Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 [Tekst geldig vanaf 01-01-2021 tot 01-01-2022]

Opschrift

Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965

[Tekst geldig vanaf 01-01-2021 tot 01-01-2022]

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 26 april 1965, nr. B5/6210, Directie Wetgeving Directe Belastingen;

Gelet op de artikelen 4 , 7 , 33 en 34 van de Wet op de loonbelasting 1964 (Stb. 521);

De Raad van State gehoord (advies van 12 mei 1965, nr. 64);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 14 mei 1965, nr. 135/7088, Directie Wetgeving Directe belastingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepaling

Artikel 1

1.

Dit besluit geeft uitvoering aan de artikelen 4 , 5a, 7 , 13bis , 18a , 18g , 19a , 31a , 33 , 34 , 35 , 35f , 35g en 35n van de Wet op de loonbelasting 1964 en aan artikel 10a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

2.

Dit besluit verstaat onder:

  1. wet: Wet op de loonbelasting 1964 ;

  2. uitvoerder van aangenomen werk: degene, die, anders dan in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep, en anders dan als thuiswerker, ingevolge een overeenkomst tot aanneming van werk als bedoeld in artikel 750 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek die niet rechtstreeks is aangegaan met een natuurlijke persoon ten behoeve van diens persoonlijke aangelegenheden, persoonlijk een werk tot stand brengt;

  3. loon in geld: het loon voor de loonbelasting, voor zover dit in geld wordt verstrekt;

  4. tabelloon: het loon waarop de loonbelastingtabel wordt toegepast;

  5. bruto-inkomen: het loon in de zin van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;

  6. belasting, ingeval artikel 27b, eerste lid, van de wet van toepassing is: het gezamenlijke bedrag van de belasting en de premie voor de volksverzekeringen;

  7. gage: gage als bedoeld in artikel 35 van de wet ;

  8. gezelschap: een groep van natuurlijke personen of lichamen waarbij de leden van de groep individueel of gezamenlijk ingevolge een overeenkomst van korte duur als artiest in Nederland optreden of als beroep een tak van sport in Nederland beoefenen.

Hoofdstuk 2. Belastingplicht ( )

Artikel 2

 
 
 

Artikel 2a

 
 
 

Artikel 2b

 
 
 

Artikel 2c

 
 
 

Artikel 2ca

 
 
 

Artikel 2d

 
 
 

Artikel 2e

 
 
 

Artikel 2f

 
 
 

Artikel 2g

 
 
 

Artikel 2h

 
 
 

Artikel 3

 
 
 

Artikel 3bis

 
 
 

Artikel 3a

 
 
 

Artikel 4

 
 
 

Artikel 5

 
 
 

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2001]

 
 
 

Artikel 7

 
 
 

Hoofdstuk 2a. [Vervallen per 01-01-2014]

 
 
 

Artikel 7a [Vervallen per 01-01-2014]

 
 
 

Hoofdstuk 3. Verklaringen gebruik auto

 
 
 

Artikel 8

 
 
 

Artikel 9

 
 
 

Hoofdstuk 4. Pensioenregelingen ( )

 
 
 

Artikel 10

 
 
 

Artikel 10a

 
 
 

Artikel 10aa

 
 
 

Artikel 10ab

 
 
 

Artikel 10b

 
 
 

Artikel 10ba

 
 
 

Artikel 10c [Vervallen per 01-04-2017]

 
 
 

Artikel 10ca [Vervallen per 01-04-2017]

 
 
 

Artikel 10d

 
 
 

Hoofdstuk 4a. Heffing van de inhoudingsplichtige ( ): extraterritoriale werknemers

 
 
 

Artikel 10e

 
 
 

Artikel 10ea

 
 
 

Artikel 10eb

 
 
 

Artikel 10ec

 
 
 

Artikel 10ed

 
 
 

Artikel 10ee

 
 
 

Artikel 10ef

 
 
 

Artikel 10eg

 
 
 

Artikel 10eh

 
 
 

Artikel 10ei

 
 
 

Artikel 10ej

 
 
 

Hoofdstuk 4b. [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Artikel 10f [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Hoofdstuk 5. Aanvullende regelingen ( )

 
 
 

Artikel 10g [Vervallen per 01-01-2011]

 
 
 

Artikel 11

 
 
 

Artikel 11a

 
 
 

Artikel 12

 
 
 

Hoofdstuk 6. Belastingheffing van artiesten, beroepssporters en buitenlandse gezelschappen ( en )

 
 
 

Artikel 12a

 
 
 

Artikel 12b

 
 
 

Hoofdstuk 7. Overgangs- en slotbepalingen ( )

 
 
 

Artikel 12c [Vervallen per 01-01-2021]

 
 
 

Artikel 13

 
 
 

Slotformulier en ondertekening