Burgerlijk Wetboek Boek 2 [Tekst geldig vanaf 01-07-2021 tot 01-01-2022]

Inhoudsopgave

Opschrift

Burgerlijk Wetboek Boek 2

[Tekst geldig vanaf 01-07-2021 tot 01-01-2022]

Boek 2. Rechtspersonen

Titel 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

1.

De Staat, de provincies, de gemeenten, de waterschappen, alsmede alle lichamen waaraan krachtens de Grondwet verordenende bevoegdheid is verleend, bezitten rechtspersoonlijkheid.

2.

Andere lichamen, waaraan een deel van de overheidstaak is opgedragen, bezitten slechts rechtspersoonlijkheid, indien dit uit het bij of krachtens de wet bepaalde volgt.

3.

De volgende artikelen van deze titel, behalve artikel 5 , gelden niet voor de in de voorgaande leden bedoelde rechtspersonen.

Artikel 2

1.

Kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd, bezitten rechtspersoonlijkheid.

2.

Zij worden geregeerd door hun eigen statuut, voor zover dit niet in strijd is met de wet. Met uitzondering van artikel 5 gelden de volgende artikelen van deze titel niet voor hen; overeenkomstige toepassing daarvan is geoorloofd, voor zover deze is te verenigen met hun statuut en met de aard der onderlinge verhoudingen.

Artikel 3

 
 
 

Artikel 4

 
 
 

Artikel 5

 
 
 

Artikel 6

 
 
 

Artikel 7

 
 
 

Artikel 8

 
 
 

Artikel 9

 
 
 

Artikel 10

 
 
 

Artikel 10a

 
 
 

Artikel 11

 
 
 

Artikel 12

 
 
 

Artikel 13

 
 
 

Artikel 14

 
 
 

Artikel 15

 
 
 

Artikel 16

 
 
 

Artikel 17

 
 
 

Artikel 18

 
 
 

Artikel 19

 
 
 

Artikel 19a

 
 
 

Artikel 20

 
 
 

Artikel 20a [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 21

 
 
 

Artikel 22

 
 
 

Artikel 22a

 
 
 

Artikel 23

 
 
 

Artikel 23a

 
 
 

Artikel 23b

 
 
 

Artikel 23c

 
 
 

Artikel 24

 
 
 

Artikel 24a

 
 
 

Artikel 24b

 
 
 

Artikel 24c

 
 
 

Artikel 24d

 
 
 

Artikel 25

 
 
 

Titel 2. Verenigingen

 
 
 

Artikel 26

 
 
 

Artikel 27

 
 
 

Artikel 28

 
 
 

Artikel 29

 
 
 

Artikel 30

 
 
 

Artikel 31 [Vervallen per 01-01-1992]

 
 
 

Artikel 32 [Vervallen per 01-09-1994]

 
 
 

Artikel 33

 
 
 

Artikel 34

 
 
 

Artikel 34a

 
 
 

Artikel 35

 
 
 

Artikel 36

 
 
 

Artikel 37

 
 
 

Artikel 38

 
 
 

Artikel 39

 
 
 

Artikel 40

 
 
 

Artikel 41

 
 
 

Artikel 41a

 
 
 

Artikel 42

 
 
 

Artikel 43

 
 
 

Artikel 44

 
 
 

Artikel 44a [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 45

 
 
 

Artikel 46

 
 
 

Artikel 47

 
 
 

Artikel 47a

 
 
 

Artikel 48

 
 
 

Artikel 49

 
 
 

Artikel 50

 
 
 

Artikel 50a

 
 
 

Artikel 51

 
 
 

Artikel 52

 
 
 

Titel 3. Coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen

 
 
 

Afdeling 1. Algemene bepalingen

 
 
 

Artikel 53

 
 
 

Artikel 53a

 
 
 

Artikel 54

 
 
 

Artikel 54a [Vervallen per 25-11-1988]

 
 
 

Artikel 55

 
 
 

Artikel 56

 
 
 

Artikel 57 [Vervallen per 01-07-2021]

 
 
 

Artikel 57a [Vervallen per 01-07-2021]

 
 
 

Artikel 58

 
 
 

Artikel 59

 
 
 

Artikel 60

 
 
 

Artikel 61

 
 
 

Artikel 62

 
 
 

Artikel 63

 
 
 

Afdeling 2. De raad van commissarissen bij de grote coöperatie en bij de grote onderlinge waarborgmaatschappij

 
 
 

Artikel 63a

 
 
 

Artikel 63b

 
 
 

Artikel 63c

 
 
 

Artikel 63d

 
 
 

Artikel 63e

 
 
 

Artikel 63f

 
 
 

Artikel 63g

 
 
 

Artikel 63h

 
 
 

Artikel 63i

 
 
 

Artikel 63j

 
 
 

Artikel 63k [Nog niet in werking]

 
 
 

Titel 4. Naamloze vennootschappen

 
 
 

Afdeling 1. Algemene bepalingen

 
 
 

Artikel 64

 
 
 

Artikel 65

 
 
 

Artikel 66

 
 
 

Artikel 67

 
 
 

Artikel 67a

 
 
 

Artikel 67b

 
 
 

Artikel 67c

 
 
 

Artikel 68 [Vervallen per 01-07-2011]

 
 
 

Artikel 69

 
 
 

Artikel 70 [Vervallen per 01-01-1992]

 
 
 

Artikel 71

 
 
 

Artikel 72

 
 
 

Artikel 73 [Vervallen per 01-09-1994]

 
 
 

Artikel 74

 
 
 

Artikel 75

 
 
 

Artikel 76 [Vervallen per 25-11-1988]

 
 
 

Artikel 76a

 
 
 

Artikel 77 [Vervallen per 01-01-2014]

 
 
 

Artikel 78

 
 
 

Artikel 78a

 
 
 

Afdeling 2. De aandelen

 
 
 

Artikel 79

 
 
 

Artikel 80

 
 
 

Artikel 80a

 
 
 

Artikel 80b

 
 
 

Artikel 81

 
 
 

Artikel 82

 
 
 

Artikel 83

 
 
 

Artikel 84

 
 
 

Artikel 85

 
 
 

Artikel 86

 
 
 

Artikel 86a

 
 
 

Artikel 86b

 
 
 

Artikel 86c

 
 
 

Artikel 86d

 
 
 

Artikel 87

 
 
 

Artikel 87a

 
 
 

Artikel 87b

 
 
 

Artikel 88

 
 
 

Artikel 89

 
 
 

Artikel 89a

 
 
 

Artikel 90

 
 
 

Artikel 91 [Vervallen per 01-01-1992]

 
 
 

Artikel 91a

 
 
 

Artikel 92

 
 
 

Artikel 92a

 
 
 

Artikel 92b

 
 
 

Afdeling 3. Het vermogen van de naamloze vennootschap

 
 
 

Artikel 93

 
 
 

Artikel 93a

 
 
 

Artikel 94

 
 
 

Artikel 94a

 
 
 

Artikel 94b

 
 
 

Artikel 94c

 
 
 

Artikel 94d [Vervallen per 20-01-1986]

 
 
 

Artikel 95

 
 
 

Artikel 96

 
 
 

Artikel 96a

 
 
 

Artikel 96b

 
 
 

Artikel 97

 
 
 

Artikel 98

 
 
 

Artikel 98a

 
 
 

Artikel 98b

 
 
 

Artikel 98c

 
 
 

Artikel 98d

 
 
 

Artikel 99

 
 
 

Artikel 100

 
 
 

Artikel 101

 
 
 

Artikel 102

 
 
 

Artikel 103 [Vervallen per 31-12-2006]

 
 
 

Artikel 104

 
 
 

Artikel 105

 
 
 

Artikel 106 [Vervallen per 01-09-1981]

 
 
 

Afdeling 4. De algemene vergadering

 
 
 

Artikel 107

 
 
 

Artikel 107a

 
 
 

Artikel 108

 
 
 

Artikel 108a

 
 
 

Artikel 109

 
 
 

Artikel 110

 
 
 

Artikel 111

 
 
 

Artikel 112

 
 
 

Artikel 113

 
 
 

Artikel 114

 
 
 

Artikel 114a

 
 
 

Artikel 114b

 
 
 

Artikel 115

 
 
 

Artikel 116

 
 
 

Artikel 117

 
 
 

Artikel 117a

 
 
 

Artikel 117b

 
 
 

Artikel 117c

 
 
 

Artikel 118

 
 
 

Artikel 118a

 
 
 

Artikel 119

 
 
 

Artikel 120

 
 
 

Artikel 121

 
 
 

Artikel 121a

 
 
 

Artikel 122

 
 
 

Artikel 123

 
 
 

Artikel 124

 
 
 

Artikel 125 [Vervallen per 01-07-2011]

 
 
 

Artikel 126

 
 
 

Artikel 127

 
 
 

Artikel 128

 
 
 

Afdeling 5. Het bestuur van de naamloze vennootschap en het toezicht op het bestuur

 
 
 

Artikel 129

 
 
 

Artikel 129a

 
 
 

Artikel 130

 
 
 

Artikel 131

 
 
 

Artikel 132

 
 
 

Artikel 132a

 
 
 

Artikel 133

 
 
 

Artikel 134

 
 
 

Artikel 134a

 
 
 

Artikel 135

 
 
 

Artikel 135a

 
 
 

Artikel 135b

 
 
 

Artikel 136

 
 
 

Artikel 137

 
 
 

Artikel 138

 
 
 

Artikel 139

 
 
 

Artikel 140

 
 
 

Artikel 141

 
 
 

Artikel 142

 
 
 

Artikel 142a

 
 
 

Artikel 143

 
 
 

Artikel 144

 
 
 

Artikel 144a

 
 
 

Artikel 145

 
 
 

Artikel 146 [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

Artikel 147

 
 
 

Artikel 148 [Vervallen per 01-01-1984]

 
 
 

Artikel 149

 
 
 

Artikel 150

 
 
 

Artikel 151 [Vervallen per 01-07-2021]

 
 
 

Afdeling 6. De raad van commissarissen bij de grote naamloze vennootschap

 
 
 

Artikel 152

 
 
 

Artikel 153

 
 
 

Artikel 154

 
 
 

Artikel 155

 
 
 

Artikel 155a

 
 
 

Artikel 156

 
 
 

Artikel 157

 
 
 

Artikel 158

 
 
 

Artikel 159

 
 
 

Artikel 160

 
 
 

Artikel 160a

 
 
 

Artikel 161

 
 
 

Artikel 161a

 
 
 

Artikel 162

 
 
 

Artikel 163 [Vervallen per 01-10-2004]

 
 
 

Artikel 164

 
 
 

Artikel 164a

 
 
 

Artikel 165 [Vervallen per 01-04-1987]

 
 
 

Afdeling 7. Evenwichtige verdeling van de zetels over vrouwen en mannen

 
 
 

Artikel 166 [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Afdeling 8. Transacties met verbonden partijen

 
 
 

Artikel 167

 
 
 

Artikel 168

 
 
 

Artikel 169

 
 
 

Artikel 170

 
 
 

Artikel 171 [Vervallen per 01-01-1992]

 
 
 

Artikel 172 [Vervallen per 01-01-1992]

 
 
 

Artikel 173 [Vervallen per 01-01-1992]

 
 
 

Artikel 174 [Vervallen per 01-01-1992]

 
 
 

Artikel 174a [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

Titel 5. Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

 
 
 

Afdeling 1. Algemene bepalingen

 
 
 

Artikel 175

 
 
 

Artikel 176

 
 
 

Artikel 177

 
 
 

Artikel 178

 
 
 

Artikel 178a

 
 
 

Artikel 178b

 
 
 

Artikel 178c

 
 
 

Artikel 179 [Vervallen per 01-07-2011]

 
 
 

Artikel 180

 
 
 

Artikel 181

 
 
 

Artikel 182

 
 
 

Artikel 183

 
 
 

Artikel 184 [Vervallen per 01-09-1994]

 
 
 

Artikel 185

 
 
 

Artikel 186

 
 
 

Artikel 187

 
 
 

Artikel 188 [Vervallen per 01-01-2014]

 
 
 

Artikel 189

 
 
 

Artikel 189a

 
 
 

Afdeling 2. De aandelen

 
 
 

Artikel 190

 
 
 

Artikel 191

 
 
 

Artikel 191a

 
 
 

Artikel 191b

 
 
 

Artikel 192

 
 
 

Artikel 192a

 
 
 

Artikel 193

 
 
 

Artikel 194

 
 
 

Artikel 195

 
 
 

Artikel 195a [Vervallen per 01-10-2012]

 
 
 

Artikel 195b [Vervallen per 01-10-2012]

 
 
 

Artikel 196

 
 
 

Artikel 196a

 
 
 

Artikel 196b

 
 
 

Artikel 196c

 
 
 

Artikel 197

 
 
 

Artikel 198

 
 
 

Artikel 199

 
 
 

Artikel 200 [Vervallen per 01-01-1992]

 
 
 

Artikel 201

 
 
 

Artikel 201a

 
 
 

Artikel 202

 
 
 

Afdeling 3. Het vermogen van de vennootschap

 
 
 

Artikel 203

 
 
 

Artikel 203a [Vervallen per 01-10-2012]

 
 
 

Artikel 204

 
 
 

Artikel 204a

 
 
 

Artikel 204b

 
 
 

Artikel 204c [Vervallen per 01-10-2012]

 
 
 

Artikel 205

 
 
 

Artikel 206

 
 
 

Artikel 206a

 
 
 

Artikel 207

 
 
 

Artikel 207a

 
 
 

Artikel 207b

 
 
 

Artikel 207c [Vervallen per 01-10-2012]

 
 
 

Artikel 207d

 
 
 

Artikel 208

 
 
 

Artikel 209 [Vervallen per 01-10-2012]

 
 
 

Artikel 210

 
 
 

Artikel 211 [Vervallen per 01-01-1984]

 
 
 

Artikel 212

 
 
 

Artikel 213 [Vervallen per 01-01-1984]

 
 
 

Artikel 214 [Vervallen per 01-01-1984]

 
 
 

Artikel 215

 
 
 

Artikel 216

 
 
 

Afdeling 4. De algemene vergadering

 
 
 

Artikel 217

 
 
 

Artikel 218

 
 
 

Artikel 219

 
 
 

Artikel 220

 
 
 

Artikel 221

 
 
 

Artikel 222

 
 
 

Artikel 223

 
 
 

Artikel 224

 
 
 

Artikel 224a

 
 
 

Artikel 225

 
 
 

Artikel 226

 
 
 

Artikel 227

 
 
 

Artikel 227a

 
 
 

Artikel 227b

 
 
 

Artikel 228

 
 
 

Artikel 229 [Vervallen per 01-01-1992]

 
 
 

Artikel 230

 
 
 

Artikel 231

 
 
 

Artikel 231a

 
 
 

Artikel 232

 
 
 

Artikel 233

 
 
 

Artikel 234

 
 
 

Artikel 235 [Vervallen per 01-07-2011]

 
 
 

Artikel 236

 
 
 

Artikel 237

 
 
 

Artikel 238

 
 
 

Afdeling 5. Het bestuur van de vennootschap en het toezicht op het bestuur

 
 
 

Artikel 239

 
 
 

Artikel 239a

 
 
 

Artikel 240

 
 
 

Artikel 241

 
 
 

Artikel 242

 
 
 

Artikel 242a

 
 
 

Artikel 243

 
 
 

Artikel 244

 
 
 

Artikel 245

 
 
 

Artikel 246

 
 
 

Artikel 247

 
 
 

Artikel 248

 
 
 

Artikel 249

 
 
 

Artikel 250

 
 
 

Artikel 251

 
 
 

Artikel 252

 
 
 

Artikel 252a

 
 
 

Artikel 253

 
 
 

Artikel 254

 
 
 

Artikel 255

 
 
 

Artikel 256 [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

Artikel 257

 
 
 

Artikel 258 [Vervallen per 01-01-1984]

 
 
 

Artikel 259

 
 
 

Artikel 260

 
 
 

Artikel 261 [Vervallen per 01-07-2021]

 
 
 

Afdeling 6. De raad van commissarissen bij de grote besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

 
 
 

Artikel 262

 
 
 

Artikel 263

 
 
 

Artikel 264

 
 
 

Artikel 265

 
 
 

Artikel 265a

 
 
 

Artikel 266

 
 
 

Artikel 267

 
 
 

Artikel 268

 
 
 

Artikel 269

 
 
 

Artikel 270

 
 
 

Artikel 271

 
 
 

Artikel 271a

 
 
 

Artikel 272

 
 
 

Artikel 273 [Vervallen per 01-10-2004]

 
 
 

Artikel 274

 
 
 

Artikel 274a

 
 
 

Artikel 275 [Vervallen per 01-04-1987]

 
 
 

Afdeling 7. Evenwichtige verdeling van de zetels over vrouwen en mannen

 
 
 

Artikel 276 [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 277 [Vervallen per 01-01-1992]

 
 
 

Artikel 278 [Vervallen per 01-01-1992]

 
 
 

Artikel 279 [Vervallen per 01-01-1992]

 
 
 

Artikel 280 [Vervallen per 01-01-1992]

 
 
 

Artikel 281 [Vervallen per 01-01-1992]

 
 
 

Artikel 282 [Vervallen per 01-01-1992]

 
 
 

Artikel 283 [Vervallen per 01-01-1992]

 
 
 

Artikel 284 [Vervallen per 01-01-1992]

 
 
 

Afdeling 8. [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

Artikel 284a [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

Titel 6. Stichtingen

 
 
 

Artikel 285

 
 
 

Artikel 286

 
 
 

Artikel 287

 
 
 

Artikel 288 [Vervallen per 01-01-2003]

 
 
 

Artikel 289

 
 
 

Artikel 290

 
 
 

Artikel 291

 
 
 

Artikel 291a [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 292

 
 
 

Artikel 292a

 
 
 

Artikel 293

 
 
 

Artikel 294

 
 
 

Artikel 295

 
 
 

Artikel 296

 
 
 

Artikel 297

 
 
 

Artikel 297a

 
 
 

Artikel 297b

 
 
 

Artikel 298

 
 
 

Artikel 298a

 
 
 

Artikel 299

 
 
 

Artikel 299a

 
 
 

Artikel 300

 
 
 

Artikel 300a

 
 
 

Artikel 301

 
 
 

Artikel 302

 
 
 

Artikel 303

 
 
 

Artikel 304

 
 
 

Artikel 305 [Vervallen per 01-01-1984]

 
 
 

Artikel 306 [Vervallen per 01-01-1984]

 
 
 

Artikel 307 [Vervallen per 01-01-1984]

 
 
 

Titel 7. Fusie en splitsing

 
 
 

Afdeling 1. Algemene bepaling

 
 
 

Artikel 308

 
 
 

Afdeling 2. Algemene bepalingen omtrent fusies

 
 
 

Artikel 309

 
 
 

Artikel 310

 
 
 

Artikel 311

 
 
 

Artikel 312

 
 
 

Artikel 313

 
 
 

Artikel 313a [Vervallen per 08-06-1987]

 
 
 

Artikel 314

 
 
 

Artikel 315

 
 
 

Artikel 316

 
 
 

Artikel 317

 
 
 

Artikel 317a [Vervallen per 08-06-1987]

 
 
 

Artikel 318

 
 
 

Artikel 319

 
 
 

Artikel 320

 
 
 

Artikel 321

 
 
 

Artikel 322

 
 
 

Artikel 323

 
 
 

Artikel 323a [Vervallen per 08-06-1987]

 
 
 

Artikel 323b [Vervallen per 08-06-1987]

 
 
 

Afdeling 3. Bijzondere bepalingen voor fusies van naamloze en besloten vennootschappen

 
 
 

Artikel 324

 
 
 

Artikel 325

 
 
 

Artikel 326

 
 
 

Artikel 327

 
 
 

Artikel 328

 
 
 

Artikel 329

 
 
 

Artikel 330

 
 
 

Artikel 330a

 
 
 

Artikel 331

 
 
 

Artikel 332 [Vervallen per 01-07-2011]

 
 
 

Artikel 333

 
 
 

Artikel 333a

 
 
 

Afdeling 3A. Bijzondere bepalingen voor grensoverschrijdende fusies

 
 
 

Artikel 333b

 
 
 

Artikel 333c

 
 
 

Artikel 333d

 
 
 

Artikel 333e

 
 
 

Artikel 333f

 
 
 

Artikel 333g

 
 
 

Artikel 333h

 
 
 

Artikel 333i

 
 
 

Artikel 333j

 
 
 

Artikel 333k

 
 
 

Artikel 333l

 
 
 

Afdeling 4. Algemene bepalingen omtrent splitsingen

 
 
 

Artikel 334a

 
 
 

Artikel 334b

 
 
 

Artikel 334c

 
 
 

Artikel 334d

 
 
 

Artikel 334e

 
 
 

Artikel 334f

 
 
 

Artikel 334g

 
 
 

Artikel 334h

 
 
 

Artikel 334i

 
 
 

Artikel 334j

 
 
 

Artikel 334k

 
 
 

Artikel 334l

 
 
 

Artikel 334m

 
 
 

Artikel 334n

 
 
 

Artikel 334o

 
 
 

Artikel 334p

 
 
 

Artikel 334q

 
 
 

Artikel 334r

 
 
 

Artikel 334s

 
 
 

Artikel 334t

 
 
 

Artikel 334u

 
 
 

Afdeling 5. Bijzondere bepalingen voor splitsingen waarbij een naamloze of besloten vennootschap wordt gesplitst of wordt opgericht

 
 
 

Artikel 334v

 
 
 

Artikel 334w

 
 
 

Artikel 334x

 
 
 

Artikel 334y

 
 
 

Artikel 334z

 
 
 

Artikel 334aa

 
 
 

Artikel 334bb

 
 
 

Artikel 334cc

 
 
 

Artikel 334dd

 
 
 

Artikel 334ee

 
 
 

Artikel 334ee1

 
 
 

Artikel 334ff

 
 
 

Artikel 334gg [Vervallen per 01-07-2011]

 
 
 

Artikel 334hh

 
 
 

Artikel 334ii

 
 
 

Titel 8. Geschillenregeling en het recht van enquête

 
 
 

Afdeling 1. Geschillenregeling

 
 
 

Artikel 335

 
 
 

Artikel 336

 
 
 

Artikel 337

 
 
 

Artikel 338

 
 
 

Artikel 339

 
 
 

Artikel 340

 
 
 

Artikel 341

 
 
 

Artikel 341a

 
 
 

Artikel 342

 
 
 

Artikel 342a [Vervallen per 01-01-1984]

 
 
 

Artikel 343

 
 
 

Artikel 343a

 
 
 

Artikel 343b

 
 
 

Artikel 343c

 
 
 

Afdeling 2. Het recht van enquête

 
 
 

Artikel 344

 
 
 

Artikel 345

 
 
 

Artikel 346

 
 
 

Artikel 347

 
 
 

Artikel 348

 
 
 

Artikel 349

 
 
 

Artikel 349a

 
 
 

Artikel 350

 
 
 

Artikel 351

 
 
 

Artikel 352

 
 
 

Artikel 352a

 
 
 

Artikel 353

 
 
 

Artikel 354

 
 
 

Artikel 355

 
 
 

Artikel 356

 
 
 

Artikel 357

 
 
 

Artikel 358

 
 
 

Artikel 359

 
 
 

Afdeling 3. Het openbaar bod

 
 
 

Artikel 359a

 
 
 

Artikel 359b

 
 
 

Artikel 359c

 
 
 

Artikel 359d

 
 
 

Titel 9. De jaarrekening en het bestuursverslag

 
 
 

Afdeling 1. Algemene bepaling

 
 
 

Artikel 360

 
 
 

Afdeling 2. Algemene bepalingen omtrent de jaarrekening

 
 
 

Artikel 361

 
 
 

Artikel 362

 
 
 

Artikel 363

 
 
 

Afdeling 3. Voorschriften omtrent de balans en de toelichting daarop

 
 
 

§ 1. Hoofdindeling van de balans

 
 
 

Artikel 364

 
 
 

§ 2. Activa

 
 
 

Artikel 365

 
 
 

Artikel 366

 
 
 

Artikel 367

 
 
 

Artikel 368

 
 
 

Artikel 369

 
 
 

Artikel 370

 
 
 

Artikel 371

 
 
 

Artikel 372

 
 
 

§ 3. Passiva

 
 
 

Artikel 373

 
 
 

Artikel 374

 
 
 

Artikel 375

 
 
 

Artikel 376

 
 
 

Afdeling 4. Voorschriften omtrent de winst- en verliesrekening en de toelichting daarop

 
 
 

Artikel 377

 
 
 

Afdeling 5. Bijzondere voorschriften omtrent de toelichting

 
 
 

Artikel 378

 
 
 

Artikel 379

 
 
 

Artikel 380

 
 
 

Artikel 380a

 
 
 

Artikel 380b

 
 
 

Artikel 380c

 
 
 

Artikel 380d

 
 
 

Artikel 381

 
 
 

Artikel 381a

 
 
 

Artikel 381b

 
 
 

Artikel 382

 
 
 

Artikel 382a

 
 
 

Artikel 383

 
 
 

Artikel 383a

 
 
 

Artikel 383b

 
 
 

Artikel 383c

 
 
 

Artikel 383d

 
 
 

Artikel 383e

 
 
 

Afdeling 6. Voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

 
 
 

Artikel 384

 
 
 

Artikel 385

 
 
 

Artikel 386

 
 
 

Artikel 387

 
 
 

Artikel 388

 
 
 

Artikel 389

 
 
 

Artikel 390

 
 
 

Afdeling 7. Bestuursverslag

 
 
 

Artikel 391

 
 
 

Afdeling 8. Overige gegevens

 
 
 

Artikel 392

 
 
 

Afdeling 8a.

 
 
 

Artikel 392a

 
 
 

Afdeling 9. Deskundigenonderzoek

 
 
 

Artikel 393

 
 
 

Afdeling 10. Openbaarmaking

 
 
 

Artikel 394

 
 
 

Artikel 395

 
 
 

Afdeling 11. Vrijstellingen op grond van de omvang van het bedrijf van de rechtspersoon

 
 
 

Artikel 395a

 
 
 

Artikel 396

 
 
 

Artikel 397

 
 
 

Artikel 398

 
 
 

Afdeling 12. Bepalingen omtrent rechtspersonen van onderscheiden aard

 
 
 

Artikel 399 [Vervallen per 15-10-1993]

 
 
 

Artikel 400

 
 
 

Artikel 401

 
 
 

Artikel 402

 
 
 

Artikel 403

 
 
 

Artikel 404

 
 
 

Artikel 404a [Vervallen per 25-11-1988]

 
 
 

Afdeling 13. Geconsolideerde jaarrekening

 
 
 

Artikel 405

 
 
 

Artikel 406

 
 
 

Artikel 407

 
 
 

Artikel 408

 
 
 

Artikel 409

 
 
 

Artikel 410

 
 
 

Artikel 411

 
 
 

Artikel 412

 
 
 

Artikel 413

 
 
 

Artikel 414

 
 
 

Afdeling 14. Bepalingen voor banken

 
 
 

Artikel 415

 
 
 

Artikel 416

 
 
 

Artikel 417

 
 
 

Artikel 419

 
 
 

Artikel 420

 
 
 

Artikel 421

 
 
 

Artikel 422

 
 
 

Artikel 423

 
 
 

Artikel 424

 
 
 

Artikel 425

 
 
 

Artikel 426

 
 
 

Afdeling 15. Bepalingen voor verzekeringsmaatschappijen

 
 
 

§ 1. Algemene bepalingen

 
 
 

Artikel 427

 
 
 

Artikel 428

 
 
 

§ 2. Voorschriften omtrent de balans en de toelichting daarop

 
 
 

Artikel 429

 
 
 

Artikel 430

 
 
 

Artikel 431

 
 
 

Artikel 432

 
 
 

Artikel 433

 
 
 

Artikel 434

 
 
 

Artikel 435

 
 
 

Artikel 435a [Vervallen per 01-01-2016]

 
 
 

Artikel 436

 
 
 

§ 3. Voorschriften omtrent de winst- en verliesrekening en de toelichting daarop

 
 
 

Artikel 437

 
 
 

Artikel 438

 
 
 

Artikel 439

 
 
 

Artikel 440

 
 
 

§ 2a. Het overzicht van de samenstelling van het totaalresultaat

 
 
 

Artikel 440a

 
 
 

§ 4. Bijzondere voorschriften omtrent de toelichting

 
 
 

Artikel 441

 
 
 

§ 5. Bijzondere voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

 
 
 

Artikel 442

 
 
 

Artikel 443

 
 
 

Artikel 444

 
 
 

Artikel 444a

 
 
 

Artikel 444b

 
 
 

Artikel 444c

 
 
 

Artikel 444d

 
 
 

§ 6. Bijzondere bepalingen voor de geconsolideerde jaarrekening

 
 
 

Artikel 445

 
 
 

Artikel 446

 
 
 

Afdeling 16. Rechtspleging

 
 
 

Artikel 447

 
 
 

Artikel 448

 
 
 

Artikel 449

 
 
 

Artikel 450

 
 
 

Artikel 451

 
 
 

Artikel 452

 
 
 

Artikel 453

 
 
 

Artikel 454

 
 
 

Artikel 455