Beleidsregel vaststelling NOW-subsidie gewijzigd

25 oktober 2021

De Beleidsregel vaststelling NOW-subsidie is gewijzigd in verband met de toepassing van die beleidsregel op de vaststelling van subsidies op grond van de Derde en Vierde NOW-maatregel.

De Beleidsregel vaststelling NOW-subsidie gaf voorheen aan hoe in de Eerste en Tweede NOW-maatregel bij het vaststellen van de subsidie op grond van die noodmaatregel wordt gehandeld wanneer bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie de accountant geen goedkeurende verklaring kan afgeven, maar hij in plaats daarvan een verklaring met beperking(en) of een verklaring met oordeelsonthouding afgeeft. In dat geval wordt de subsidie 10% lager vastgesteld indien de accountant van oordeel is dat de oordeelsonthouding louter het gevolg is van inherente beperkingen van Standaard 3900N.

Lees verder op Taxence