Wetboek van Strafrecht [Tekst geldig vanaf 01-07-2021 tot 01-01-2022]

Inhoudsopgave

Opschrift

Wetboek van Strafrecht

[Tekst geldig vanaf 01-07-2021 tot 01-01-2022]

Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is een nieuw Wetboek van Strafrecht vast te stellen;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze, vast te stellen de navolgende bepalingen, welke zullen uitmaken het Wetboek van Strafrecht.

Eerste Boek. Algemene bepalingen

Titel I. Omvang van de werking van de strafwet

Artikel 1

1.

Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.

2.

Bij verandering in de wetgeving na het tijdstip waarop het feit begaan is, worden de voor de verdachte gunstigste bepalingen toegepast.

Artikel 2

 
 
 

Artikel 3

 
 
 

Artikel 4

 
 
 

Artikel 5

 
 
 

Artikel 6

 
 
 

Artikel 7

 
 
 

Artikel 8

 
 
 

Artikel 8a

 
 
 

Artikel 8b

 
 
 

Artikel 8c

 
 
 

Artikel 8d

 
 
 

Titel II. Straffen

 
 
 

Artikel 9

 
 
 

Artikel 9a

 
 
 

Artikel 10

 
 
 

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-1999]

 
 
 

Artikel 12a [Vervallen per 01-06-1953]

 
 
 

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 13a [Vervallen per 17-02-1999]

 
 
 

Artikel 13b [Vervallen per 01-06-1999]

 
 
 

Artikel 13c [Vervallen per 01-06-1999]

 
 
 

Artikel 13d [Vervallen per 24-12-1975]

 
 
 

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-1999]

 
 
 

Artikel 14a

 
 
 

Artikel 14b

 
 
 

Artikel 14c

 
 
 

Artikel 14d [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 14e

 
 
 

Artikel 14f [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 14fa [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 14g [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 14h [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 14i [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 14j [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 14k [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 14l [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 15a [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 15b [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 15c [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 15d [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 15e [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 15f [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 15g [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 15h [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 15i [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 15j [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 15k [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 15l [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-1987]

 
 
 

Artikel 17a [Vervallen per 01-06-1953]

 
 
 

Artikel 18

 
 
 

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 20 [Vervallen per 01-01-1999]

 
 
 

Artikel 21

 
 
 

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-1999]

 
 
 

Artikel 22a [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 22b

 
 
 

Artikel 22c

 
 
 

Artikel 22d

 
 
 

Artikel 22e [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 22f [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 22g [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 22h [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 22i [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 22j [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 22k [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 23

 
 
 

Artikel 24

 
 
 

Artikel 24a

 
 
 

Artikel 24b [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 24c

 
 
 

Artikel 24d [Vervallen per 01-09-2003]

 
 
 

Artikel 24e [Vervallen per 01-07-2008]

 
 
 

Artikel 25 [Vervallen per 01-01-1999]

 
 
 

Artikel 26 [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 27

 
 
 

Artikel 27a [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 27bis [Vervallen per 01-07-1965]

 
 
 

Artikel 27ter [Vervallen per 01-07-1965]

 
 
 

Artikel 27quater [Vervallen per 01-07-1965]

 
 
 

Artikel 28

 
 
 

Artikel 29

 
 
 

Artikel 30 [Vervallen per 01-12-1905]

 
 
 

Artikel 31

 
 
 

Artikel 32 [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 33

 
 
 

Artikel 33a

 
 
 

Artikel 33b

 
 
 

Artikel 33c

 
 
 

Artikel 34

 
 
 

Artikel 35 [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 36

 
 
 

Titel IIA. Maatregelen

 
 
 

Eerste afdeling. Onttrekking aan het verkeer, ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel en schadevergoeding

 
 
 

Artikel 36a [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 36b

 
 
 

Artikel 36c

 
 
 

Artikel 36d

 
 
 

Artikel 36e

 
 
 

Artikel 36f

 
 
 

Tweede afdeling. Plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis en terbeschikkingstelling

 
 
 

Artikel 37 [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 37a

 
 
 

Artikel 37b

 
 
 

Artikel 37c [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 37d [Vervallen per 01-01-2019]

 
 
 

Artikel 37e [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 37f [Vervallen per 01-09-1988]

 
 
 

Artikel 37g [Vervallen per 01-09-1988]

 
 
 

Artikel 37h [Vervallen per 01-09-1988]

 
 
 

Artikel 37i [Vervallen per 01-09-1988]

 
 
 

Artikel 37j [Vervallen per 01-09-1988]

 
 
 

Artikel 38

 
 
 

Artikel 38a

 
 
 

Artikel 38b [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 38c [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 38d

 
 
 

Artikel 38e

 
 
 

Artikel 38f [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 38g [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 38h [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 38i [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 38j

 
 
 

Artikel 38k [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 38l [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 38la [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 38lb [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Derde afdeling. Plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders

 
 
 

Artikel 38m

 
 
 

Artikel 38n

 
 
 

Artikel 38o [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 38p

 
 
 

Artikel 38q [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 38r [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 38s [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 38t [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 38u [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Vierde afdeling. Gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregelen

 
 
 

Artikel 38v

 
 
 

Artikel 38w

 
 
 

Artikel 38x [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 38ij [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 38z

 
 
 

Artikel 38aa [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 38ab [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 38ac [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 38ad [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 38ae [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 38af [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 38ag [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Titel III. Uitsluiting en verhoging van strafbaarheid

 
 
 

Artikel 39

 
 
 

Artikel 39bis a [Vervallen per 01-07-1965]

 
 
 

Artikel 39ter [Vervallen per 01-07-1965]

 
 
 

Artikel 39quater [Vervallen per 01-07-1965]

 
 
 

Artikel 39quinquies [Vervallen per 01-07-1965]

 
 
 

Artikel 39sexies [Vervallen per 01-07-1965]

 
 
 

Artikel 39septies [Vervallen per 01-07-1965]

 
 
 

Artikel 39octies [Vervallen per 01-07-1965]

 
 
 

Artikel 39novies [Vervallen per 01-07-1965]

 
 
 

Artikel 39decies [Vervallen per 01-07-1965]

 
 
 

Artikel 40

 
 
 

Artikel 41

 
 
 

Artikel 42

 
 
 

Artikel 43

 
 
 

Artikel 43a

 
 
 

Artikel 43b

 
 
 

Artikel 43c [Vervallen per 01-07-2010]

 
 
 

Artikel 44

 
 
 

Titel IIIa. Gronden voor vermindering van straf

 
 
 

Artikel 44a

 
 
 

Titel IV. Poging en voorbereiding

 
 
 

Artikel 45

 
 
 

Artikel 46

 
 
 

Artikel 46a

 
 
 

Artikel 46b

 
 
 

Titel V. Deelneming aan strafbare feiten

 
 
 

Artikel 47

 
 
 

Artikel 48

 
 
 

Artikel 49

 
 
 

Artikel 50

 
 
 

Artikel 50a [Vervallen per 01-09-1976]

 
 
 

Artikel 51

 
 
 

Artikel 52

 
 
 

Artikel 53

 
 
 

Artikel 54

 
 
 

Artikel 54a

 
 
 

Titel VI. Samenloop van strafbare feiten

 
 
 

Artikel 55

 
 
 

Artikel 56

 
 
 

Artikel 57

 
 
 

Artikel 58

 
 
 

Artikel 59

 
 
 

Artikel 60

 
 
 

Artikel 60a

 
 
 

Artikel 61

 
 
 

Artikel 62

 
 
 

Artikel 63

 
 
 

Artikel 63a [Vervallen per 01-02-2001]

 
 
 

Titel VII. Indiening en intrekking van de klacht bij misdrijven alleen op klacht vervolgbaar

 
 
 

Artikel 64

 
 
 

Artikel 65

 
 
 

Artikel 66

 
 
 

Artikel 67

 
 
 

Artikel 67a [Vervallen per 26-04-1978]

 
 
 

Titel VIII. Verval van het recht tot strafvordering en van de straf

 
 
 

Artikel 68

 
 
 

Artikel 69

 
 
 

Artikel 70

 
 
 

Artikel 71

 
 
 

Artikel 72

 
 
 

Artikel 73

 
 
 

Artikel 74

 
 
 

Artikel 74a

 
 
 

Artikel 74b

 
 
 

Artikel 74c [Vervallen per 01-04-2013]

 
 
 

Artikel 75 [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 76 [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 76a [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 77

 
 
 

Artikel 77bis [Vervallen per 01-09-1995]

 
 
 

Titel VIII A. Bijzondere bepalingen voor jeugdigen en jongvolwassenen

 
 
 

Artikel 77a

 
 
 

Artikel 77b

 
 
 

Artikel 77c

 
 
 

Artikel 77d

 
 
 

Artikel 77e

 
 
 

Artikel 77f

 
 
 

Artikel 77g

 
 
 

Artikel 77g bis [Vervallen per 01-09-1995]

 
 
 

Artikel 77h

 
 
 

Artikel 77h bis [Vervallen per 01-09-1995]

 
 
 

Artikel 77i

 
 
 

Artikel 77j [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 77k [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 77l

 
 
 

Artikel 77m

 
 
 

Artikel 77ma

 
 
 

Artikel 77n

 
 
 

Artikel 77o [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 77p [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 77q [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 77r

 
 
 

Artikel 77s

 
 
 

Artikel 77s bis [Vervallen per 01-09-1995]

 
 
 

Artikel 77t [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 77ta

 
 
 

Artikel 77tb [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 77tc [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 77u [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 77v [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 77w

 
 
 

Artikel 77wa

 
 
 

Artikel 77wb [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 77wc

 
 
 

Artikel 77wd [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 77we

 
 
 

Artikel 77wf [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 77x

 
 
 

Artikel 77y

 
 
 

Artikel 77z

 
 
 

Artikel 77za

 
 
 

Artikel 77aa

 
 
 

Artikel 77bb

 
 
 

Artikel 77cc [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 77cca [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 77dd [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 77ee [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 77ff [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 77gg

 
 
 

Artikel 77hh [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 77ii [Vervallen per 01-09-1995]

 
 
 

Artikel 77jj [Vervallen per 01-09-1995]

 
 
 

Artikel 77kk [Vervallen per 01-09-1995]

 
 
 

Titel IX. Betekenis van sommige in het wetboek voorkomende uitdrukkingen

 
 
 

Artikel 78

 
 
 

Artikel 78a

 
 
 

Artikel 78b

 
 
 

Artikel 78c

 
 
 

Artikel 79

 
 
 

Artikel 80

 
 
 

Artikel 80bis

 
 
 

Artikel 80ter

 
 
 

Artikel 80quater

 
 
 

Artikel 80quinquies

 
 
 

Artikel 80sexies

 
 
 

Artikel 80septies

 
 
 

Artikel 81

 
 
 

Artikel 82

 
 
 

Artikel 82a

 
 
 

Artikel 83

 
 
 

Artikel 83a

 
 
 

Artikel 83b

 
 
 

Artikel 83bis [Vervallen per 29-03-1971]

 
 
 

Artikel 84

 
 
 

Artikel 84bis

 
 
 

Artikel 84ter [Vervallen per 01-01-2010]

 
 
 

Artikel 85

 
 
 

Artikel 86

 
 
 

Artikel 86a

 
 
 

Artikel 86b

 
 
 

Artikel 87

 
 
 

Artikel 87a

 
 
 

Artikel 87b

 
 
 

Artikel 88

 
 
 

Artikel 89

 
 
 

Artikel 90

 
 
 

Artikel 90bis

 
 
 

Artikel 90ter

 
 
 

Artikel 90quater

 
 
 

Artikel 90quinquies

 
 
 

Artikel 90sexies

 
 
 

Artikel 90septies

 
 
 

Artikel 90octies

 
 
 

Artikel 90novies [Nog niet in werking]

 
 
 

Slotbepaling

 
 
 

Artikel 91

 
 
 

Tweede Boek. Misdrijven

 
 
 

Titel I. Misdrijven tegen de veiligheid van de staat

 
 
 

Artikel 92

 
 
 

Artikel 93

 
 
 

Artikel 94

 
 
 

Artikel 95

 
 
 

Artikel 95a

 
 
 

Artikel 96

 
 
 

Artikel 97

 
 
 

Artikel 97a

 
 
 

Artikel 97b

 
 
 

Artikel 98

 
 
 

Artikel 98a

 
 
 

Artikel 98b

 
 
 

Artikel 98c

 
 
 

Artikel 99

 
 
 

Artikel 100

 
 
 

Artikel 101

 
 
 

Artikel 102

 
 
 

Artikel 103

 
 
 

Artikel 103a

 
 
 

Artikel 104

 
 
 

Artikel 105

 
 
 

Artikel 106

 
 
 

Artikel 107

 
 
 

Artikel 107a

 
 
 

Titel II. Misdrijven tegen de koninklijke waardigheid

 
 
 

Artikel 108

 
 
 

Artikel 109

 
 
 

Artikel 110

 
 
 

Artikel 111 [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 112 [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 113 [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 114

 
 
 

Artikel 114a

 
 
 

Artikel 114b

 
 
 

Titel III. Misdrijven tegen hoofden van bevriende Staten en andere internationaal beschermde personen

 
 
 

Artikel 115

 
 
 

Artikel 116

 
 
 

Artikel 117

 
 
 

Artikel 117a

 
 
 

Artikel 117b

 
 
 

Artikel 118 [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 119 [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 120

 
 
 

Artikel 120a

 
 
 

Artikel 120b

 
 
 

Artikel 120c

 
 
 

Titel IV. Misdrijven betreffende de uitoefening van staatsplichten en staatsrechten

 
 
 

Artikel 121

 
 
 

Artikel 121a

 
 
 

Artikel 122

 
 
 

Artikel 123

 
 
 

Artikel 123a

 
 
 

Artikel 124

 
 
 

Artikel 124a

 
 
 

Artikel 125

 
 
 

Artikel 126

 
 
 

Artikel 127

 
 
 

Artikel 128

 
 
 

Artikel 129

 
 
 

Artikel 130

 
 
 

Artikel 130a

 
 
 

Artikel 130b

 
 
 

Titel V. Misdrijven tegen de openbare orde

 
 
 

Artikel 131

 
 
 

Artikel 132

 
 
 

Artikel 133

 
 
 

Artikel 134

 
 
 

Artikel 134a

 
 
 

Artikel 134bis [Vervallen per 01-04-1994]

 
 
 

Artikel 135

 
 
 

Artikel 136

 
 
 

Artikel 137

 
 
 

Artikel 137a [Vervallen per 26-04-1978]

 
 
 

Artikel 137b [Vervallen per 26-04-1978]

 
 
 

Artikel 137c

 
 
 

Artikel 137d

 
 
 

Artikel 137e

 
 
 

Artikel 137f

 
 
 

Artikel 137g

 
 
 

Artikel 137h

 
 
 

Artikel 138

 
 
 

Artikel 138a

 
 
 

Artikel 138ab

 
 
 

Artikel 138b

 
 
 

Artikel 138c

 
 
 

Artikel 139

 
 
 

Artikel 139a

 
 
 

Artikel 139b

 
 
 

Artikel 139c

 
 
 

Artikel 139d

 
 
 

Artikel 139e

 
 
 

Artikel 139f

 
 
 

Artikel 139g

 
 
 

Artikel 139h

 
 
 

Artikel 140

 
 
 

Artikel 140a

 
 
 

Artikel 141

 
 
 

Artikel 141a

 
 
 

Artikel 142

 
 
 

Artikel 142a

 
 
 

Artikel 143

 
 
 

Artikel 144

 
 
 

Artikel 145

 
 
 

Artikel 146

 
 
 

Artikel 147 [Vervallen per 01-03-2014]

 
 
 

Artikel 147a [Vervallen per 01-03-2014]

 
 
 

Artikel 148

 
 
 

Artikel 149

 
 
 

Artikel 150

 
 
 

Artikel 151

 
 
 

Artikel 151a

 
 
 

Artikel 151b

 
 
 

Artikel 151c

 
 
 

Artikel 152

 
 
 

Titel VI. [Vervallen per 16-10-2018]

 
 
 

Artikel 153 [Vervallen per 01-02-2006]

 
 
 

Artikel 154 [Vervallen per 01-02-2006]

 
 
 

Artikel 155 [Vervallen per 01-02-2006]

 
 
 

Artikel 156 [Vervallen per 01-02-2006]

 
 
 

Titel VII. Misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen wordt in gevaar gebracht

 
 
 

Artikel 157

 
 
 

Artikel 158

 
 
 

Artikel 159

 
 
 

Artikel 160

 
 
 

Artikel 161

 
 
 

Artikel 161bis

 
 
 

Artikel 161ter

 
 
 

Artikel 161quater

 
 
 

Artikel 161quinquies

 
 
 

Artikel 161sexies

 
 
 

Artikel 161septies

 
 
 

Artikel 162

 
 
 

Artikel 162a

 
 
 

Artikel 163

 
 
 

Artikel 164

 
 
 

Artikel 165

 
 
 

Artikel 166

 
 
 

Artikel 167

 
 
 

Artikel 168

 
 
 

Artikel 169

 
 
 

Artikel 170

 
 
 

Artikel 171

 
 
 

Artikel 172

 
 
 

Artikel 173

 
 
 

Artikel 173a

 
 
 

Artikel 173b

 
 
 

Artikel 174

 
 
 

Artikel 175

 
 
 

Artikel 175a

 
 
 

Artikel 175b

 
 
 

Artikel 176

 
 
 

Artikel 176a

 
 
 

Artikel 176b

 
 
 

Artikel 176c

 
 
 

Titel VIII. Misdrijven tegen het openbaar gezag

 
 
 

Artikel 177

 
 
 

Artikel 177a [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 178

 
 
 

Artikel 178a

 
 
 

Artikel 179

 
 
 

Artikel 180

 
 
 

Artikel 181

 
 
 

Artikel 182

 
 
 

Artikel 183

 
 
 

Artikel 184

 
 
 

Artikel 184a

 
 
 

Artikel 185

 
 
 

Artikel 185a

 
 
 

Artikel 186

 
 
 

Artikel 187

 
 
 

Artikel 188

 
 
 

Artikel 189

 
 
 

Artikel 190

 
 
 

Artikel 191

 
 
 

Artikel 192

 
 
 

Artikel 192a

 
 
 

Artikel 192b

 
 
 

Artikel 192c

 
 
 

Artikel 192d

 
 
 

Artikel 193

 
 
 

Artikel 194

 
 
 

Artikel 195

 
 
 

Artikel 196

 
 
 

Artikel 197

 
 
 

Artikel 197a

 
 
 

Artikel 197b

 
 
 

Artikel 197c

 
 
 

Artikel 197d

 
 
 

Artikel 198

 
 
 

Artikel 199

 
 
 

Artikel 200

 
 
 

Artikel 201

 
 
 

Artikel 202

 
 
 

Artikel 203

 
 
 

Artikel 204

 
 
 

Artikel 205

 
 
 

Artikel 206

 
 
 

Titel IX. Meineed

 
 
 

Artikel 207

 
 
 

Artikel 207a

 
 
 

Artikel 207b

 
 
 

Titel X. Valsheid in muntspeciën en munt- en bankbiljetten

 
 
 

Artikel 208

 
 
 

Artikel 209

 
 
 

Artikel 210

 
 
 

Artikel 211 [Vervallen per 23-05-2001]

 
 
 

Artikel 212 [Vervallen per 02-05-1932]

 
 
 

Artikel 213

 
 
 

Artikel 214

 
 
 

Artikel 214bis

 
 
 

Artikel 215

 
 
 

Titel XI. Valsheid in zegels en merken

 
 
 

Artikel 216

 
 
 

Artikel 217

 
 
 

Artikel 218

 
 
 

Artikel 219

 
 
 

Artikel 220

 
 
 

Artikel 221

 
 
 

Artikel 222

 
 
 

Artikel 222bis

 
 
 

Artikel 223

 
 
 

Artikel 224

 
 
 

Titel XII. Valsheid met geschriften, gegevens en biometrische kenmerken

 
 
 

Artikel 225

 
 
 

Artikel 226

 
 
 

Artikel 227

 
 
 

Artikel 227a

 
 
 

Artikel 227b

 
 
 

Artikel 228

 
 
 

Artikel 229

 
 
 

Artikel 230

 
 
 

Artikel 231

 
 
 

Artikel 231a

 
 
 

Artikel 231b

 
 
 

Artikel 232

 
 
 

Artikel 233 [Vervallen per 28-07-1925]

 
 
 

Artikel 234

 
 
 

Artikel 235

 
 
 

Titel XIII. Misdrijven tegen de burgerlijke staat

 
 
 

Artikel 236

 
 
 

Artikel 237

 
 
 

Artikel 238

 
 
 

Titel XIV. Misdrijven tegen de zeden

 
 
 

Artikel 239

 
 
 

Artikel 240

 
 
 

Artikel 240a

 
 
 

Artikel 240b

 
 
 

Artikel 240bis [Vervallen per 21-05-1986]

 
 
 

Artikel 240ter [Vervallen per 21-05-1986]

 
 
 

Artikel 241 [Vervallen per 01-10-1971]

 
 
 

Artikel 242

 
 
 

Artikel 243

 
 
 

Artikel 244

 
 
 

Artikel 245

 
 
 

Artikel 246

 
 
 

Artikel 247

 
 
 

Artikel 248

 
 
 

Artikel 248a

 
 
 

Artikel 248b

 
 
 

Artikel 248c

 
 
 

Artikel 248d

 
 
 

Artikel 248e

 
 
 

Artikel 248f

 
 
 

Artikel 248bis [Vervallen per 12-05-1971]

 
 
 

Artikel 248ter [Vervallen per 01-10-2000]

 
 
 

Artikel 249

 
 
 

Artikel 250

 
 
 

Artikel 250a [Vervallen per 01-01-2005]

 
 
 

Artikel 250bis [Vervallen per 01-10-2000]

 
 
 

Artikel 250ter [Vervallen per 01-10-2000]

 
 
 

Artikel 251

 
 
 

Artikel 251bis [Vervallen per 01-11-1984]

 
 
 

Artikel 252

 
 
 

Artikel 253

 
 
 

Artikel 254

 
 
 

Artikel 254a

 
 
 

Artikel 254bis [Vervallen per 31-12-1964]

 
 
 

Titel XV. Verlating van hulpbehoevenden

 
 
 

Artikel 255

 
 
 

Artikel 256

 
 
 

Artikel 257

 
 
 

Artikel 258

 
 
 

Artikel 259

 
 
 

Artikel 260

 
 
 

Titel XVI. Belediging

 
 
 

Artikel 261

 
 
 

Artikel 262

 
 
 

Artikel 263 [Vervallen per 26-04-1978]

 
 
 

Artikel 264 [Vervallen per 26-04-1978]

 
 
 

Artikel 265

 
 
 

Artikel 266

 
 
 

Artikel 267

 
 
 

Artikel 268

 
 
 

Artikel 269

 
 
 

Artikel 270

 
 
 

Artikel 271

 
 
 

Titel XVII. Schending van geheimen

 
 
 

Artikel 272

 
 
 

Artikel 273

 
 
 

Artikel 273a

 
 
 

Artikel 273b

 
 
 

Artikel 273c

 
 
 

Artikel 273d

 
 
 

Artikel 273e

 
 
 

Titel XVIII. Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid

 
 
 

Artikel 273f

 
 
 

Artikel 273g [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 274

 
 
 

Artikel 275

 
 
 

Artikel 276

 
 
 

Artikel 277

 
 
 

Artikel 278

 
 
 

Artikel 279

 
 
 

Artikel 280

 
 
 

Artikel 281

 
 
 

Artikel 282

 
 
 

Artikel 282a

 
 
 

Artikel 282b

 
 
 

Artikel 282c

 
 
 

Artikel 283

 
 
 

Artikel 284

 
 
 

Artikel 284a

 
 
 

Artikel 285

 
 
 

Artikel 285a

 
 
 

Artikel 285b

 
 
 

Artikel 285c

 
 
 

Artikel 286

 
 
 

Artikel 286a

 
 
 

Titel XIX. Misdrijven tegen het leven gericht

 
 
 

Artikel 287

 
 
 

Artikel 288

 
 
 

Artikel 288a

 
 
 

Artikel 289

 
 
 

Artikel 289a

 
 
 

Artikel 290

 
 
 

Artikel 291

 
 
 

Artikel 292

 
 
 

Artikel 293

 
 
 

Artikel 294

 
 
 

Artikel 295

 
 
 

Artikel 295a

 
 
 

Titel XIXA. Afbreking van zwangerschap

 
 
 

Artikel 296

 
 
 

Artikel 297 [Vervallen per 01-11-1984]

 
 
 

Artikel 298 [Vervallen per 01-11-1984]

 
 
 

Artikel 299 [Vervallen per 07-04-1986]

 
 
 

Titel XX. Mishandeling

 
 
 

Artikel 300

 
 
 

Artikel 301

 
 
 

Artikel 302

 
 
 

Artikel 303

 
 
 

Artikel 304

 
 
 

Artikel 304a

 
 
 

Artikel 304b

 
 
 

Artikel 304c

 
 
 

Artikel 305

 
 
 

Artikel 306

 
 
 

Titel XXI. Veroorzaken van de dood of van lichamelijk letsel door schuld

 
 
 

Artikel 307

 
 
 

Artikel 308

 
 
 

Artikel 309

 
 
 

Titel XXII. Diefstal en stroperij

 
 
 

Artikel 310

 
 
 

Artikel 311

 
 
 

Artikel 312

 
 
 

Artikel 313

 
 
 

Artikel 314

 
 
 

Artikel 315

 
 
 

Artikel 316

 
 
 

Titel XXIII. Afpersing en afdreiging

 
 
 

Artikel 317

 
 
 

Artikel 318

 
 
 

Artikel 319

 
 
 

Artikel 320

 
 
 

Titel XXIV. Verduistering

 
 
 

Artikel 321

 
 
 

Artikel 322

 
 
 

Artikel 322a

 
 
 

Artikel 323

 
 
 

Artikel 323a

 
 
 

Artikel 324

 
 
 

Artikel 325

 
 
 

Titel XXV. Bedrog

 
 
 

Artikel 326

 
 
 

Artikel 326a

 
 
 

Artikel 326bis [Vervallen per 01-03-1993]

 
 
 

Artikel 326b

 
 
 

Artikel 326c

 
 
 

Artikel 326d

 
 
 

Artikel 326e

 
 
 

Artikel 327

 
 
 

Artikel 328

 
 
 

Artikel 328bis

 
 
 

Artikel 328ter

 
 
 

Artikel 328quater

 
 
 

Artikel 329

 
 
 

Artikel 329bis

 
 
 

Artikel 330

 
 
 

Artikel 331

 
 
 

Artikel 332

 
 
 

Artikel 333

 
 
 

Artikel 334

 
 
 

Artikel 335 [Vervallen per 18-07-1992]

 
 
 

Artikel 336

 
 
 

Artikel 336a [Vervallen per 18-07-1992]

 
 
 

Artikel 337

 
 
 

Artikel 338

 
 
 

Artikel 339

 
 
 

Titel XXVI. Benadeling van schuldeisers of rechthebbenden

 
 
 

Artikel 340

 
 
 

Artikel 341

 
 
 

Artikel 342

 
 
 

Artikel 343

 
 
 

Artikel 344

 
 
 

Artikel 344a

 
 
 

Artikel 344b

 
 
 

Artikel 345

 
 
 

Artikel 346 [Vervallen per 12-01-1956]

 
 
 

Artikel 347

 
 
 

Artikel 348

 
 
 

Artikel 348a

 
 
 

Artikel 349

 
 
 

Artikel 349bis [Vervallen per 01-11-1912]

 
 
 

Artikel 349ter [Vervallen per 01-11-1912]

 
 
 

Artikel 349quater [Vervallen per 01-11-1912]

 
 
 

Titel XXVII. Vernieling of beschadiging

 
 
 

Artikel 350

 
 
 

Artikel 350a

 
 
 

Artikel 350b

 
 
 

Artikel 350c

 
 
 

Artikel 350d

 
 
 

Artikel 351

 
 
 

Artikel 351bis

 
 
 

Artikel 352

 
 
 

Artikel 353

 
 
 

Artikel 354

 
 
 

Artikel 354a

 
 
 

Artikel 354b

 
 
 

Titel XXVIII. Ambtsmisdrijven

 
 
 

Artikel 355

 
 
 

Artikel 356

 
 
 

Artikel 357

 
 
 

Artikel 358

 
 
 

Artikel 358bis [Vervallen per 16-01-1980]

 
 
 

Artikel 358ter [Vervallen per 16-01-1980]

 
 
 

Artikel 358quater [Vervallen per 16-01-1980]

 
 
 

Artikel 359

 
 
 

Artikel 360

 
 
 

Artikel 361

 
 
 

Artikel 362 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 363

 
 
 

Artikel 364

 
 
 

Artikel 364a

 
 
 

Artikel 365

 
 
 

Artikel 366

 
 
 

Artikel 367

 
 
 

Artikel 368

 
 
 

Artikel 369 [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 370

 
 
 

Artikel 371

 
 
 

Artikel 372 [Vervallen per 01-09-2006]

 
 
 

Artikel 373 [Vervallen per 01-09-2006]

 
 
 

Artikel 374 [Vervallen per 01-09-2006]

 
 
 

Artikel 374bis [Vervallen per 01-09-2006]

 
 
 

Artikel 375 [Vervallen per 01-09-2006]

 
 
 

Artikel 376

 
 
 

Artikel 377

 
 
 

Artikel 378

 
 
 

Artikel 379

 
 
 

Artikel 380

 
 
 

Titel XXIX. Scheepvaart- en luchtvaartmisdrijven

 
 
 

Artikel 381

 
 
 

Artikel 382

 
 
 

Artikel 383

 
 
 

Artikel 384

 
 
 

Artikel 385

 
 
 

Artikel 385a

 
 
 

Artikel 385b

 
 
 

Artikel 385c

 
 
 

Artikel 385d

 
 
 

Artikel 386

 
 
 

Artikel 387

 
 
 

Artikel 388 [Vervallen per 01-02-2006]

 
 
 

Artikel 389 [Vervallen per 01-02-2006]

 
 
 

Artikel 389bis

 
 
 

Artikel 389ter

 
 
 

Artikel 390

 
 
 

Artikel 391 [Vervallen per 13-08-1973]

 
 
 

Artikel 392 [Vervallen per 01-10-1937]

 
 
 

Artikel 393 [Vervallen per 01-10-1937]

 
 
 

Artikel 394 [Vervallen per 13-08-1973]

 
 
 

Artikel 394bis [Vervallen per 13-08-1973]

 
 
 

Artikel 395

 
 
 

Artikel 396

 
 
 

Artikel 397

 
 
 

Artikel 398 [Vervallen per 13-08-1973]

 
 
 

Artikel 399 [Vervallen per 13-08-1973]

 
 
 

Artikel 400

 
 
 

Artikel 401

 
 
 

Artikel 402

 
 
 

Artikel 403

 
 
 

Artikel 404 [Vervallen per 13-08-1973]

 
 
 

Artikel 405

 
 
 

Artikel 406

 
 
 

Artikel 407

 
 
 

Artikel 408

 
 
 

Artikel 409

 
 
 

Artikel 410

 
 
 

Artikel 411

 
 
 

Artikel 412

 
 
 

Artikel 413

 
 
 

Artikel 414

 
 
 

Artikel 415

 
 
 

Artikel 415a

 
 
 

Artikel 415b

 
 
 

Artikel 415c

 
 
 

Titel XXX. Begunstiging

 
 
 

Artikel 416

 
 
 

Artikel 417

 
 
 

Artikel 417bis

 
 
 

Artikel 417ter

 
 
 

Artikel 418

 
 
 

Artikel 419

 
 
 

Artikel 420

 
 
 

Titel XXXA. Witwassen

 
 
 

Artikel 420bis

 
 
 

Artikel 420bis.1

 
 
 

Artikel 420ter

 
 
 

Artikel 420quater

 
 
 

Artikel 420quater.1

 
 
 

Artikel 420quinquies

 
 
 

Titel XXXI. Financieren van terrorisme

 
 
 

Artikel 421

 
 
 

Artikel 422 [Vervallen per 01-02-2006]

 
 
 

Artikel 423 [Vervallen per 01-02-2006]

 
 
 

Derde Boek. Overtredingen

 
 
 

Titel I. Overtredingen betreffende de algemene veiligheid van personen en goederen

 
 
 

Artikel 424

 
 
 

Artikel 425

 
 
 

Artikel 426

 
 
 

Artikel 426bis

 
 
 

Artikel 426ter

 
 
 

Artikel 427

 
 
 

Artikel 428

 
 
 

Artikel 429

 
 
 

Artikel 429a

 
 
 

Titel II. Overtredingen betreffende de openbare orde

 
 
 

Artikel 429bis [Vervallen per 01-03-2014]

 
 
 

Artikel 429ter [Vervallen per 01-02-1992]

 
 
 

Artikel 429quater

 
 
 

Artikel 429quinquies

 
 
 

Artikel 429sexies [Vervallen per 01-10-2010]

 
 
 

Artikel 430

 
 
 

Artikel 430a

 
 
 

Artikel 431

 
 
 

Artikel 432 [Vervallen per 01-10-2000]

 
 
 

Artikel 433 [Vervallen per 01-10-2000]

 
 
 

Artikel 434 [Vervallen per 01-10-2000]

 
 
 

Artikel 435

 
 
 

Artikel 435a

 
 
 

Artikel 435b

 
 
 

Artikel 435c

 
 
 

Artikel 435d

 
 
 

Artikel 435e

 
 
 

Artikel 435f [Vervallen per 01-01-2005]

 
 
 

Artikel 435g [Vervallen per 01-05-1971]

 
 
 

Artikel 436

 
 
 

Artikel 436a [Vervallen per 01-03-2001]

 
 
 

Artikel 437

 
 
 

Artikel 437bis

 
 
 

Artikel 437ter

 
 
 

Artikel 437quater

 
 
 

Artikel 438

 
 
 

Artikel 439

 
 
 

Artikel 440

 
 
 

Artikel 441

 
 
 

Artikel 441a

 
 
 

Artikel 441b

 
 
 

Artikel 442

 
 
 

Artikel 442a

 
 
 

Titel III. Overtredingen betreffende het openbaar gezag

 
 
 

Artikel 443

 
 
 

Artikel 444

 
 
 

Artikel 445

 
 
 

Artikel 446

 
 
 

Artikel 446a

 
 
 

Artikel 447

 
 
 

Artikel 447a

 
 
 

Artikel 447b

 
 
 

Artikel 447c

 
 
 

Artikel 447d

 
 
 

Artikel 447e

 
 
 

Titel IV. Overtredingen betreffende de burgerlijke staat

 
 
 

Artikel 448

 
 
 

Artikel 449

 
 
 

Titel V. Overtreding betreffende hulpbehoevenden

 
 
 

Artikel 450

 
 
 

Titel VI. Overtredingen betreffende de zeden

 
 
 

Artikel 451 [Vervallen per 21-05-1986]

 
 
 

Artikel 451bis [Vervallen per 01-01-1988]

 
 
 

Artikel 451ter [Vervallen per 01-01-1970]

 
 
 

Artikel 451quater [Vervallen per 01-11-1984]

 
 
 

Artikel 452 [Vervallen per 15-06-1911]

 
 
 

Artikel 453

 
 
 

Artikel 454 [Vervallen per 01-11-1967]

 
 
 

Artikel 455 [Vervallen per 01-09-1996]

 
 
 

Artikel 456 [Vervallen per 15-06-1911]

 
 
 

Artikel 457 [Vervallen per 31-12-1964]

 
 
 

Titel VII. Overtredingen betreffende de veldpolitie

 
 
 

Artikel 458

 
 
 

Artikel 459

 
 
 

Artikel 460

 
 
 

Artikel 461

 
 
 

Titel VIII. Ambtsovertredingen

 
 
 

Artikel 462

 
 
 

Artikel 463

 
 
 

Artikel 464

 
 
 

Artikel 465

 
 
 

Artikel 466

 
 
 

Artikel 467

 
 
 

Artikel 468

 
 
 

Artikel 468a

 
 
 

Titel IX. Scheepvaartovertredingen

 
 
 

Artikel 469 [Vervallen per 20-08-2013]

 
 
 

Artikel 470

 
 
 

Artikel 470a [Vervallen per 20-08-2013]

 
 
 

Artikel 471

 
 
 

Artikel 471a

 
 
 

Artikel 472

 
 
 

Artikel 473 [Vervallen per 01-09-1988]

 
 
 

Artikel 473a [Vervallen per 03-02-1955]

 
 
 

Artikel 474

 
 
 

Artikel 475

 
 
 

Artikel 476 [Vervallen per 20-08-2013]

 
 
 

Artikel 477 [Vervallen per 01-04-1991]

 
 
 

Artikel 478 [Vervallen per 01-04-1991]

 
 
 

Algemene slotbepaling

 
 
 

Artikel 479

 
 
 

Slotformulier en ondertekening