloot eind juni open

Verlenging steunmaatregelen en meer tijd om schulden af te lossen

NOW en TVL samen aanvragen? Let op!

‘Steunmaatregelen drie maanden langer’

Amateurclubs en coronasteun

Startersregeling TVL kan niet eerder open dan medio mei

Wijzigingen TVL Q1 2021 gepubliceerd

FNV en VNO-NCW pleiten voor nationaal herstelplan

Ondernemersorganisaties willen ook compensatie voor inkomen ondernemer

Bedrijven ontvingen 17,6 miljard aan coronasteun

Weg naar hulp voor bedrijf moet makkelijker

Seizoensondernemers en de TVL

Borgstelling mkb-landbouwkredieten verlengd tot en met 31 december 2021

Tozo en belastingaangifte

Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19 gepubliceerd

TVL aanvraag met eHerkenning niveau 3 of hoger

Subsidieregeling evenementen

Coronaregelingen verwerken in aangifte IB 2020

Derde NL leert door-regeling

Koolmees geeft toelichting op Tozo-regeling

Aanvullende steunregeling bruine vloot

Terugwerkende kracht en versoepeling Tozo-lening gepubliceerd

Corona-overbruggingslening (COL) verlengd

Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd

Uitbreiding steunpakket ondernemers

Fiscale maatregelen in coronatijd

Herverzekering leverancierskrediet langer nodig

Europese Commissie verlengt regeling voor staatssteun tijdens coronacrisis

‘Derde steunpakket loopt door in 2021’

Fiscale voorwaarden bij individuele steun bedrijven

Nederland wil drastische aanpassing plannen herstelfonds EC

Uitbreiding lijst SBI-codes

Garantstelling overheid herverzekering leverancierskredieten 90%

Crisis of niet: doorgaan met factureren

Engelstalige corona-informatie voor ondernemers

Extra overbruggingskrediet kleine bedrijven

Criteria kredietregelingen versoepeld

Antwoorden op Kamervragen Tozo

Verruiming exportkredietverzekeringen