Wijziging Leidraad Invordering 2008

29 juli 2022

De Leidraad Invordering 2008 wordt gewijzigd. De wijziging betreft enkele (tijdelijke) wijzigingen van het saneringsbeleid voor ondernemers.

De coronacrisis heeft aanzienlijke gevolgen gehad voor ondernemers. De Belastingdienst wil ondernemers ondersteunen, onder meer door een ruimhartig uitstelbeleid te voeren en verzoeken om sanering van ondernemers met een welwillende blik te beoordelen. De Belastingdienst neemt in minnelijke saneringsakkoorden tijdelijk genoegen met een lager uitkeringspercentage. Dit is al eerder aangekondigd. Dit besluit treedt op 1 augustus 2022 in werking.

Lees verder op Taxence