Beperkte verlaging NOW-subsidie bij ruzie-ontslag

21 juli 2022

Stel, de werkgever trekt te laat een ontslagaanvraag vanwege bedrijfseconomische redenen in. Na de subsidieperiode ontslaat hij dezelfde werknemer vanwege een verstoorde arbeidsrelatie. In deze situatie mag het UWV de NOW-subsidie maar een beetje verlagen.

Een bedrijf dat onder andere trainingen gaf, had een tegemoetkoming in de loonkosten aangevraagd op grond van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-1). Het bedrijf verwachtte een omzetverlies van 60% vanaf 1 maart 2020. Het UWV kende het bedrijf op 10 april 2020 een tegemoetkoming toe van € 11.002. Op 1 mei 2020 verzocht het bedrijf om een werkneemster te mogen ontslaan. Het bedrijf trok deze ontslagaanvraag op 22 mei 2020 weer in, maar dat was volgens het UWV te laat. Het UWV kortte vervolgens het bedrijf op haar tegemoetkoming met € 10.377. Het bedrijf ging daartegen in bezwaar. Zijn bezwaarschrift bevatte onder meer een beschikking van de kantonrechter. Deze beschikking betrof het ontslag van de werkneemster voor wie eerder de ontslagaanvraag was ingediend. Nadat het UWV het bezwaarschrift ongegrond verklaarde, ging het bedrijf in beroep.

Lees verder op Taxence.