Burgerlijk Wetboek Boek 7 [Tekst geldig vanaf 01-07-2021 tot 01-01-2022]

Inhoudsopgave

Opschrift

Burgerlijk Wetboek Boek 7

[Tekst geldig vanaf 01-07-2021 tot 01-01-2022]

Boek 7. Bijzondere overeenkomsten

Titel 1. Koop en ruil

Afdeling 1. Koop: Algemene bepalingen

Artikel 1

Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen.

Artikel 2

 
 
 

Artikel 3

 
 
 

Artikel 4

 
 
 

Artikel 5

 
 
 

Artikel 6

 
 
 

Artikel 6a

 
 
 

Artikel 7

 
 
 

Artikel 8

 
 
 

Afdeling 2. Verplichtingen van de verkoper

 
 
 

Artikel 9

 
 
 

Artikel 10

 
 
 

Artikel 11

 
 
 

Artikel 12

 
 
 

Artikel 13

 
 
 

Artikel 14

 
 
 

Artikel 15

 
 
 

Artikel 16

 
 
 

Artikel 17

 
 
 

Artikel 18

 
 
 

Artikel 19

 
 
 

Afdeling 3. Bijzondere gevolgen van niet-nakoming van de verplichtingen van de verkoper

 
 
 

Artikel 19a

 
 
 

Artikel 20

 
 
 

Artikel 21

 
 
 

Artikel 22

 
 
 

Artikel 23

 
 
 

Artikel 24

 
 
 

Artikel 25

 
 
 

Afdeling 4. Verplichtingen van de koper

 
 
 

Artikel 26

 
 
 

Artikel 27

 
 
 

Artikel 28

 
 
 

Artikel 29

 
 
 

Artikel 30

 
 
 

Afdeling 5. Bijzondere gevolgen van verzuim van de koper

 
 
 

Artikel 31

 
 
 

Artikel 32

 
 
 

Afdeling 6. Bijzondere gevallen van ontbinding

 
 
 

Artikel 33

 
 
 

Artikel 34

 
 
 

Artikel 35

 
 
 

Afdeling 7. Schadevergoeding

 
 
 

Artikel 36

 
 
 

Artikel 37

 
 
 

Artikel 38

 
 
 

Afdeling 8. Recht van reclame

 
 
 

Artikel 39

 
 
 

Artikel 40

 
 
 

Artikel 41

 
 
 

Artikel 42

 
 
 

Artikel 43

 
 
 

Artikel 44

 
 
 

Afdeling 9. Koop op proef

 
 
 

Artikel 45

 
 
 

Artikel 46

 
 
 

Afdeling 9A. [Vervallen per 13-06-2014]

 
 
 

Artikel 46a [Vervallen per 13-06-2014]

 
 
 

Artikel 46b [Vervallen per 13-06-2014]

 
 
 

Artikel 46c [Vervallen per 13-06-2014]

 
 
 

Artikel 46d [Vervallen per 13-06-2014]

 
 
 

Artikel 46e [Vervallen per 13-06-2014]

 
 
 

Artikel 46f [Vervallen per 13-06-2014]

 
 
 

Artikel 46g [Vervallen per 01-11-2009]

 
 
 

Artikel 46h [Vervallen per 13-06-2014]

 
 
 

Artikel 46i [Vervallen per 13-06-2014]

 
 
 

Artikel 46j [Vervallen per 13-06-2014]

 
 
 

Afdeling 10. Koop van vermogensrechten

 
 
 

Artikel 47

 
 
 

Artikel 48

 
 
 

Afdeling 10A. [Vervallen per 23-02-2011]

 
 
 

Artikel 48a [Vervallen per 23-02-2011]

 
 
 

Artikel 48b [Vervallen per 23-02-2011]

 
 
 

Artikel 48c [Vervallen per 23-02-2011]

 
 
 

Artikel 48d [Vervallen per 23-02-2011]

 
 
 

Artikel 48e [Vervallen per 23-02-2011]

 
 
 

Artikel 48f [Vervallen per 23-02-2011]

 
 
 

Artikel 48g [Vervallen per 23-02-2011]

 
 
 

Afdeling 12. Ruil

 
 
 

Artikel 49

 
 
 

Artikel 50

 
 
 

Titel 1a. Overeenkomsten betreffende het gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, bijstand en uitwisseling

 
 
 

Artikel 50a

 
 
 

Artikel 50b

 
 
 

Artikel 50c

 
 
 

Artikel 50d

 
 
 

Artikel 50e

 
 
 

Artikel 50f

 
 
 

Artikel 50g

 
 
 

Artikel 50h

 
 
 

Artikel 50i

 
 
 

Titel 2. Financiëlezekerheidsovereenkomsten

 
 
 

Artikel 51

 
 
 

Artikel 52

 
 
 

Artikel 53

 
 
 

Artikel 54

 
 
 

Artikel 55

 
 
 

Artikel 56 [Vervallen per 01-05-2008]

 
 
 

Titel 2a. Consumentenkredietovereenkomsten

 
 
 

Afdeling 1. Bepalingen ter uitvoering van richtlijn nr. 2008/48/EG van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten

 
 
 

Onderafdeling 1. Algemene bepalingen

 
 
 

Artikel 57

 
 
 

Artikel 58

 
 
 

Onderafdeling 2. Informatieverstrekking en handelingen voorafgaand aan het sluiten van de kredietovereenkomst

 
 
 

Artikel 59

 
 
 

Artikel 60

 
 
 

Onderafdeling 3. Informatie en rechten betreffende kredietovereenkomsten

 
 
 

Artikel 61

 
 
 

Artikel 62

 
 
 

Artikel 63

 
 
 

Artikel 64

 
 
 

Artikel 65

 
 
 

Artikel 66

 
 
 

Artikel 67

 
 
 

Artikel 68

 
 
 

Artikel 69

 
 
 

Artikel 70

 
 
 

Onderafdeling 4. Jaarlijks kostenpercentage

 
 
 

Artikel 71

 
 
 

Onderafdeling 5. Kredietgevers en kredietbemiddelaars

 
 
 

Artikel 72

 
 
 

Onderafdeling 6. Slotbepalingen

 
 
 

Artikel 73

 
 
 

Afdeling 2. Overige bepalingen betreffende consumentenkredietovereenkomsten

 
 
 

Artikel 74

 
 
 

Artikel 75

 
 
 

Artikel 76

 
 
 

Artikel 77

 
 
 

Artikel 78

 
 
 

Artikel 79

 
 
 

Artikel 80

 
 
 

Artikel 81

 
 
 

Artikel 82

 
 
 

Artikel 83

 
 
 

Titel 2b. Goederenkrediet

 
 
 

Afdeling 1. Goederenkrediet betreffende roerende zaken, niet-registergoederen

 
 
 

Artikel 84

 
 
 

Artikel 85

 
 
 

Artikel 86

 
 
 

Artikel 87

 
 
 

Artikel 88

 
 
 

Artikel 89

 
 
 

Artikel 90

 
 
 

Artikel 91

 
 
 

Artikel 92

 
 
 

Artikel 93

 
 
 

Artikel 94

 
 
 

Artikel 95

 
 
 

Artikel 96

 
 
 

Artikel 97

 
 
 

Artikel 98

 
 
 

Artikel 99

 
 
 

Artikel 100

 
 
 

Afdeling 2. Huurkoop onroerende zaken

 
 
 

Onderafdeling 1. Algemene bepalingen

 
 
 

Artikel 101

 
 
 

Artikel 102

 
 
 

Artikel 103

 
 
 

Artikel 104

 
 
 

Artikel 105

 
 
 

Artikel 106

 
 
 

Artikel 107

 
 
 

Artikel 108

 
 
 

Artikel 109

 
 
 

Artikel 110

 
 
 

Artikel 111

 
 
 

Artikel 112

 
 
 

Onderafdeling 2. Huurkoop van woonruimte

 
 
 

Artikel 113

 
 
 

Artikel 114

 
 
 

Artikel 115

 
 
 

Artikel 116

 
 
 

Artikel 117

 
 
 

Afdeling 3. Consumentenkredietovereenkomsten betreffende voor bewoning bestemde onroerende zaken

 
 
 

Onderafdeling 1. Algemene bepalingen

 
 
 

Artikel 118

 
 
 

Artikel 119

 
 
 

Onderafdeling 2. Informatieverstrekking en handelingen voorafgaand aan het sluiten van de kredietovereenkomst

 
 
 

Artikel 120

 
 
 

Artikel 121

 
 
 

Artikel 122

 
 
 

Artikel 123

 
 
 

Onderafdeling 3. Jaarlijks kostenpercentage

 
 
 

Artikel 124

 
 
 

Onderafdeling 4. Informatie en rechten betreffende kredietovereenkomsten

 
 
 

Artikel 125

 
 
 

Artikel 126

 
 
 

Artikel 127

 
 
 

Artikel 128

 
 
 

Artikel 128a

 
 
 

Onderafdeling 5. Slotbepalingen

 
 
 

Artikel 128b

 
 
 

Artikel 128c

 
 
 

Titel 2c. Geldlening

 
 
 

Artikel 129

 
 
 

Artikel 129a

 
 
 

Artikel 129b

 
 
 

Artikel 129c

 
 
 

Artikel 129d

 
 
 

Artikel 129e

 
 
 

Artikel 129f

 
 
 

Titel 2d. Overeenkomst van pandbelening

 
 
 

Artikel 130

 
 
 

Artikel 131

 
 
 

Artikel 132

 
 
 

Artikel 133

 
 
 

Artikel 134

 
 
 

Artikel 135

 
 
 

Artikel 136

 
 
 

Artikel 137

 
 
 

Artikel 138

 
 
 

Artikel 139

 
 
 

Artikel 140

 
 
 

Titel 3. Schenking

 
 
 

Artikel 175

 
 
 

Artikel 176

 
 
 

Artikel 177

 
 
 

Artikel 178

 
 
 

Artikel 179

 
 
 

Artikel 180

 
 
 

Artikel 181

 
 
 

Artikel 182

 
 
 

Artikel 183

 
 
 

Artikel 184

 
 
 

Artikel 185

 
 
 

Artikel 186

 
 
 

Artikel 187

 
 
 

Artikel 188

 
 
 

Titel 4. Huur

 
 
 

Afdeling 1. Algemene bepalingen

 
 
 

Artikel 201

 
 
 

Artikel 202

 
 
 

Afdeling 2. Verplichtingen van de verhuurder

 
 
 

Artikel 203

 
 
 

Artikel 204

 
 
 

Artikel 205

 
 
 

Artikel 206

 
 
 

Artikel 207

 
 
 

Artikel 208

 
 
 

Artikel 209

 
 
 

Artikel 210

 
 
 

Artikel 211

 
 
 

Afdeling 3. De verplichtingen van de huurder

 
 
 

Artikel 212

 
 
 

Artikel 213

 
 
 

Artikel 214

 
 
 

Artikel 215

 
 
 

Artikel 216

 
 
 

Artikel 217

 
 
 

Artikel 218

 
 
 

Artikel 219

 
 
 

Artikel 220

 
 
 

Artikel 221

 
 
 

Artikel 222

 
 
 

Artikel 223

 
 
 

Artikel 224

 
 
 

Artikel 225

 
 
 

Afdeling 4. De overgang van de huur bij overdracht van de verhuurde zaken en het eindigen van de huur

 
 
 

Artikel 226

 
 
 

Artikel 227

 
 
 

Artikel 228

 
 
 

Artikel 229

 
 
 

Artikel 230

 
 
 

Artikel 230a

 
 
 

Artikel 231

 
 
 

Afdeling 5. Huur van woonruimte

 
 
 

Onderafdeling 1. Algemeen

 
 
 

Artikel 232

 
 
 

Artikel 233

 
 
 

Artikel 234

 
 
 

Artikel 235

 
 
 

Artikel 236

 
 
 

Artikel 237

 
 
 

Artikel 238

 
 
 

Artikel 239

 
 
 

Artikel 240

 
 
 

Artikel 241

 
 
 

Artikel 242

 
 
 

Artikel 243

 
 
 

Artikel 244

 
 
 

Artikel 245

 
 
 

Onderafdeling 2. Huurprijzen en andere vergoedingen

 
 
 

Paragraaf 1. Huurprijzen

 
 
 

Artikel 246

 
 
 

Artikel 247

 
 
 

Artikel 248

 
 
 

Artikel 249

 
 
 

Artikel 250

 
 
 

Artikel 251

 
 
 

Artikel 252

 
 
 

Artikel 252a

 
 
 

Artikel 252b

 
 
 

Artikel 252c

 
 
 

Artikel 253

 
 
 

Artikel 254

 
 
 

Artikel 255

 
 
 

Artikel 255a

 
 
 

Artikel 256 [Vervallen per 01-04-2007]

 
 
 

Artikel 257

 
 
 

Paragraaf 2. Andere vergoedingen

 
 
 

Artikel 258

 
 
 

Artikel 259

 
 
 

Artikel 260

 
 
 

Artikel 261

 
 
 

Artikel 261a

 
 
 

Paragraaf 3. Slotbepalingen

 
 
 

Artikel 262

 
 
 

Artikel 263

 
 
 

Artikel 264

 
 
 

Artikel 265

 
 
 

Onderafdeling 3. Medehuur en voortzetting van de huur

 
 
 

Artikel 266

 
 
 

Artikel 267

 
 
 

Artikel 268

 
 
 

Artikel 269

 
 
 

Artikel 270

 
 
 

Artikel 270a

 
 
 

Onderafdeling 4. Het eindigen van de huur

 
 
 

Artikel 271

 
 
 

Artikel 272

 
 
 

Artikel 273

 
 
 

Artikel 274

 
 
 

Artikel 274a

 
 
 

Artikel 274b

 
 
 

Artikel 274c

 
 
 

Artikel 274d

 
 
 

Artikel 274e

 
 
 

Artikel 274f

 
 
 

Artikel 275

 
 
 

Artikel 276

 
 
 

Artikel 277

 
 
 

Artikel 278

 
 
 

Artikel 279

 
 
 

Artikel 280

 
 
 

Artikel 281

 
 
 

Artikel 282

 
 
 

Afdeling 6. Huur van bedrijfsruimte

 
 
 

Artikel 290

 
 
 

Artikel 291

 
 
 

Artikel 292

 
 
 

Artikel 293

 
 
 

Artikel 294

 
 
 

Artikel 295

 
 
 

Artikel 296

 
 
 

Artikel 297

 
 
 

Artikel 298

 
 
 

Artikel 299

 
 
 

Artikel 300

 
 
 

Artikel 301

 
 
 

Artikel 302

 
 
 

Artikel 303

 
 
 

Artikel 304

 
 
 

Artikel 305

 
 
 

Artikel 306

 
 
 

Artikel 307

 
 
 

Artikel 308

 
 
 

Artikel 309

 
 
 

Artikel 310

 
 
 

Titel 5. Pacht

 
 
 

Afdeling 1. Algemene bepalingen

 
 
 

Artikel 311

 
 
 

Artikel 312

 
 
 

Artikel 313

 
 
 

Artikel 314

 
 
 

Artikel 315

 
 
 

Artikel 316

 
 
 

Afdeling 2. Vorm van de pachtovereenkomst

 
 
 

Artikel 317

 
 
 

Afdeling 3. Goedkeuring van de pachtovereenkomst

 
 
 

Artikel 318

 
 
 

Artikel 319

 
 
 

Artikel 320

 
 
 

Artikel 321

 
 
 

Artikel 322

 
 
 

Artikel 323

 
 
 

Artikel 324

 
 
 

Afdeling 4. Duur van de pachtovereenkomst

 
 
 

Artikel 325

 
 
 

Artikel 326

 
 
 

Afdeling 5. Pachtprijs

 
 
 

Artikel 327

 
 
 

Artikel 328

 
 
 

Artikel 329

 
 
 

Artikel 330

 
 
 

Artikel 331

 
 
 

Artikel 332

 
 
 

Artikel 333

 
 
 

Artikel 334 [Vervallen per 01-01-2012]

 
 
 

Artikel 335

 
 
 

Afdeling 6. Verplichtingen van de verpachter

 
 
 

Artikel 336

 
 
 

Artikel 337

 
 
 

Artikel 338

 
 
 

Artikel 339

 
 
 

Artikel 340

 
 
 

Artikel 341

 
 
 

Artikel 342

 
 
 

Artikel 343

 
 
 

Artikel 344

 
 
 

Artikel 345

 
 
 

Afdeling 7. Verplichtingen van de pachter

 
 
 

Artikel 346

 
 
 

Artikel 347

 
 
 

Artikel 348

 
 
 

Artikel 349

 
 
 

Artikel 350

 
 
 

Artikel 351

 
 
 

Artikel 352

 
 
 

Artikel 353

 
 
 

Artikel 354

 
 
 

Artikel 355

 
 
 

Artikel 356

 
 
 

Artikel 357

 
 
 

Artikel 358

 
 
 

Artikel 359

 
 
 

Artikel 360

 
 
 

Afdeling 8. Overgang van de pacht bij overdracht van de verpachte zaken

 
 
 

Artikel 361

 
 
 

Artikel 362

 
 
 

Afdeling 9. Pachtoverneming

 
 
 

Artikel 363

 
 
 

Artikel 364

 
 
 

Artikel 365

 
 
 

Afdeling 10. Het eindigen van de pachtovereenkomst

 
 
 

Artikel 366

 
 
 

Artikel 367

 
 
 

Artikel 368

 
 
 

Artikel 369

 
 
 

Artikel 370

 
 
 

Artikel 371

 
 
 

Artikel 372

 
 
 

Artikel 373

 
 
 

Artikel 374

 
 
 

Artikel 375

 
 
 

Artikel 376

 
 
 

Artikel 377

 
 
 

Afdeling 11. Het voorkeursrecht van de pachter

 
 
 

Artikel 378

 
 
 

Artikel 379

 
 
 

Artikel 380

 
 
 

Artikel 381

 
 
 

Artikel 382

 
 
 

Artikel 383

 
 
 

Artikel 384

 
 
 

Afdeling 12. Bijzondere pachtovereenkomsten

 
 
 

Paragraaf 1. Verpachting door openbare lichamen

 
 
 

Artikel 385

 
 
 

Artikel 386

 
 
 

Artikel 387

 
 
 

Paragraaf 2. Verpachting binnen reservaten

 
 
 

Artikel 388

 
 
 

Artikel 389

 
 
 

Artikel 390

 
 
 

Artikel 391

 
 
 

Artikel 392

 
 
 

Artikel 393

 
 
 

Artikel 394

 
 
 

Paragraaf 3. Pacht van geringe oppervlakten

 
 
 

Artikel 395

 
 
 

Paragraaf 4. Teeltpacht en geliberaliseerde pacht

 
 
 

Artikel 396

 
 
 

Artikel 397

 
 
 

Artikel 398

 
 
 

Afdeling 13. Dwingend recht

 
 
 

Artikel 399

 
 
 

Artikel 399a

 
 
 

Artikel 399b

 
 
 

Artikel 399c

 
 
 

Afdeling 14. Slotbepalingen

 
 
 

Artikel 399d

 
 
 

Artikel 399e

 
 
 

Titel 7. Opdracht

 
 
 

Afdeling 1. Opdracht in het algemeen

 
 
 

Artikel 400

 
 
 

Artikel 401

 
 
 

Artikel 402

 
 
 

Artikel 403

 
 
 

Artikel 404

 
 
 

Artikel 405

 
 
 

Artikel 406

 
 
 

Artikel 407

 
 
 

Artikel 408

 
 
 

Artikel 409

 
 
 

Artikel 410

 
 
 

Artikel 411

 
 
 

Artikel 412

 
 
 

Artikel 413

 
 
 

Afdeling 2. Lastgeving

 
 
 

Artikel 414

 
 
 

Artikel 415

 
 
 

Artikel 416

 
 
 

Artikel 417

 
 
 

Artikel 418

 
 
 

Artikel 419

 
 
 

Artikel 420

 
 
 

Artikel 421

 
 
 

Artikel 422

 
 
 

Artikel 423

 
 
 

Artikel 424

 
 
 

Afdeling 3. Bemiddelingsovereenkomst

 
 
 

Artikel 425

 
 
 

Artikel 426

 
 
 

Artikel 427

 
 
 

Afdeling 4. Agentuurovereenkomst

 
 
 

Artikel 428

 
 
 

Artikel 429

 
 
 

Artikel 430

 
 
 

Artikel 431

 
 
 

Artikel 432

 
 
 

Artikel 433

 
 
 

Artikel 434

 
 
 

Artikel 435

 
 
 

Artikel 436

 
 
 

Artikel 437

 
 
 

Artikel 438

 
 
 

Artikel 439

 
 
 

Artikel 440

 
 
 

Artikel 441

 
 
 

Artikel 442

 
 
 

Artikel 443

 
 
 

Artikel 444

 
 
 

Artikel 445

 
 
 

Afdeling 5. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling

 
 
 

Artikel 446

 
 
 

Artikel 447

 
 
 

Artikel 448

 
 
 

Artikel 449

 
 
 

Artikel 450

 
 
 

Artikel 451

 
 
 

Artikel 452

 
 
 

Artikel 453

 
 
 

Artikel 454

 
 
 

Artikel 455

 
 
 

Artikel 456

 
 
 

Artikel 457

 
 
 

Artikel 458

 
 
 

Artikel 458a

 
 
 

Artikel 458b

 
 
 

Artikel 459

 
 
 

Artikel 460

 
 
 

Artikel 461

 
 
 

Artikel 462

 
 
 

Artikel 463

 
 
 

Artikel 464

 
 
 

Artikel 465

 
 
 

Artikel 466

 
 
 

Artikel 467

 
 
 

Artikel 468

 
 
 

Titel 7A. Pakketreisovereenkomst en gekoppeld reisarrangement

 
 
 

Afdeling 1. Definities en toepassingsgebied

 
 
 

Artikel 500

 
 
 

Artikel 501

 
 
 

Afdeling 2. Informatieverplichtingen en inhoud van de pakketreisovereenkomst

 
 
 

Artikel 502

 
 
 

Artikel 503

 
 
 

Artikel 504

 
 
 

Artikel 505

 
 
 

Afdeling 3. Wijziging van de pakketreisovereenkomst vóór het begin van de pakketreis

 
 
 

Artikel 506

 
 
 

Artikel 507

 
 
 

Artikel 508

 
 
 

Artikel 509

 
 
 

Afdeling 4. Uitvoering van de pakketreis

 
 
 

Artikel 510

 
 
 

Artikel 511

 
 
 

Artikel 512

 
 
 

Artikel 513

 
 
 

Afdeling 5. Bescherming bij insolventie

 
 
 

Artikel 513a

 
 
 

Afdeling 6. Gekoppelde reisarrangementen

 
 
 

Artikel 513b

 
 
 

Afdeling 7. Slotbepalingen

 
 
 

Artikel 513c

 
 
 

Artikel 513d

 
 
 

Titel 7b. Betalingstransactie

 
 
 

Afdeling 1. Algemene bepalingen

 
 
 

Artikel 514

 
 
 

Artikel 515

 
 
 

Artikel 515a

 
 
 

Artikel 516

 
 
 

Artikel 517

 
 
 

Artikel 518

 
 
 

Artikel 519

 
 
 

Artikel 520

 
 
 

Artikel 521

 
 
 

Artikel 521a

 
 
 

Afdeling 2. Toestaan van betalingstransacties

 
 
 

Artikel 522

 
 
 

Artikel 522a

 
 
 

Artikel 522b

 
 
 

Artikel 522c

 
 
 

Artikel 523

 
 
 

Artikel 524

 
 
 

Artikel 525

 
 
 

Artikel 526

 
 
 

Artikel 527

 
 
 

Artikel 528

 
 
 

Artikel 529

 
 
 

Artikel 529a

 
 
 

Artikel 530

 
 
 

Artikel 531

 
 
 

Afdeling 3. Uitvoering van de betalingstransactie

 
 
 

Paragraaf 1. Betaalopdrachten, kosten en overgemaakte bedragen

 
 
 

Artikel 532

 
 
 

Artikel 533

 
 
 

Artikel 534

 
 
 

Artikel 535

 
 
 

Paragraaf 2. Uitvoeringstermijn en valutadatum

 
 
 

Artikel 536

 
 
 

Artikel 537

 
 
 

Artikel 538

 
 
 

Artikel 539

 
 
 

Artikel 540

 
 
 

Artikel 541

 
 
 

Paragraaf 3. Aansprakelijkheid

 
 
 

Artikel 542

 
 
 

Artikel 543

 
 
 

Artikel 544

 
 
 

Artikel 545

 
 
 

Artikel 545a

 
 
 

Artikel 546

 
 
 

Artikel 547

 
 
 

Artikel 548

 
 
 

Afdeling 4. Slotbepalingen

 
 
 

Artikel 549

 
 
 

Artikel 550

 
 
 

Artikel 551

 
 
 

Titel 9. Bewaarneming

 
 
 

Artikel 600

 
 
 

Artikel 601

 
 
 

Artikel 602

 
 
 

Artikel 603

 
 
 

Artikel 604

 
 
 

Artikel 605

 
 
 

Artikel 606

 
 
 

Artikel 607

 
 
 

Artikel 608

 
 
 

Artikel 609

 
 
 

Titel 10. Arbeidsovereenkomst

 
 
 

Afdeling 1. Algemene bepalingen

 
 
 

Artikel 610

 
 
 

Artikel 610a

 
 
 

Artikel 610b

 
 
 

Artikel 611

 
 
 

Artikel 611a

 
 
 

Artikel 612

 
 
 

Artikel 613

 
 
 

Artikel 613a [Vervallen per 04-03-1998]

 
 
 

Artikel 613b [Vervallen per 04-03-1998]

 
 
 

Artikel 613c [Vervallen per 04-03-1998]

 
 
 

Artikel 614

 
 
 

Artikel 615 [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Afdeling 2. Loon

 
 
 

Artikel 616

 
 
 

Artikel 616a

 
 
 

Artikel 616b

 
 
 

Artikel 616c

 
 
 

Artikel 616d

 
 
 

Artikel 616e

 
 
 

Artikel 616f

 
 
 

Artikel 617

 
 
 

Artikel 618

 
 
 

Artikel 619

 
 
 

Artikel 620

 
 
 

Artikel 621

 
 
 

Artikel 622

 
 
 

Artikel 623

 
 
 

Artikel 624

 
 
 

Artikel 625

 
 
 

Artikel 626

 
 
 

Artikel 627 [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 628

 
 
 

Artikel 628a

 
 
 

Artikel 629

 
 
 

Artikel 629a

 
 
 

Artikel 629b [Vervallen per 01-12-2001]

 
 
 

Artikel 630

 
 
 

Artikel 631

 
 
 

Artikel 632

 
 
 

Artikel 633

 
 
 

Afdeling 3. Vakantie en verlof

 
 
 

Artikel 634

 
 
 

Artikel 635

 
 
 

Artikel 636

 
 
 

Artikel 637

 
 
 

Artikel 638

 
 
 

Artikel 639

 
 
 

Artikel 640

 
 
 

Artikel 640a

 
 
 

Artikel 641

 
 
 

Artikel 642

 
 
 

Artikel 643

 
 
 

Artikel 644 [Vervallen per 01-12-2001]

 
 
 

Artikel 645

 
 
 

Afdeling 4. Gelijke behandeling

 
 
 

Artikel 646

 
 
 

Artikel 647 [Vervallen per 01-07-2015]

 
 
 

Artikel 648

 
 
 

Artikel 649

 
 
 

Afdeling 5. Enkele bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst

 
 
 

Artikel 650

 
 
 

Artikel 651

 
 
 

Artikel 652

 
 
 

Artikel 653

 
 
 

Afdeling 6. Enkele bijzondere verplichtingen van de werkgever

 
 
 

Artikel 654

 
 
 

Artikel 655

 
 
 

Artikel 656

 
 
 

Artikel 657

 
 
 

Artikel 658

 
 
 

Artikel 658a

 
 
 

Artikel 658b

 
 
 

Artikel 658c

 
 
 

Afdeling 7. Enkele bijzondere verplichtingen van de werknemer

 
 
 

Artikel 659

 
 
 

Artikel 660

 
 
 

Artikel 660a

 
 
 

Artikel 661

 
 
 

Afdeling 8. Rechten van de werknemer bij overgang van een onderneming

 
 
 

Artikel 662

 
 
 

Artikel 663

 
 
 

Artikel 664

 
 
 

Artikel 665

 
 
 

Artikel 665a

 
 
 

Artikel 666

 
 
 

Artikel 666a

 
 
 

Afdeling 9. Einde van de arbeidsovereenkomst

 
 
 

Artikel 667

 
 
 

Artikel 668

 
 
 

Artikel 668a

 
 
 

Artikel 669

 
 
 

Artikel 670

 
 
 

Artikel 670a

 
 
 

Artikel 670b

 
 
 

Artikel 671

 
 
 

Artikel 671a

 
 
 

Artikel 671b

 
 
 

Artikel 671c

 
 
 

Artikel 672

 
 
 

Artikel 673

 
 
 

Artikel 673a [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 673b

 
 
 

Artikel 673c

 
 
 

Artikel 673d [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 673e

 
 
 

Artikel 674

 
 
 

Artikel 675

 
 
 

Artikel 676

 
 
 

Artikel 677

 
 
 

Artikel 678

 
 
 

Artikel 679

 
 
 

Artikel 680 [Vervallen per 01-07-2015]

 
 
 

Artikel 680a

 
 
 

Artikel 681

 
 
 

Artikel 682

 
 
 

Artikel 682a

 
 
 

Artikel 683

 
 
 

Artikel 684

 
 
 

Artikel 685 [Vervallen per 01-07-2015]

 
 
 

Artikel 686

 
 
 

Artikel 686a

 
 
 

Afdeling 10. Bijzondere bepalingen voor handelsvertegenwoordigers

 
 
 

Artikel 687

 
 
 

Artikel 688

 
 
 

Artikel 689

 
 
 

Afdeling 11. Bijzondere bepalingen ter zake van de uitzendovereenkomst

 
 
 

Artikel 690

 
 
 

Artikel 691

 
 
 

Artikel 692

 
 
 

Artikel 692a

 
 
 

Artikel 693

 
 
 

Afdeling 12. Bijzondere bepalingen terzake van de zee-arbeidsovereenkomst

 
 
 

Algemene bepalingen

 
 
 

Artikel 694

 
 
 

Artikel 695

 
 
 

Artikel 696

 
 
 

Artikel 697

 
 
 

Artikel 698

 
 
 

Artikel 699

 
 
 

Artikel 700

 
 
 

Artikel 701

 
 
 

Artikel 702

 
 
 

Artikel 703

 
 
 

Artikel 704

 
 
 

Artikel 705

 
 
 

Loon

 
 
 

Artikel 706

 
 
 

Artikel 707

 
 
 

Artikel 708

 
 
 

Artikel 709

 
 
 

Artikel 710

 
 
 

Artikel 711

 
 
 

Artikel 712

 
 
 

Artikel 713

 
 
 

Artikel 714

 
 
 

Artikel 715

 
 
 

Artikel 716

 
 
 

Vakantie

 
 
 

Artikel 717

 
 
 

Repatriëring

 
 
 

Artikel 718

 
 
 

Vergoeding in geval van schipbreuk of andere ramp aan het zeeschip en in geval van overlijden van de zeevarende

 
 
 

Artikel 719

 
 
 

Artikel 720

 
 
 

Einde van de zee-arbeidsovereenkomst

 
 
 

Artikel 721

 
 
 

Artikel 722

 
 
 

Artikel 723

 
 
 

Artikel 724

 
 
 

Artikel 725

 
 
 

Artikel 726

 
 
 

Artikel 727

 
 
 

Artikel 728

 
 
 

Artikel 729

 
 
 

Artikel 730

 
 
 

Artikel 731

 
 
 

Artikel 732

 
 
 

Artikel 733

 
 
 

De zieke zeevarende

 
 
 

Artikel 734

 
 
 

Artikel 734a

 
 
 

Artikel 734b

 
 
 

Artikel 734c

 
 
 

Artikel 734d

 
 
 

Artikel 734e

 
 
 

Artikel 734f

 
 
 

Artikel 734g

 
 
 

Artikel 734h

 
 
 

Artikel 734i

 
 
 

Artikel 734j

 
 
 

Artikel 734k

 
 
 

Artikel 734l

 
 
 

Artikel 734m

 
 
 

De tijdelijk aan boord van een zeeschip werkzame werknemer

 
 
 

Artikel 735

 
 
 

De arbeidsovereenkomst naar buitenlands recht

 
 
 

Artikel 736

 
 
 

Verplichtingen van de scheepsbeheerder

 
 
 

Artikel 737

 
 
 

Artikel 738

 
 
 

Artikel 738a

 
 
 

Artikel 738b

 
 
 

Artikel 738c

 
 
 

Artikel 738d

 
 
 

Artikel 738e

 
 
 

Artikel 738f

 
 
 

Afdeling 12A. Bijzondere bepalingen ter zake van de zee-arbeidsovereenkomst in de zeevisserij

 
 
 

Artikel 739

 
 
 

Artikel 740

 
 
 

Artikel 741

 
 
 

Artikel 742

 
 
 

Artikel 743

 
 
 

Artikel 744

 
 
 

Artikel 745

 
 
 

Artikel 746

 
 
 

Verplichtingen van de scheepsbeheerder

 
 
 

Artikel 747

 
 
 

Artikel 748

 
 
 

Afdeling 12B. De maatschapsovereenkomst in de zeevisserij

 
 
 

Artikel 749

 
 
 

Titel 12. Aanneming van werk

 
 
 

Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen

 
 
 

Artikel 750

 
 
 

Artikel 751

 
 
 

Artikel 752

 
 
 

Artikel 753

 
 
 

Artikel 754

 
 
 

Artikel 755

 
 
 

Artikel 756

 
 
 

Artikel 757

 
 
 

Artikel 757a [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 758

 
 
 

Artikel 759

 
 
 

Artikel 760

 
 
 

Artikel 761

 
 
 

Artikel 762

 
 
 

Artikel 763

 
 
 

Artikel 764

 
 
 

Afdeling 2. Bijzondere bepalingen voor de bouw van een woning in opdracht van een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf

 
 
 

Artikel 765

 
 
 

Artikel 765a [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 766

 
 
 

Artikel 767

 
 
 

Artikel 768

 
 
 

Artikel 769

 
 
 

Titel 14. Borgtocht

 
 
 

Afdeling 1. Algemene bepalingen

 
 
 

Artikel 850

 
 
 

Artikel 851

 
 
 

Artikel 852

 
 
 

Artikel 853

 
 
 

Artikel 854

 
 
 

Artikel 855

 
 
 

Artikel 856

 
 
 

Afdeling 2. Borgtocht, aangegaan buiten beroep of bedrijf

 
 
 

Artikel 857

 
 
 

Artikel 858

 
 
 

Artikel 859

 
 
 

Artikel 860

 
 
 

Artikel 861

 
 
 

Artikel 862

 
 
 

Artikel 863

 
 
 

Artikel 864

 
 
 

Afdeling 3. De gevolgen van de borgtocht tussen de hoofdschuldenaar en de borg en tussen borgen en voor de verbintenis aansprakelijke niet-schuldenaren onderling

 
 
 

Artikel 865

 
 
 

Artikel 866

 
 
 

Artikel 867

 
 
 

Artikel 868

 
 
 

Artikel 869

 
 
 

Artikel 870

 
 
 

Titel 15. Vaststellingsovereenkomst

 
 
 

Artikel 900

 
 
 

Artikel 901

 
 
 

Artikel 902

 
 
 

Artikel 903

 
 
 

Artikel 904

 
 
 

Artikel 905

 
 
 

Artikel 906

 
 
 

Artikel 907

 
 
 

Artikel 908

 
 
 

Artikel 909

 
 
 

Artikel 910

 
 
 

Titel 16. Franchise

 
 
 

Artikel 911

 
 
 

Artikel 912

 
 
 

Artikel 913

 
 
 

Artikel 914

 
 
 

Artikel 915

 
 
 

Artikel 916

 
 
 

Artikel 917

 
 
 

Artikel 918

 
 
 

Artikel 919

 
 
 

Artikel 920

 
 
 

Artikel 921

 
 
 

Artikel 922

 
 
 

Titel 17. Verzekering

 
 
 

Afdeling 1. Algemene bepalingen

 
 
 

Artikel 925

 
 
 

Artikel 926

 
 
 

Artikel 927

 
 
 

Artikel 928

 
 
 

Artikel 929

 
 
 

Artikel 930

 
 
 

Artikel 931

 
 
 

Artikel 932

 
 
 

Artikel 933

 
 
 

Artikel 934

 
 
 

Artikel 935

 
 
 

Artikel 936

 
 
 

Artikel 937

 
 
 

Artikel 938

 
 
 

Artikel 939

 
 
 

Artikel 940

 
 
 

Artikel 941

 
 
 

Artikel 942

 
 
 

Artikel 943

 
 
 

Afdeling 2. Schadeverzekering

 
 
 

Artikel 944

 
 
 

Artikel 945

 
 
 

Artikel 946

 
 
 

Artikel 947

 
 
 

Artikel 948

 
 
 

Artikel 949

 
 
 

Artikel 950

 
 
 

Artikel 951

 
 
 

Artikel 952

 
 
 

Artikel 953

 
 
 

Artikel 954

 
 
 

Artikel 955

 
 
 

Artikel 956

 
 
 

Artikel 957

 
 
 

Artikel 958

 
 
 

Artikel 959

 
 
 

Artikel 960

 
 
 

Artikel 961

 
 
 

Artikel 962

 
 
 

Artikel 963

 
 
 

Afdeling 3. Sommenverzekering

 
 
 

§ 1. Algemene bepalingen

 
 
 

Artikel 964

 
 
 

Artikel 965

 
 
 

Artikel 966

 
 
 

Artikel 967

 
 
 

Artikel 968

 
 
 

Artikel 969

 
 
 

Artikel 970

 
 
 

Artikel 971

 
 
 

Artikel 972

 
 
 

Artikel 973

 
 
 

Artikel 974

 
 
 

§ 2. Levensverzekering

 
 
 

Artikel 975

 
 
 

Artikel 976

 
 
 

Artikel 977

 
 
 

Artikel 978

 
 
 

Artikel 979

 
 
 

Artikel 980

 
 
 

Artikel 981

 
 
 

Artikel 982

 
 
 

Artikel 983

 
 
 

Artikel 984

 
 
 

Artikel 985

 
 
 

Artikel 986

 
 
 

Titel 18. Lijfrente

 
 
 

Artikel 990

 
 
 

Artikel 991

 
 
 

Artikel 992