Gemeentewet [Tekst geldig vanaf 10-07-2021 tot 01-01-2022]

Inhoudsopgave

Opschrift

Gemeentewet

[Tekst geldig vanaf 10-07-2021 tot 01-01-2022]

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe bepalingen vast te stellen met betrekking tot de inrichting van gemeenten, alsmede de samenstelling en bevoegdheid van hun besturen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Titel I. Begripsbepalingen

Artikel 1

1.

In deze wet wordt verstaan onder het aantal inwoners van een gemeente: het aantal inwoners volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers per 1 januari.

2.

Voor de vaststelling van het inwonertal, bedoeld in artikel 8 , geldt als peildatum 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van de verkiezing van de raad. Het Centraal Bureau voor de Statistiek kan op schriftelijk verzoek van de raad het inwonertal per de eerste dag van de vierde maand voorafgaande aan de maand van de kandidaatstelling vaststellen, indien aannemelijk is dat een in dat artikel genoemd inwonertal op genoemde datum is overschreden. In dat geval geldt dit tijdstip als peildatum.

Artikel 2

In deze wet wordt verstaan onder ingezetenen: zij die hun werkelijke woonplaats in de gemeente hebben.

Artikel 3

 
 
 

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 5

 
 
 

Titel II. De inrichting en samenstelling van het gemeentebestuur

 
 
 

Hoofdstuk I. Algemene bepaling

 
 
 

Artikel 6

 
 
 

Hoofdstuk II. De raad

 
 
 

Artikel 7

 
 
 

Artikel 8

 
 
 

Artikel 9

 
 
 

Artikel 10

 
 
 

Artikel 11

 
 
 

Artikel 12

 
 
 

Artikel 13

 
 
 

Artikel 14

 
 
 

Artikel 15

 
 
 

Artikel 16

 
 
 

Artikel 17

 
 
 

Artikel 18

 
 
 

Artikel 19

 
 
 

Artikel 20

 
 
 

Artikel 21

 
 
 

Artikel 22

 
 
 

Artikel 23

 
 
 

Artikel 24

 
 
 

Artikel 25

 
 
 

Artikel 26

 
 
 

Artikel 27

 
 
 

Artikel 28

 
 
 

Artikel 29

 
 
 

Artikel 30

 
 
 

Artikel 31

 
 
 

Artikel 32

 
 
 

Artikel 32a

 
 
 

Artikel 33

 
 
 

Hoofdstuk III. Het college van burgemeester en wethouders

 
 
 

Artikel 34

 
 
 

Artikel 35

 
 
 

Artikel 36

 
 
 

Artikel 36a

 
 
 

Artikel 36b

 
 
 

Artikel 37

 
 
 

Artikel 38

 
 
 

Artikel 39

 
 
 

Artikel 40

 
 
 

Artikel 41

 
 
 

Artikel 41a

 
 
 

Artikel 41b

 
 
 

Artikel 41c

 
 
 

Artikel 42

 
 
 

Artikel 43

 
 
 

Artikel 44

 
 
 

Artikel 44a

 
 
 

Artikel 44b

 
 
 

Artikel 44c

 
 
 

Artikel 44d

 
 
 

Artikel 44e

 
 
 

Artikel 44f

 
 
 

Artikel 44g

 
 
 

Artikel 44h

 
 
 

Artikel 44i

 
 
 

Artikel 44j

 
 
 

Artikel 45

 
 
 

Artikel 45a

 
 
 

Artikel 45b

 
 
 

Artikel 46

 
 
 

Artikel 47

 
 
 

Artikel 48 [Vervallen per 07-03-2002]

 
 
 

Artikel 49

 
 
 

Artikel 50

 
 
 

Artikel 51 [Vervallen per 07-03-2002]

 
 
 

Artikel 52

 
 
 

Artikel 53

 
 
 

Artikel 53a

 
 
 

Artikel 54

 
 
 

Artikel 55

 
 
 

Artikel 56

 
 
 

Artikel 57

 
 
 

Artikel 58

 
 
 

Artikel 59

 
 
 

Artikel 59a

 
 
 

Artikel 60

 
 
 

Hoofdstuk IV. De burgemeester

 
 
 

Artikel 61

 
 
 

Artikel 61a

 
 
 

Artikel 61b

 
 
 

Artikel 61c

 
 
 

Artikel 61d [Vervallen per 01-02-2016]

 
 
 

Artikel 61e [Vervallen per 19-12-2008]

 
 
 

Artikel 62

 
 
 

Artikel 63

 
 
 

Artikel 64

 
 
 

Artikel 65

 
 
 

Artikel 66

 
 
 

Artikel 67

 
 
 

Artikel 68

 
 
 

Artikel 69

 
 
 

Artikel 70

 
 
 

Artikel 71

 
 
 

Artikel 72

 
 
 

Artikel 73

 
 
 

Artikel 74

 
 
 

Artikel 75 [Vervallen per 02-11-2005]

 
 
 

Artikel 76

 
 
 

Artikel 77

 
 
 

Artikel 78

 
 
 

Artikel 79

 
 
 

Artikel 80

 
 
 

Artikel 81

 
 
 

Artikel 81bis

 
 
 

Hoofdstuk IVa. De rekenkamer

 
 
 

Paragraaf 1. De gemeentelijke rekenkamer

 
 
 

Artikel 81a

 
 
 

Artikel 81b

 
 
 

Artikel 81c

 
 
 

Artikel 81d

 
 
 

Artikel 81e

 
 
 

Artikel 81f

 
 
 

Artikel 81g

 
 
 

Artikel 81h

 
 
 

Artikel 81i

 
 
 

Artikel 81j

 
 
 

Artikel 81k

 
 
 

Paragraaf 2. De gemeenschappelijke rekenkamer

 
 
 

Artikel 81l

 
 
 

Artikel 81m

 
 
 

Artikel 81n

 
 
 

Artikel 81o

 
 
 

Hoofdstuk IVb. De rekenkamerfunctie

 
 
 

Artikel 81oa

 
 
 

Hoofdstuk IVc. De ombudsman

 
 
 

Paragraaf 1. Algemene bepaling

 
 
 

Artikel 81p

 
 
 

Paragraaf 2. De gemeentelijke ombudsman

 
 
 

Artikel 81q

 
 
 

Artikel 81r

 
 
 

Artikel 81s

 
 
 

Artikel 81t

 
 
 

Artikel 81u

 
 
 

Artikel 81v

 
 
 

Paragraaf 3. De gemeentelijke ombudscommissie

 
 
 

Artikel 81w

 
 
 

Artikel 81x

 
 
 

Paragraaf 4. De gezamenlijke ombudsman en de gezamenlijke ombudscommissie

 
 
 

Artikel 81y

 
 
 

Artikel 81z

 
 
 

Hoofdstuk V. De commissies

 
 
 

Artikel 82

 
 
 

Artikel 83

 
 
 

Artikel 84

 
 
 

Artikel 85

 
 
 

Artikel 86

 
 
 

Artikel 87 [Vervallen per 19-03-2014]

 
 
 

Artikel 87a [Vervallen per 19-03-2014]

 
 
 

Artikel 88 [Vervallen per 19-03-2014]

 
 
 

Artikel 89 [Vervallen per 19-03-2014]

 
 
 

Artikel 89a [Vervallen per 19-03-2014]

 
 
 

Artikel 90 [Vervallen per 19-03-2014]

 
 
 

Artikel 91 [Vervallen per 19-03-2014]

 
 
 

Artikel 92 [Vervallen per 19-03-2014]

 
 
 

Artikel 93 [Vervallen per 07-03-2002]

 
 
 

Artikel 94 [Vervallen per 07-03-2002]

 
 
 

Hoofdstuk VI. Geldelijke voorzieningen ten behoeve van de leden van de raad en de commissies

 
 
 

Artikel 95

 
 
 

Artikel 96

 
 
 

Artikel 97 [Vervallen per 10-07-2021]

 
 
 

Artikel 98

 
 
 

Artikel 99

 
 
 

Hoofdstuk VII. De secretaris en de griffier

 
 
 

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

 
 
 

Artikel 100

 
 
 

Artikel 101

 
 
 

Paragraaf 2. De secretaris

 
 
 

Artikel 102

 
 
 

Artikel 103

 
 
 

Artikel 104

 
 
 

Artikel 105 [Vervallen per 02-11-2005]

 
 
 

Artikel 106

 
 
 

Paragraaf 3. De griffier

 
 
 

Artikel 107

 
 
 

Artikel 107a

 
 
 

Artikel 107b

 
 
 

Artikel 107c [Vervallen per 02-11-2005]

 
 
 

Artikel 107d

 
 
 

Artikel 107e

 
 
 

Titel III. De bevoegdheid van het gemeentebestuur

 
 
 

Hoofdstuk VIII. Algemene bepalingen

 
 
 

§ 1. Inleidende bepalingen

 
 
 

Artikel 108

 
 
 

Artikel 109

 
 
 

Artikel 110

 
 
 

Artikel 111

 
 
 

§ 2. Verhouding tot de provincie en het Rijk

 
 
 

Artikel 112

 
 
 

Artikel 113

 
 
 

Artikel 114

 
 
 

Artikel 115

 
 
 

Artikel 116

 
 
 

Artikel 117

 
 
 

Artikel 118

 
 
 

Artikel 119

 
 
 

Artikel 120

 
 
 

Artikel 121

 
 
 

Artikel 122

 
 
 

§ 3. Bijzondere voorzieningen

 
 
 

Artikel 123

 
 
 

Artikel 124

 
 
 

Artikel 124a

 
 
 

Artikel 124b

 
 
 

Artikel 124c

 
 
 

Artikel 124d

 
 
 

Artikel 124e

 
 
 

Artikel 124f

 
 
 

Artikel 124g

 
 
 

Artikel 124h

 
 
 

Artikel 124i [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

§ 4. Bestuursdwang

 
 
 

Artikel 125

 
 
 

Artikel 126 [Vervallen per 01-01-1998]

 
 
 

Artikel 127 [Vervallen per 01-01-1998]

 
 
 

Artikel 128 [Vervallen per 01-01-1998]

 
 
 

Artikel 129 [Vervallen per 01-01-1998]

 
 
 

Artikel 130 [Vervallen per 01-01-1998]

 
 
 

Artikel 131 [Vervallen per 01-01-1998]

 
 
 

Artikel 132 [Vervallen per 01-01-1998]

 
 
 

Artikel 133 [Vervallen per 01-01-1998]

 
 
 

Artikel 134 [Vervallen per 01-01-1998]

 
 
 

Artikel 135 [Vervallen per 01-10-2012]

 
 
 

Artikel 136 [Vervallen per 01-01-1998]

 
 
 

Artikel 137 [Vervallen per 01-01-1998]

 
 
 

Artikel 138 [Vervallen per 01-12-1998]

 
 
 

§ 5. [Vervallen per 01-07-2021]

 
 
 

Artikel 139 [Vervallen per 01-07-2021]

 
 
 

Artikel 140 [Vervallen per 01-07-2021]

 
 
 

Artikel 141 [Vervallen per 01-07-2021]

 
 
 

Artikel 142 [Vervallen per 01-07-2021]

 
 
 

Artikel 143 [Vervallen per 01-07-2021]

 
 
 

Artikel 144 [Vervallen per 01-07-2021]

 
 
 

§ 6. Termijnen

 
 
 

Artikel 145

 
 
 

Artikel 146 [Vervallen per 01-01-1994]

 
 
 

Hoofdstuk IX. De bevoegdheid van de raad

 
 
 

Artikel 147

 
 
 

Artikel 147a

 
 
 

Artikel 147b

 
 
 

Artikel 148 [Vervallen per 07-03-2002]

 
 
 

Artikel 149

 
 
 

Artikel 149a

 
 
 

Artikel 150

 
 
 

Artikel 151 [Vervallen per 07-03-2002]

 
 
 

Artikel 151a

 
 
 

Artikel 151b

 
 
 

Artikel 151c

 
 
 

Artikel 151d

 
 
 

Artikel 152 [Vervallen per 07-03-2002]

 
 
 

Artikel 153 [Vervallen per 07-03-2002]

 
 
 

Artikel 154

 
 
 

Artikel 154a

 
 
 

Artikel 154b

 
 
 

Artikel 154c

 
 
 

Artikel 154d

 
 
 

Artikel 154e

 
 
 

Artikel 154f [Vervallen per 23-02-2011]

 
 
 

Artikel 154g [Vervallen per 01-07-2009]

 
 
 

Artikel 154h [Vervallen per 01-07-2009]

 
 
 

Artikel 154i [Vervallen per 01-07-2009]

 
 
 

Artikel 154j [Vervallen per 01-07-2009]

 
 
 

Artikel 154k

 
 
 

Artikel 154l

 
 
 

Artikel 154m

 
 
 

Artikel 154n

 
 
 

Artikel 155

 
 
 

Artikel 155a

 
 
 

Artikel 155b

 
 
 

Artikel 155c

 
 
 

Artikel 155d

 
 
 

Artikel 155e

 
 
 

Artikel 155f

 
 
 

Artikel 156

 
 
 

Artikel 157

 
 
 

Artikel 158

 
 
 

Artikel 159 [Vervallen per 07-03-2002]

 
 
 

Hoofdstuk X. De bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders

 
 
 

Artikel 160

 
 
 

Artikel 161 [Vervallen per 07-03-2002]

 
 
 

Artikel 162 [Vervallen per 07-03-2002]

 
 
 

Artikel 163 [Vervallen per 07-03-2002]

 
 
 

Artikel 164 [Vervallen per 07-03-2002]

 
 
 

Artikel 165

 
 
 

Artikel 166

 
 
 

Artikel 167

 
 
 

Artikel 168

 
 
 

Artikel 169

 
 
 

Hoofdstuk XI. De bevoegdheid van de burgemeester

 
 
 

Artikel 170

 
 
 

Artikel 171

 
 
 

Artikel 172

 
 
 

Artikel 172a

 
 
 

Artikel 172b

 
 
 

Artikel 173 [Vervallen per 01-10-2010]

 
 
 

Artikel 174

 
 
 

Artikel 174a

 
 
 

Artikel 174b

 
 
 

Artikel 175

 
 
 

Artikel 176

 
 
 

Artikel 176a

 
 
 

Artikel 177

 
 
 

Artikel 178

 
 
 

Artikel 179

 
 
 

Artikel 180

 
 
 

Artikel 181 [Vervallen per 07-03-2002]

 
 
 

Hoofdstuk XIa. De bevoegdheid van de rekenkamer

 
 
 

Artikel 182

 
 
 

Artikel 183

 
 
 

Artikel 184

 
 
 

Artikel 184a

 
 
 

Artikel 185

 
 
 

Titel IV. De financiën van de gemeente

 
 
 

Hoofdstuk XII. Algemene bepalingen

 
 
 

Artikel 186

 
 
 

Artikel 187

 
 
 

Artikel 188 [Vervallen per 07-03-2002]

 
 
 

Hoofdstuk XIII. De begroting en de jaarrekening

 
 
 

§ 1. De begroting

 
 
 

Artikel 189

 
 
 

Artikel 190

 
 
 

Artikel 191

 
 
 

Artikel 192

 
 
 

Artikel 193

 
 
 

Artikel 194

 
 
 

Artikel 195

 
 
 

Artikel 196 [Vervallen per 01-08-1996]

 
 
 

Paragraaf 2. De jaarrekening

 
 
 

Artikel 197

 
 
 

Artikel 198

 
 
 

Artikel 199

 
 
 

Artikel 200

 
 
 

Artikel 201

 
 
 

Artikel 202 [Vervallen per 07-03-2002]

 
 
 

§ 3. Goedkeuring van de begroting

 
 
 

Artikel 203

 
 
 

Artikel 204 [Vervallen per 01-01-1994]

 
 
 

Artikel 205

 
 
 

Artikel 206

 
 
 

Artikel 207

 
 
 

Artikel 208

 
 
 

Artikel 209

 
 
 

Artikel 210

 
 
 

Artikel 211

 
 
 

Hoofdstuk XIV. De administratie en de controle

 
 
 

Artikel 212

 
 
 

Artikel 213

 
 
 

Artikel 213a

 
 
 

Artikel 214

 
 
 

Artikel 215

 
 
 

Hoofdstuk XV. De gemeentelijke belastingen

 
 
 

§ 1. Algemene bepalingen

 
 
 

Artikel 216

 
 
 

Artikel 217

 
 
 

Artikel 218 [Vervallen per 01-07-1996]

 
 
 

Artikel 218a [Vervallen per 01-07-1996]

 
 
 

Artikel 218b [Vervallen per 01-07-1996]

 
 
 

Artikel 219

 
 
 

§ 2. Bijzondere bepalingen omtrent de onroerende-zaakbelastingen

 
 
 

Artikel 220

 
 
 

Artikel 220a

 
 
 

Artikel 220b

 
 
 

Artikel 220c

 
 
 

Artikel 220d

 
 
 

Artikel 220e

 
 
 

Artikel 220f

 
 
 

Artikel 220g [Vervallen per 29-12-2007]

 
 
 

Artikel 220h

 
 
 

Artikel 220i [Vervallen per 01-01-2007]

 
 
 

§ 3. Bijzondere bepalingen omtrent de andere belastingen dan de onroerende-zaakbelastingen

 
 
 

Artikel 221

 
 
 

Artikel 222

 
 
 

Artikel 223

 
 
 

Artikel 224

 
 
 

Artikel 225

 
 
 

Artikel 226

 
 
 

Artikel 227

 
 
 

Artikel 227a [Vervallen per 01-01-1995]

 
 
 

Artikel 228

 
 
 

Artikel 228a

 
 
 

Artikel 229

 
 
 

Artikel 229a

 
 
 

Artikel 229b

 
 
 

Artikel 229c

 
 
 

Artikel 229d [Vervallen per 05-02-2005]

 
 
 

§ 4. Heffing en invordering

 
 
 

Artikel 230

 
 
 

Artikel 231

 
 
 

Artikel 232

 
 
 

Artikel 233

 
 
 

Artikel 233a

 
 
 

Artikel 234

 
 
 

Artikel 234a [Vervallen per 01-01-1994]

 
 
 

Artikel 234b [Vervallen per 01-01-1994]

 
 
 

Artikel 235

 
 
 

Artikel 236

 
 
 

Artikel 237

 
 
 

Artikel 238

 
 
 

Artikel 239

 
 
 

Artikel 240 [Vervallen per 01-01-1998]

 
 
 

Artikel 241 [Vervallen per 01-01-2005]

 
 
 

Artikel 242

 
 
 

Artikel 243

 
 
 

Artikel 244

 
 
 

Artikel 245 [Vervallen per 01-01-1998]

 
 
 

Artikel 246 [Vervallen per 01-01-1998]

 
 
 

Artikel 246a

 
 
 

Artikel 247 [Vervallen per 01-07-1997]

 
 
 

Artikel 248 [Vervallen per 01-09-1999]

 
 
 

Artikel 249

 
 
 

Artikel 250

 
 
 

Artikel 250a [Vervallen per 01-01-1994]

 
 
 

Artikel 251

 
 
 

Artikel 251a [Vervallen per 01-01-1994]

 
 
 

Artikel 252

 
 
 

Artikel 253

 
 
 

Artikel 254

 
 
 

Artikel 255

 
 
 

Artikel 255a [Vervallen per 05-02-2005]

 
 
 

Artikel 256

 
 
 

Artikel 257

 
 
 

Artikel 258 [Vervallen per 01-07-1997]

 
 
 

Titel V. Aanvullende bepalingen inzake het toezicht op het gemeentebestuur

 
 
 

Hoofdstuk XVI. Goedkeuring

 
 
 

Artikel 259

 
 
 

Artikel 260 [Vervallen per 01-01-1998]

 
 
 

Artikel 261 [Vervallen per 01-01-1998]

 
 
 

Artikel 262 [Vervallen per 01-01-1998]

 
 
 

Artikel 263 [Vervallen per 01-01-1998]

 
 
 

Artikel 264 [Vervallen per 01-01-1998]

 
 
 

Artikel 265 [Vervallen per 01-01-1998]

 
 
 

Artikel 266

 
 
 

Artikel 267 [Vervallen per 01-01-1998]

 
 
 

Hoofdstuk XVII. Schorsing en vernietiging

 
 
 

Artikel 268

 
 
 

Artikel 269 [Vervallen per 01-01-1998]

 
 
 

Artikel 270 [Vervallen per 01-01-1998]

 
 
 

Artikel 271 [Vervallen per 01-01-1998]

 
 
 

Artikel 272 [Vervallen per 01-01-1998]

 
 
 

Artikel 273

 
 
 

Artikel 273a

 
 
 

Artikel 274

 
 
 

Artikel 275

 
 
 

Artikel 276 [Vervallen per 01-01-1998]

 
 
 

Artikel 277

 
 
 

Artikel 278

 
 
 

Artikel 278a

 
 
 

Artikel 279

 
 
 

Artikel 280 [Vervallen per 01-01-1998]

 
 
 

Artikel 281

 
 
 

Artikel 281a

 
 
 

Titel VI

 
 
 

Artikel 282 [Vervallen per 21-02-2001]

 
 
 

Artikel 283 [Vervallen per 21-02-2001]

 
 
 

Artikel 284 [Vervallen per 21-02-2001]

 
 
 

Artikel 285 [Vervallen per 21-02-2001]

 
 
 

Artikel 286 [Vervallen per 21-02-2001]

 
 
 

Artikel 287 [Vervallen per 21-02-2001]

 
 
 

Artikel 288 [Vervallen per 21-02-2001]

 
 
 

Artikel 288a [Vervallen per 01-01-1994]

 
 
 

Titel VII. Overgangs- en slotbepalingen

 
 
 

Artikel 289 [Vervallen per 15-04-2009]

 
 
 

Artikel 290

 
 
 

Artikel 291

 
 
 

Artikel 292 [Vervallen per 15-04-2009]

 
 
 

Artikel 293 [Vervallen per 15-04-2009]

 
 
 

Artikel 294 [Vervallen per 15-04-2009]

 
 
 

Artikel 295 [Vervallen per 15-04-2009]

 
 
 

Artikel 296 [Vervallen per 15-04-2009]

 
 
 

Artikel 297 [Vervallen per 15-04-2009]

 
 
 

Artikel 298 [Vervallen per 15-04-2009]

 
 
 

Artikel 299 [Vervallen per 15-04-2009]

 
 
 

Artikel 299a [Vervallen per 15-04-2009]

 
 
 

Artikel 299b [Vervallen per 01-01-1994]

 
 
 

Artikel 300 [Vervallen per 15-04-2009]

 
 
 

Artikel 300a [Vervallen per 01-01-1994]

 
 
 

Artikel 300b [Vervallen per 01-01-1994]

 
 
 

Artikel 301 [Vervallen per 15-04-2009]

 
 
 

Artikel 302 [Vervallen per 15-04-2009]

 
 
 

Artikel 303 [Vervallen per 15-04-2009]

 
 
 

Artikel 304 [Vervallen per 15-04-2009]

 
 
 

Artikel 305 [Vervallen per 15-04-2009]

 
 
 

Artikel 305a [Vervallen per 01-01-2001]

 
 
 

Artikel 306 [Vervallen per 15-04-2009]

 
 
 

Artikel 307 [Vervallen per 15-04-2009]

 
 
 

Artikel 308 [Vervallen per 15-04-2009]

 
 
 

Artikel 309 [Vervallen per 15-04-2009]

 
 
 

Artikel 310

 
 
 

Inhoudsopgave

 
 
 

Bijlage I. bedoeld in , van de Gemeentewet

 
 
 

Bijlage [Vervallen per 23-02-2011]